Mimochodom, rasizmus... 2. ...za všetko nemôže.

Akokoľvek odsúdeniahodný je rasizmus, nemôže za všetky problémy, ktorým čelia rasové menšiny.

Mimochodom, rasizmus... 2. ...za všetko nemôže.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Problém s myšlienkou, že oproti minulosti sa rasizmus takmer nezmiernil, a že všetky problémy menšín v súčasnosti sú ním zapríčinené je trojaký.

  1. Väčšina súčasných problémov čiernej populácie, hlavne v USA, bola menej vážna keď bol rasizmus oveľa horší.

  2. Väčšinu zo súčasných problémov nemajú viditeľne nebieli prisťahovalci z Afriky, južnej Ázie a Karibiku.

  3. Väčšina z týchto záležitostí existuje aj u belochov z robotníckej triedy, ktorí žijú v susedstve s černochmi. Naznačuje to, že podstatným zdrojom dnešných spoločenských problémov v Amerike je pravdepodobne vnútorný spoločenský kolaps.

Hneď v úvode musím spomenúť, že černošské obyvateľstvo USA nemožno brať ako jeden jednoliaty celok. Aj samotní sociológovia a autori odbornej literatúry rozoznávajú minimálne dve skupiny. Tú väčšiu, ktorej anglické označenie sa v slušnej a opatrnej spoločnosti nesmie vyslovovať by sme u nás označili ako neprispôsobivých alebo asociálov. Pre jednoduchosť ich v prípade potreby budem označovať "N". Druhá, menšia skupina, zahŕňa tých, ktorí alebo ich rodičia pred nimi, pochopili, že ak to v živote chcú niekam dotiahnuť, nič nedostanú zadarmo, a preto sa musia snažiť. Tí väčšinou excelujú v škole, v práci, sú šéfmi veľkých firiem alebo trebárs prezidentom. Nehanbia sa za označenie "Black" - černoch (B). Iba vtedy ak sú dávaní na jednu hromadu s tými prvými.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Už od šesťdesiatych rokov minulého storočia sa traduje, že rozpad černošských rodín je dedičstvom otrokárstva, čo je v reáli do značnej miery nepravda. V roku 1938 sa iba 11 percent černošských detí narodilo slobodným matkám. Okolo roku 1960 sa v USA ako celku narodilo priemerne 7,7 % detí mimo manželstva, pričom černosi boli mierne, nie tragicky nad priemerom. Potom prišli sociálne dávky na deti podľa ich počtu, rozvod bez uvedenia vinníka a normalizácia nelegitímnych detí. Celoštátny priemer miery detí narodených mimo manželského zväzku začal rapídne a neprestajne stúpať skrz všetky demografické skupiny až do roku 1994, keď bol schválený zákon o reforme sociálnych služieb (Welfare Reform Act). Miera nelegitímne narodených detí sa v tom roku ustálila na 29,1% nehispánskych belochov, 40,7% pre všetkých Američanov, 55% pre Hispáncov a 72% pre černochov. Ostalo to v podstate nezmenené až do súčasnosti. Výsledkom je, okrem iného, že černošské rodiny s jedným rodičom zarábajú 36% toho, čo černošské rodiny s obidvomi rodičmi, u belochov je tento pomer 46% u rodiny s jedným rodičom oproti rodine s obidvomi rodičmi. Desmond Hatchett fathers 21 children by 11 different women... and he's only 29 | Daily Mail Online

SkryťVypnúť reklamu

Už v roku 1963, keď pomer černošských detí narodených mimo manželstva "vyskočil" z 18 na 23% bol senátor Daniel Patrick Moynihan touto skutočnosťou tak šokovaný, že sa cítil povinným vypracovať slávnu "Moynihanovu správu", v ktorej obhajoval tradičnú rodinnú štruktúru a odsudzoval patologické správanie v centrách amerických miest. Ruka v ruke s tým šiel vývoj zločinnosti, ale o tom inokedy.

Mnohé dobre myslené sociálne programy určené na boj proti chudobe sa zvrtli nesprávnym smerom a prispeli k americkému spoločenskému kolapsu koncom minulého storočia. Najviac k tomu prispel explozívny nárast rodinných prídavkov podľa počtu detí.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa správy "How Welfare Undermines Marriage", s ktorej uzávermi nemusíme úplne súhlasiť, ale ktorá má zdravé jadro, väčšina sociálnych programov, akokoľvek dobre mienených, má tendenciu odradzovať od formovania tradičných rodín s dvomi rodičmi tým, že svojim spôsobom penalizuje tých, ktorí sa rozhodli zosobášiť. Slobodná matka dvoch detí v USA, ktorá prácou na čiastočný úväzok zarobí ročne 15.000 dolárov, vo všeobecnosti dostane ročne 11.000 dolárov dotáciu na bývanie a 5.000 až 6.000 dolárov v poukážkach na potraviny. Ak by sa vydala za približne rovnako zarábajúceho muža, potravinové poukážky by nedostala vôbec a dotácia na bývanie by klesla na polovicu. To by predstavovalo čistú stratu vyše 10.000 dolárov a stratu určitej miery nezávislosti výmenou za manželových 15.000 dolárov pred zdanením.

SkryťVypnúť reklamu

V roku 2006 vydaná štúdia po preskúmaní 100 školských okrskov USA konštatovala, že iba 48% mladých černochov zmaturuje, čo je o 11% menej než je to u dievčat. Okrem toho jeden zo štyroch mladíkov, ktorí strednú školu nedokončia, skončí vo väzení. Mladíci "N"sú totiž presvedčení, že štúdium nie je pre nich a snaha v škole znamená správať sa "belošsky", čo je pod ich úroveň. Lepšie sú gangy.

Mimochodom, odporúčam pozrieť si všetky tri filmy Barbershop (Holičství). Dobrý humor a súčasne poučné.

V roku 1987 bohatý darca "adoptoval" 112 čiernych šiestakov, z ktorých len zopár vyrastalo v dome, kde bol aj otec. Garantoval im úplné preplatenie nákladov na štúdium až do skončenia univerzity s podmienkou, že nebudú brať drogy, nebudú mať deti skôr než sa zosobášia a neporušia zákon. Tiež im zaplatil tútorov, semináre a program po škole, aktivity cez letné prázdniny a poskytol im konzultantov pre prípad problémov. 45 z týchto detí neskončilo ani strednú školu. Zo 67 chlapcov 19 skončili vo väzení. O dvanásť rokov neskôr malo 45 dievčat spolu 63 detí a viac než polovica z nich sa stala matkami pred svojim osemnástym rokom. Tento výsledok nespôsobil žiadny rasizmus ale fakt, že boli vychovávané s odlišným poňatím toho, čo je normálne oproti bielym deťom na predmestiach.

V roku 2006 bola v zaostalej časti Filadelfie otvorená takzvaná Škola budúcnosti spoločnosti Microsoft. Bola to stredná škola, ktorá mala zrevolucionalizovať vzdelávanie - učiť študentov z rizikových skupín kritické znalosti potrebné pre štúdium na vysokej škole 21. storočia, vzdelávať budúcu pracovnú silu projektovým štýlom výuky, technológiou a zapojením komunity. Po troch rokoch, vystriedaní troch školských inšpektorov, štyroch riaditeľov a množstve základných problémov bol projekt vyhodnotený ako zlyhanie. Masívny tlak na pedagógov, aby mladých černochov(N) pretlačili cez požadovanú látku až do konca školského roka, pri ich minimálnej snahe a podpriemernej dochádzke, priniesol znižovanie nárokov na úspešnosť pri skúšaní. Vysvedčenia, ktoré kedysi boli symbolom určitého úspechu, teraz neznamenajú takmer nič. Okrem toho tento systém nepripravuje študentov na nároky, ktorým budú musieť čeliť pri štúdiu na vysokej škole. Takýto prístup rozhodne nepomáha rozvoju mladej černošskej generácie, riešeniu problémov s ich životnou úrovňou a s rasizmom skôr naopak. Firestorm Erupts Over Virginia's Education Goals : NPR

V černošských(N) štvrtiach USA je spoločensky prijateľné porodiť dieťa pred dosiahnutím zákonnej dospelosti, takže deti rodia deti. Nie je to žiadna hanba, pretože je to aktivita generujúca príjem a pritom sponzorovaná daňovými poplatníkmi. Viac detí, väčší príjem. Dôsledkom je, že iba 40% tínedžeriek, ktoré majú dieťa pred dovŕšením veku 18 rokov zmaturuje, v porovnaní so 75% detí z podobných spoločenských a ekonomických pomerov, ktorí majú prvé dieťa až po dosiahnutí veku 20-21 rokov. Matky- tínedžerky budú oveľa pravdepodobnejšie žiť v chudobe v porovnaní s tými, ktoré počkajú. Okolo 64% detí, ktoré sa narodili nevydatej tínedžerke, ktorá neukončila strednú školu, žije v chudobe. U detí narodených vydatým absolventkám stredných škôl je to 7%. Negatívne dôsledky zahŕňajú zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, náhradnú opateru, väčšiu pravdepodobnosť uväznenia dieťaťa v budúcnosti a celkovú ťarchu pre štátny rozpočet USA vo výške vyše 10 miliárd dolárov (10,9 v roku 2008). Family: Hadiya Pendleton slaying suspect 'good kid' - Chicago Tribune

V roku 1960 museli učenia chtivé šesťročné černošské dievčatko Ruby Bridges v New Orleanse do a z integrovanej školy sprevádzať štyria ozbrojení policajní agenti. A dnes?

The school from hell (VIDEO) (nypost.com) Two teens assault teacher after he confiscates one's iPod | Engadget

Nie div, že mladí sa potom pýtajú "Prečo by som mal pracovať 40 hodín týždenne, keď môžem niekoho olúpiť za pár minút?" Systém ich naučil tak, že chcú len ovocie, nie prácu; príjem má byť rýchly a bezprácny. Pôvodne dobrý úmysel vyriešiť chudobu a odstrániť rasizmus sa obrátil naruby a priniesol viac škody než úžitku. Welfare cards used for cash withdrawals at strip clubs, porn shops and liquor stores | Daily Mail Online

Podľa amerického štatistického úradu a analýzy uskutočnenej časopisom "Journal of Blacks in Higher Education" sú prisťahovalci z Afriky do USA vysokoškolsky vzdelaní s väčšou pravdepodobnosťou, než akákoľvek iná skupina prisťahovalcov. Nielen to, ale majú aj vyššie vzdelanie než akákoľvek skupina domorodých Američanov vrátane belochov. 48,9% afrických imigrantov, ktorí majú univerzitné vzdelanie je o niečo viac než percento podobne vzdelaných Ázijských prisťahovalcov, dvojnásobok v USA narodených belochov a štvornásobok v USA narodených černochov. Zatiaľ čo černošská "N" subkultúra cituje inštitucionálny rasizmus ako dôvod svojho nedostatočného pokroku, prisťahovalci z Afriky veselo využívajú ponúkané príležitosti. Je to aj dôvod, prečo sa vo svojom vlastnom záujme segregujú od domorodých, Neprispôsobivých černochov. Nechcú byť s nimi hádzaní do jedného vreca. Sub-Saharan African Immigrants in U.S. More Educated Than Those in Top EU Countries | Pew Research Center

Prvým predpokladom vyriešenia problému je nevyhnutnosť priznať, že problém existuje. Nielen v USA.

Mimochodom, hlavným zdrojom informácií pre tento článok sú tie isté zdroje, ktoré som uviedol na začiatku prvej časti tejto minisérie.

Pokračovanie.

Anton Kovalčík

Anton Kovalčík

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  421
  •  | 
  • Páči sa:  374x

Vyštudovaný ekonóm. Som ryba, ktorá väčšinou pláva proti prúdu, aj keď niekedy narazí hlavou o kameň. Nemám rád nekritické prijímanie čohokoľvek, čo sa mi naservíruje. A som notorický optimista. Zoznam autorových rubrík:  Prežijeme?Web náš každodenný...Te Deum...Kde bolo tam bolelo...Infovojna.Wokenaci.Ekonómia (nielen) pre laikov.Heavy mentalČo na to profesor Higgins?Magistra vitae.SúkromnéNezaradenéVox popapuli.

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu