Kto stojí na svätom oltári antivaxerov?

Kto stojí na svätom oltári antivaxerov?
Písmo: A- | A+

Nie je to ten vľavo (aj keď...)

Ak sa nejaký okamih dá označiť ako začiatok moderného antivaxerského hnutia, tak je to publikovanie článku s pre mňa príliš komplikovaným názvom v prestížnom lekárskom časopise Lancet.

Jeho hlavným autorom bol anglický gastroenterológ dr. Andrew Wakefield. Práca tvrdila, že existuje spojenie medzi trojvakcínou proti mumpsu, osýpkam a rubeole a rozvojom nového druhu autistickej regresie, keď dovtedy zdravé deti začali vývojovo upadať. Neskoršie vyšetrovanie ukázalo, že iní vedci neboli schopní zopakovať jeho výsledky a investigatívny novinár Brian Deer dokázal, že zmienená práca bola závažným prípadom vedeckého podvodu.

Lancet uvedený článok stiahol v roku 2010, hneď po tom začalo proti Wakefieldovi vyšetrovanie, ktorého výsledkom bolo odobratie lekárskej licencie a zákaz vykonávať lekársku prax. Odcestoval do USA, kde začal niekoľko rôznych podnikateľských aktivít, ktoré využívali jeho postavenie ako "martýra" anti-vakcinačného hnutia. V posledných niekoľkých rokoch žije s americkou supermodelkou Elle Macpherson a chodí prednášať na podujatia organizované všemožnými konšpiračnými skupinami. Necháva si za to, samozrejme nemálo platiť.

Odhliadnuc od toho všetkého fakt, že sa jeho článku z Lancetu dostalo masového mediálneho pokrytia, hral hlavnú úlohu v naštartovaní strachu z vakcín a viery, že vakcíny sa spájajú s autizmom. O tom, že to bol podvod sa už potom tak veľa v masových médiách nehovorilo. Miera imunizácie detí trojvakcínou klesla z 91,5% v roku 1998 na 79% v roku 2004.

Ale poďme trochu späť.

V roku 1994 bola vo Veľkej Británii založená organizácia JABS (Justice, Awareness and Basic Support), ktorej deklarovaným cieľom je podpora rodičov, ktorí veria, že ich deti boli poškodené či zomreli v dôsledku vakcinácie. Jej členovia boli zaangažovaní v súdnych procesoch proti trom výrobcom trojvakcíny. Spolupracoval s nimi bol právny zástupca Richard Barr, ktorý niektorých zastupoval pred súdom. Spoločne kontaktovali Wakefielda a navrhli, že mu zaplatia za výskum možného spojenia medzi trojvakcínou a autizmom. Už predtým sa snažil dokázať spojenie medzi ňou a zápalom čriev, takže to malo svoju logiku. V priebehu ďalších rokov mu za to zaplatili takmer pol milióna libier plus uhradené náklady.

V marci 1998 sa Lancet od Wakefieldovho článku dištancoval, desať jeho spoluautorov vydalo vyhlásenie "Odvolanie interpretácie," kde uviedli, že "Chceme vyjasniť, že v tomto článku nebola ustanovená žiadna príčinná súvislosť medzi trojvakcínou a autizmom, pretože na to neboli k dispozícii postačujúce dáta." Wakefield podal na Deera žalobu, ktorú neskôr stiahol.V tom istom mesiaci "British Medical Journal" uviedol v redakčnom príspevku, že aj keď bolo ročne zaočkovaných niekoľko sto tisíc detí, neexistuje epidemiologický dôvod na spájanie trojvakcíny s autizmom.

V roku 1999 Lancet uverejnil štúdiu 498 prípadov autizmu. Ako kritérium na zaradenie do prieskumu nebolo použité to či sa rodičia dieťaťa súdia s výrobcami vakcín (ako to bolo u Wakefielda), ale Medzinárodná Klasifikácia Nemocí. Výskumníci nenašli žiadnu súvislosť medzi časom vakcinácie a nástupom symptómov autizmu. Podľa ďalšej štúdie množstvo diagnostikovaných autistov medzi rokmi 1988 a 1999 stúplo sedemkrát, miera vakcinácie však bola na stále rovnakej úrovni - 95%. Retrospektívna štúdia vyše 500.000 detí nezistila zvýšené riziko výskytu symptómov autizmu v mesiacoch nasledujúcich po vakcinácii ani spojenie medzi deťmi s autizmom a hospitalizáciou so zápalovým ochorením čriev.

"General Medical Council" (Všeobecná lekárska rada) je orgánom, ktorý má vo Veľkej Británii na starosti vedenie registra lekárov, dozor nad kvalitou lekárskych výkonov, v prípade potreby aj vylúčenie a zákaz činnosti tých, ktorí požadované štandardy nedosahujú či porušujú pravidlá. Strávila 217 dní prešetrovaním Wakefieldovho prípadu a v januári 2010 prišla k záveru, že sa v súvislosti s prácou uverejnenou v Lancete dopustil závažného pochybenia. Okrem iného malé deti boli podrobené invazívnym procedúram, ako sú endoskopia, a lumbálna punkcia, tie však neboli preverené príslušným etickým výborom. V marci 2010 bol Wakefield vymazaný z registra lekárov.

V prvý večer funkčného obdobia Donalda Trumpa sa nejakým spôsobom dostal na jeden z inauguračných plesov, kde sa obaja stretli.

Keď o ňom časopis Daily News napísal článok, dal mu názov "Hippocrates would puke." Hipokrates by sa pošablil.

Pokračovanie.

Zdroj informácií: Jonathan M. Berman - Anti-Vaxxers.

Brian Deer - The Doctor Who Fooled The World.

Skryť Zatvoriť reklamu