Voda ako zbraň - Svetový deň vody 22. marec

Písmo: A- | A+

Uverili by ste, keby sme Vám povedali, že ste dnes použili vojnovú zbraň? Je ňou VODA. Ako? Že neveríte? Pozrite sa na to vo videu.

V mnohých ozbrojených konfliktoch sa obmedzenie alebo kontrola prístupu k vode používa ako vojenská taktika. Dialo sa to v minulosti, po celom svete a deje sa to aj teraz. 

Keď dôjde k prerušeniu dodávok vody, tak sú ľudia nútení buď používať nebezpečnú vodu alebo opustiť svoj domov a hľadať nový zdroj vody. V realite to môže znamenať, že musia znižovať denný príjem vody podľa zásob, alebo používať vodu, ktorá je zjavne kontaminovaná a teda nebezpečná.

Pre deti však môžu byť následky smrteľné, pretože choroby spojené s vodou a nedostatočnou hygienou zostávajú jednou z hlavných príčin úmrtí detí mladších ako 5 rokov.

Existuje niekoľko spôsobov ako sa voda využíva ako zbraň: 

Útoky na vodnú a sanitárnu infraštruktúru: zámerné útoky zacielené na vodovodné potrubia alebo nalievanie betónu do vrtov, ako aj neúmyselné útoky, pri ktorých nedbalé bombardovanie bez pokusu vyhnúť sa kritickej civilnej infraštruktúre vedie k poškodeniu alebo zničeniu vodných a sanitárnych systémov.

Zastavenie prietoku vody: môže to byť napríklad vypnutie čerpacích staníc vody, aby potrubie vyschlo, alebo dokonca vypnutie elektrických systémov, aby nemohla fungovať čerpacia stanica.

Znečistenie vody: pri otrave vodných zdrojov sa voda mení na zbraň. To zahŕňa vhadzovanie mŕtvych ľudských alebo zvieracích tiel do studne na kontamináciu vodných zdrojov.

Útoky na pracovníkov v oblasti vody a hygieny: pri konfliktoch sú často ohrození humanitárni pracovníci a miestni pracovníci v mieste konfiktu. Mnoho z nich bolo napadnutých, zranených alebo zabitých pri opravách kritickej civilnej infraštruktúry. Aj samotná hrozba útoku môže odradiť od údržby alebo opráv, takže komunita nebude mať bezpečnú vodu.

Odmietnutie prístupu k humanitárnej pomoci: humanitárnym pracovníkom a dodávkam je často v konfliktoch odopretý prístup do komunít alebo oblastí, ktoré potrebujú pomoc.

Útoky na infraštruktúru a personál sú však iba dvoma z mnohých hrozieb ovplyvňujúcich prístup detí k vode a sanitácii. V mnohých zdĺhavých konfliktoch nie sú vodné a sanitárne systémy iba cielené, ale zostávajú buď nerozvinuté alebo v havarijnom stave. 

Nie vždy sa voda používa na ublíženie. Stojí za zmienku, že v mnohých krajinách a skutočne aj za ich hranicami môže byť voda tiež nástrojom mieru a spolupráce.

Keď však dôjde k útoku na VODU, dopad na deti je obrovský. Bez vody nemôžu deti prežiť. Ak sú nútení spoliehať sa na nebezpečnú alebo kontaminovanú vodu, hrozia im smrteľné choroby. V čase kríz, keď sú nemocnice preplnené a je v nich málo zdravotníckeho materiálu, môže byť nedostatok bezpečnej vody rovnako smrtiaci ako guľka alebo bomba.

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu