Ako duo Suja a Kotleba obišlo vôľu poslancov a zaviedlo v bystrickom kraji vlastné zákony

Včera som v článku opísal začiatok príbehu o neupotrebiteľnom majetku bystrickej župy. Dnes pokračujeme dôkazmi o nezákonnosti celej transakcie a neuveriteľnom amatérizme hercov v tejto dráme, ktorá stále viac pripomína komédiu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (28)

Ako som nedávno uviedol, Suja sa po prehratých župných voľbách zdanlivo nečakane 15 novembra vzdal poslaneckého mandátu, hoci by mu zanikol sám od seba 4 decembra. Vzhľadom na zmenu stanov, ktorú zrealizovali mesiac pred voľbami JUDr. Ivana Slivková a Mgr. Miroslav Suja sa však v kuloároch očakávalo, že Kotleba Suju vymenuje do funkcie generálneho riaditeľa Banskobystrickej regionálnej správy ciest a vzdanie sa mandátu bolo nevyhnutnou podmienkou na odstránenie konfliktu záujmov. V stanovách zmenených Slivkovou a Sujom presne mesiac pred župnými voľbami 4. októbra 2017 sa totiž možno v Článku 10, odstavec 1 dočítať okrem iného aj nasledovné: “Generálny riaditeľ je zamestnancom spoločnosti.” Táto nenápadná formulácia mala v skutočnosti zabezpečiť faktickú nemožnosť odvolania riaditeľa novým županom. Dokonca budú v najnovšom Organizačnom poriadku platnom od 1 decembra 2017 prenesené kompetencie predstavenstva na generálneho riaditeľa a k tomu dali zrušiť funkciu riaditeľa - neprávnickým jazykom povedané, generálny riaditeľ ako zamestnanec nebude mať byť ako preradený na nižšiu pozíciu, lebo tá jednoducho začiatkok decembra prestane existovať. Vyzeralo to na success story, ale na jednu vec právnici pozabudli - a nastala panika.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Suja na základe tejto informácie tak zatiaľ neobsadil miesto generálneho riaditeľa, hoci sa k zámeru vymenovať ho do tejto funkcie po dlhých týždňoch mlčania 21 novembra neochotne priznal riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík pre TV Markíza. Opakovaná negatívna medializácia spolu s diskrétnou informáciou od vysokopostaveného právnika o chybe v manipulácii so stanovami a organizačným poriadkom celú vec prudko skomplikovali. Kotleba, Uhrík a Suja totiž s hrôzou zistili, že ani na poslednú chvíľu zmenené stanovy negarantujú stopercentnú neodvolateľnosť generálneho riaditeľa a k slovu prišiel komický záložný plán. 

SkryťVypnúť reklamu

A tak sa Suja, jeden z najbohatších podnikateľov regiónu a dovtedajší štatutár a podpredseda predstavenstva BBRSC a.s. pred pár dňami náhle a nečakane stal jedným z najnižšie postavených zamestnancov toho istého podniku. Zamestnávateľ ho prihlásil do Sociálnej poisťovne a z prvého sa stal posledný. Toto sa nechytá ani na Ficovu nočnú - Suja bol prijatý na miesto kontrolóra kvality vykonaných prác. Táto absurdná fraška však mala svoju neúprosnú logiku: Suja sa okamžite pustil do svojskej volebnej kampane a obišiel množstvo zamestnancov v snahe stať sa členom odborov a potom odborovým predákom. Dôvod? Len odborársky predák je skutočne neodvolateľnou figúrou. Ibaže tak, ako v župných voľbách, neuspel ani tentoraz. Zatiaľ. Dokázal zabezpečiť, že sa zišli piati členovia šesťčlenného odborového orgánu, jeden sa pre náhle ochorenie nezúčastnil. Z piatich štyria hlasovali proti kooptovaniu Suju za člena, jeden, pán Miroslav Úradník hlasoval za. O pánu Úradníkovi bude reč v ďalšom článku, podstatné je, že v tomto momente je robotnícka a odborárska kariéra pána veľkopodnikateľa Suju v troskách.

SkryťVypnúť reklamu

A to je veľký problém, ktorý sa v týchto hodinách zúfalo pokúšajú vyriešiť všetci, ktorí majú eminentný záujem, aby Suja ostal v BBRSC a.s. za akúkoľvek cenu. Do úvahy prichádza možnosť opätovne presviedčať odborárov, že by to so Sujom predsa mohli skúsiť, a Sujova povesť zlého chlapca môže na druhý pokus zafungovať, to sa však s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne. Alternatívou je znovuvymenovanie do predstavenstva, to však nový župan pohodlne vymení. Ešte to môžu skúsiť s vymenovaním do funkcie generálneho riaditeľa, ibaže ani ten nie je pre chybu v celom pláne úplne neodvolateľný. Nový župan má zjavne dobrých právnych poradcov. Ďalšia zmena stanov na poslednú chvíľu je iba málo pravdepodobná, takže technicky vzaté niet Sujovi v tejto chvíli vôbec čo závidieť. Deadline 4 decembra sa prudko blíži a on chce naspäť, čo do vrecák Kotlebu vložil. V začiatkoch jeho županskej kariéry Suja pomerne drsným spôsobom vytlačil z funkcie neoficiálneho pokladníka Miroslava Beličku a ten sa radšej stiahol neriskujúc konflikt. Investor chce však svoje peniaze späť a ak si ich nevezme zo správy ciest, bude ich pýtať od Kotlebu. A tým sa dostávame k základnej otázke:

SkryťVypnúť reklamu

Prečo sa to celé vôbec deje a kotlebovci to už jednoducho nezabalia?

Nuž, najväčší župný podnik s ročným obratom v desiatkach miliónov Eur je pre nich jednoducho príliš veľkým lákadlom. Navyše podľa nových stanov ide podľa Článku 4, odstavec 1 o súkromnú akciovú spoločnosť a Suja s touto firmou už dávno spája svoju budúcnosť. A nielen tú, jeho záujem začal už v dávnejšej minulosti a stále trvá, napríklad firma WorldWood Slovakia s.r.o. má s regionálnou správou ciest uzatvorenú bez výberového konania exkluzívnu zmluvu na čistenie ochranných pásiem ciest 2 a 3 triedy s tým, že inkasuje peniaze za údržbu a zároveň si ponecháva štiepku získanú pri údržbe, ktorú ďalej ako cennú komoditu zhodnocuje. Ide o firmu z Detvy, kde žije aj Suja a asi už nikoho neprekvapí, že formálnym vlastníkom firmy WorldWood Slovakia je jeho priamy blízky príbuzný Marek Danko.

Úplne vpravo Suja, druhý zľava zas jeho Švagor Danko. Týchto mužov spája okrem rodinných väzieb aj veľké množstvo podnikateľských aktivít spojených s BBSK.
Úplne vpravo Suja, druhý zľava zas jeho Švagor Danko. Týchto mužov spája okrem rodinných väzieb aj veľké množstvo podnikateľských aktivít spojených s BBSK. (zdroj: Neznámy autor)

Nie je to zďaleka jediný prípad, v ktorom sú zaangažovaní Sujovi rodinní príslušníci, alebo s ním podnikateľsky spriaznené osoby. Suja napríklad vybavil pracovné zmluvy pre svojich bývalých obchodných partnerov zo spoločných firiem Jána Fekiača a Radovana Ryboša z Detvy, hoci tí na BBRSC a.s. v skutočnosti nikdy nepracovali. Keď sa zamestnávanie týchto čiernych pasažierov stalo neúnosným a zodpovední úradníci sa neprestávali pýtať, koho to vlastne platia, na Sujov podnet Kotleba z Fekiača urobil vedúceho oddelenia vnútornej prevádzky na Úrade BBSK, Rybošova firma zas dostávala od BBSK dotácie. Prípadov, v ktorých sa Suja priamo, aj nepriamo ekonomicky podieľa na transakciách s regionálnou správou ciest je množstvo a budú čoskoro predmetom samostatného materiálu.

Nedávno medializovaná Sujova snaha za každú cenu zrealizovať predaj 103 kusov tzv. neupotrebiteľného materiálu patriacemu župe je teda iba špičkou ľadovca za pár drobných desiatok tisíc, no dokonale ilustruje Kotlebovu absolútnu závislosť od bývalého trénera ochrankárov na doživotie odsúdeného mnohonásobného vraha Mikuláša Černáka. Už dávno nie je možné prehliadnuť županove zúrivé útoky na primátora Hriňovej a znovuzvoleného poslanca BBSK a jeho vyhrážanie sa žalobami je iba zdanlivo spontánne - ak by totiž poslanec Horník z akéhokoľvek dôvodu prišiel o mandát, jeho náhradníkom by bol práve Suja. Kotleba je teda kvôli Sujovi ochotný riskovať priazeň voličov, ale aj porušovanie zákona. Ako sa to prejavilo v prípade spomínaného predaja techniky?

Ako som uviedol v predchádzajúcom článku, Suja ako župný poslanec na rokovaní nezískal podporu zastupiteľstva pre svoj návrh na odňatie majetku z výkonu správy BBRSC a.s. a poslanci rovnako nesúhlasili s predajom za 1 Euro. Sujova zjavná nervozita a problémy so sebaovládaním počas vedenia schôdze zastupiteľstva dávajú tušiť, že mu demokratické hlasovanie a nutnosť prispôsobovať sa pravidlám nie je po vôli - na zázname z rokovania je zreteľná jeho úporná snaha presadiť svoj návrh aj za použitia absurdných a navzájom si odporujúcich argumentov v čase od 3:18:40. Z výpovedí viacerých poslancov vyplýva že boli presvedčení, že ich nesúhlas s predajom a odňatím majetku bude stačiť a župan sa ich rozhodnutím bude riadiť. Omyl.

Bez vedomia poslancov a v rozpore s ich vôľou potvrdenou rozhodnutím zo dňa 14.8.2017 došlo dňa 26.9.2017 k uzavretiu Zmluvy o prevode majetku BBRSC/04512/2017 medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, čím sa všetok majetok dostal spod Kotlebovho vplyvu do majetku Sujom ovládanej správy ciest. Zmluva bola vložená do Centrálneho registra zmlúv BBRSC, a.s. v deň podpisu a o deň neskôr 27.9.2017 nadobudla účinnosť.

Hneď v ten istý deň došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy na neupotrebiteľný majetok BBRSC/04564/2017 medzi správou ciest a firmou KALAMÁR s.r.o. za 1 Euro, zverejnená v registri bola 29.9.2017 a účinnosť mala nadobudnúť 30.9.2017. Ibaže ju nikdy nenadobudla: podmienkou nadobudnutia účinnosti bolo podľa zákona zverejnenie zmluvy do 7 dní aj s prílohou, ktorou bol v tomto prípade presný zoznam odpredávaného majetku, pretože bez prílohy nemožno zo zverejnenej zmluvy vôbec určiť, o aký majetok v skutočnosti ide. Zákonná povinnosť BBRSC a.s. vložiť do Centrálneho registra zmlúv všetky podstatné náležitosti nebola naplnená a teda zmluva nikdy nenadobudla účinnosť. Napriek tomu sa KALAMÁR s.r.o. pustil do práce a začal si vyberať spomedzi vyradenej techniky tie najlepšie kúsky. Tie potom predával ďalej záujemcom, ktorí za niekoľko kusov traktorov, grédrov a ďalšej použiteľnej techniky platili sumy v tisícoch Eur.

Lenže nastal problém: KALAMÁR s.r.o. sa zaviazal odviezť predmet kúpy na vlastné náklady do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Jednak zmluva nikdy nenadobudla účinnosť, o čom však kupujúci nemusel vedieť, no nezvládol ani odviezť predmet kúpy, teda zvyšné a menej cenné stroje do 30.10.2017, dokedy mala platiť. Teda neúčinná zmluva zanikla skôr, ako ju kupujúci naplnil. Dokonalé Kocúrkovo, či skôr Kotlebovo. Ako si s touto patáliou Suja poradil? Jednoducho.

Dňa 16.10.2017 uzavrel s firmou KALAMÁR s.r.o. novú Kúpnu zmluvu na neupotrebiteľný majetok BBRSC/05264/2017, ktorá mala platiť do 7.12.2017. Zmluva bola prakticky identická s prvou, ale tentoraz ju do Centrálneho registra zmlúv BBRSC, a.s. vôbec nezaviedli v zákonnej lehote v snahe utajiť jej existenciu v čase pred blížiacimi sa župnými voľbami. V registri sa náhle objavila až dva dni po voľbách 6.11.2017, pričom uvádzaná účinnosť je od 7.11.2017 - ibaže v tomto prípade nespĺňa zákonné predpoklady hneď dvakrát a teda účinnou v skutočnosti nie je a nikdy nebola: jednak nebola dodržaná zákonná lehota na zverejnenie a tak, ako v prípade prvej zmluvy aj tentoraz chýba príloha a teda vôbec nie je zrejmé, o aký majetok sa jedná.

Stručne povedané pre milovníkov skratiek: všetky úkony, predaje a manipulácie s technikou boli nezákonné a vykonávané na základe dvoch neúčinných zmlúv, pričom existencia tej druhej bola v predvolebnom čase verejnosti utajená.

Z vlastností dokumentu vyplýva, že vznikol až dva dni po voľbách a v ten istý deň bol zavedený do Centrálneho registra zmlúv. Kedy bola v skutočnosti uzavretá druhá zmluva a kde sa počas viac ako troch týždňov odo dňa údajného uzavretia nachádzala?
Z vlastností dokumentu vyplýva, že vznikol až dva dni po voľbách a v ten istý deň bol zavedený do Centrálneho registra zmlúv. Kedy bola v skutočnosti uzavretá druhá zmluva a kde sa počas viac ako troch týždňov odo dňa údajného uzavretia nachádzala? (zdroj: www.bbsk.sk)

Ako perličku na záver uvádzam príbeh jedného z funkčných grédrov a tiež pojazdného nákladného automobilu Tatra, ktoré od svojho synovca Karola Kalamára získal kúpou jeho strýko, bývalý mestský poslanec Peter Krnáč z Hriňovej. Obe vozidlá pochádzajú zo Sujovho zoznamu údajne neupotrebiteľného majetku a každé z týchto dvoch vozidiel Kalamár získal za necelý jeden cent (!). Následne ich však odpredal strýkovi za niekoľko tisíc Eur. Zaujímalo ma, či oficiálne, alebo nie. Telefonát sa uskutočnil 28 novembra 2017 vo večerných hodinách.

RB: Môžem vás na tri minúty vyrušiť? Ja viem že je už veľmi veľa hodín.

PK: Čo treba? Som bol v posteli už..

RB: Jaj, veľmi sa ospravedlňujem.

PK: Čo treba?

RB: Viete čo, riešime, však asi viete, čo riešime, ten gréder a tú Tatrovku od Karola čo ste dostali.

PK: Áno.

RB: Ja sa chcem len opýtať na to, že či vám to dal na faktúru, alebo nejak ináč. To je celé, čo by som chcel zistiť.

PK: Nerozprával som sa ešte s ním.

RB: Čiže vlastne ešte neviete, že či faktúra, alebo nie?

PK: Nie, neviem.

RB: Čiže možno sa aj dohodnete, či na faktúru a možno nie, tak?

PK: Hej. A čo ešte robíte teraz?

Tak som mu povedal, čo všetko ešte neskoro večer robím a prečo. O niekoľko minút si Peter Krnáč náhle spomenul, že žiadnu Tatru, ani gréder nikdy nemal a nikdy nekúpil. Ide o človeka, ktorý mal so Sujom neblahú skúsenosť v konflikte o pozemky pri poliklinike v Detve a jeho synovec je konateľom firmy KALAMÁR s.r.o. Jej meno vám je už iste povedomé. A čoskoro sa dozviete, ako to celé súvisí s firmou GEOSTAV DETVA s.r.o., ktorej konateľom opäť nie je nik iný, ako švagor pána Suju Marek Danko.

Zajtra pokračujeme, páni Kotleba, Uhrík a Suja. Iste sa vám to bude páčiť.

Doplnené 29 novembra o 13:15: Na, zajtra, 30 novembra je zvolané zasadnutie predstavenstva a dozornej rady BBRSC a.s., kde bude Miroslav Suja vymenovaný za nového generálneho riaditeľa Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. Dokonáno jest.

Radovan Bránik

Radovan Bránik

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  209
  •  | 
  • Páči sa:  17x

Kontakt: +421 911 182 711Na tvorbe obsahu sa vzhľadom na citlivú povahu zverejnených materiálov a zvýšené riziko pre autora v ostatnom čase podieľa tím špecialistov na bezpečnosť a analýzu.Činnosť tímu možno zatiaľ podporiť nasledovnými formami.Prevodom na: IBAN: DE69 1001 1001 2627 6063 52PayPal: radovan.branik@gmail.comhttps://www.patreon.com/user?u=13711855Ďakujeme za vašu podporu. Zoznam autorových rubrík:  NevážnePolitikaSúkromnéO kríze a nešťastíOdborná problematikaZamyslenia písané pre RTVS

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu