Aký je život v polyandrii?

Aký je život v polyandrii?
Písmo: A- | A+

Polyandria je forma polygamie, kedy má žena viacero manželov súčasne. Takáto forma spolužitia/manželstva bola považovaná za ojedinelú a zriedkavú, preto sa jej v rámci evolúcie neprikladal väčší význam.

To sa začalo meniť v 70. rokoch minulého storočia, keď štúdie reprodukčného správania hmyzu inšpirovali prvý prieskum významu polyandrie. Polyandria je veľmi rozšírená u niektorých druhov hmyzu, čo môže viesť k procesu, ktorý sa nazýva kompetícia spermií, kedy spermie samcov „súťažia“ o oplodnenie vajíčka samičky. Polyandria je pravdepodobne rozšírenejšia, než sa predpokladalo, čo môže  mať následky na Darvinovskú fitness mužov a žien.(1)

Polyandria má 2 typy - bratský typ a nebratský typ. V bratskej polyandrii majú všetci bratia z jednej generácie jednu manželku. V nebratskej polyandrii sa muži z rôznych domácností ženia s jednou ženou.(2)

Existencia polyandrie sa však môže javiť aj ako problematická, pretože obmedzuje reprodukčný úspech mužov. Muži, ktorí majú spoločnú ženu pravdepodobne zanechajú menej potomkov.(3)                                                

Príčiny polyandrie                                                                           

Prediktory polyandrie sú identifikované ako

  • vysoký nepomer medzi mužmi a ženami

  • obmedzené zdroje

  • geografické obmedzenia

  • dlhodobá vzájomná odlúčenosť partnerov.(3)

Polyandria sa vyvinie vtedy, keď ekonomické, ekosystémové alebo demografické okolnosti obmedzujú schopnosť mužov adekvátne podporovať ženy a ich deti. Zabraňuje rozdeleniu majetku, hospodárskych zvierat, pôdy, pasienkov či lesov. V horských spoločnostiach sú tieto prírodné zdroje veľmi vzácne. Taktiež patrí medzi najlepšie spôsoby, ako udržať obmedzené rodičovské majetky a populáciu v jednom regióne.(2) Zachováva veľké pozemky, doplňuje neúmernú pracovnú silu mužov a zvyšuje pravdepodobnosť, že jeden dospelý muž bude vždy doma, zatiaľ čo ostatní muži budú neprítomní. V tibetskej komunite v severozápadnom Nepále sa jedinci zosobášia, čím sa vyhnú rozdeleniu rodinných majetkov a upevnia tým bohatstvo a výhody, ak sú obmedzené vonkajšie ekonomické možnosti.(3)

Polyandria a manželstvo

Polyandria je udržiavaná kvôli adaptívnym dôsledkom pre spoločnosť a jej ekonomickým výhodám pre jednotlivcov. Je to zložitá forma manželstva, v ktorej sa môže vyskytnúť niekoľko problémov.

  • Mladší súrodenci môžu vnímať istú nerovnosť, ak sú ich starší bratia dominantnejší.

  • Muži môžu mať neuspokojivé medziľudské a sexuálne vzťahy, najmä vtedy, keď sú ich manželky staršie.

  • Manželstvá, v ktorých manželia nemajú rovnaký pôvod sú problémovejšie ako manželstvá bratské.

  • Rozdiely vo veku medzi manželmi taktiež môžu byť zdrojom nespokojnosti, pretože ak je muž o dosť mladší ako jeho manželka, môžu u neho nastať obavy z jej schopnosti mať a rodiť deti.(3)

Polyandria spochybňuje tradičné chápanie manželstva, významu ženskej sexuálnej exkluzivity a reprodukcie v manželstve. Zdroje sú považované za podstatnú časť, ktorá formuje manželské rozhodnutia v takýchto komunitách. Na stabilitu manželstiev má vplyv nie len samotné množstvo bohatstva, ale aj jeho druh a miera jeho rozčlenenia v hospodárskych oblastiach.(4)

Nepál – údolie Karnáli

V severozápadnom Nepále v údolí Karnáli všetci bratia vstupujú do manželstva so ženou svojho najstaršieho brata. Počas dospievania sa mladší bratia rozhodujú, či  budú mať so svojou  ženou sexuálny vzťah, zatiaľ čo dospelí bratia začínajú mať sexuálny vzťah ihneď po uzavretí manželstva, pokiaľ je žena sexuálne zrelá. Keď sa všetci bratia stanú dospelými, mladší bratia sa rozhodujú, či zostanú v manželstve a budú mať spoločnú manželku, alebo odídu z tejto domácnosti a nájdu si novú.

V rodinách, kde sú len dvaja synovia a jeden z nich je zdravotne postihnutý, zdravý syn sa ožení monogamne, pretože zdravotne postihnutý syn sa nepovažuje za spôsobilého pre manželstvo.(4)

Obrázok blogu

Faktory ovplyvňujúce pravdepodobnosť zachovania manželstva

1. Pravdepodobnosť konfliktu môže súvisieť s počtom jedincov v manželstve. Napríklad,  pre Nyinbu žijúcu v Nepále sa zistilo, že pravdepodobnosť rozdelenia manželstva je oveľa vyššia medzi štyrmi bratmi (60%) ako medzi dvoma (10%).

2. Počet detí, ktoré sa narodili v manželstve. Muž, ktorý investoval do svojej ženy a ich potomkov a je si istý svojou schopnosťou plodiť deti, má väčšiu pravdepodobnosť zostať v manželstve ako muž, ktorý túto istotu nemá.

  1. Majetok môže mať vplyv na rozhodnutie ohľadom manželstva, keď ide o množstvo majetku aj o jeho charakter. (4)                               

Autori: Nikoleta Madunická, Natália Slotová

Bibliografia

(1) Pizzari, T., & Wedell, N. (2013). The polyandry revolution. Phil. Trans. R. Soc. B, 368(1613). https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0041

(2) Gurung, J. B. (2013). Rapid Cultural Change: A Case Study of Polyandry Marriage System among the Gurung Community from Upper Mustang, Nepal. Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, 6, 75 – 106. https://doi.org/10.3126/dsaj.v6i0.8480 

(3) Levine, N. E., & Silk, J. B. (1997). Why Polyandry Fails: Sources of Instability in Polyandrous Marriages. Current Anthropology, 38(3), 375 – 398. https://doi.org/10.1086/204624

(4) Haddix, K. A. (2001). Leaving Your Wife and Your Brothers: When Polyandrous Marriages Fall Apart. Evolution and Human Behavior, 22(1), 47 – 60. https://doi.org/10.1016/s1090-5138(00)00061-1

Obrázkové zdroje:

Gong, E. (2014). Tibetan Polyandrous Family [Fotografia]. Rethinking the Family Unit: The Tibetan Case of Polyandry and Polygyny. https://emilygongart.wordpress.com/2014/07/02/rethinking-the-family-unit-the-tibetan-case-of-one-wife-having-multiple-husbands/

Karnali in Nepal. (2011, September 15). In Wikipedia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Karnali_in_Nepal.svg

Skryť Zatvoriť reklamu