Články od Dušan Veselovský

Marián Kuffa a jeho video

Dušan Veselovský

Politika Marián Kuffa a jeho video

Tento blog je krátky. Je krátky pre to, lebo to bol vlastne len môj status. No status zanikne v mori statusov a tu, ako blog to bude mať väčšiu životnosť. Myslím si, že je dôležité, aby tých pár viet malo životnosť. Viac k tejto temnote nemám čo povedať. Za mňa to povedali iní, na ktorých reakcie nájdete odkazy v texte blogu.

 • 26. aug 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5,293x
 • 26
Bojí sa minister Pellegrini sukní?

Dušan Veselovský

Politika Bojí sa minister Pellegrini sukní?

Tí z nás, ktorí máme pedagogické vzdelanie, vieme, že deti na základnej škole na prvom stupni a začiatkom druhého stupňa dávajú prednosť hre s deťmi rovnakého pohlavia. Jednoducho chlapci si lepšie rozumejú s chlapcami a dievčatá sa radšej hrajú s ďalšími babami. O tomto vie aj každý všímavejší rodič. Nemusíme tu teraz polemizovať, čím to je a čo má na to vplyv, jednoducho to je tak. Trvá to, až do obdobia, keď sa im začnú búriť hormóny a keď prídu prvé lásky. Nič by na tom nebolo, keby sa to občas neprejavovalo až robením si naschválov, ťahaním sa za vrkoče a neochotou spolupracovať na spoločných úlohách. Keďže naše školy nie sú pohlavne segregované, nemáme zvlášť chlapčenské a zvlášť dievčenské školy alebo triedy (našťastie), je potrebné pomôcť deťom tento odpor voči spolupráci s opačným pohlavím prekonať. Je to dôležité nie len pre obdobie školskej dochádzky, ale aj pre ďalší život. Lebo už v tomto veku môžu vzniknúť základy predsudkov, ktoré ženám a mužom až do dospelosti komplikujú život, a bránia im nadviazať a udržať si zmysluplný partnerský vzťah. Vzťah, ktorý je založený na dôvere a akceptácii.

 • 30. júl 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 16,859x
 • 23
Strašidlo menom „Sexuálna výchova“

Dušan Veselovský

Strašidlo menom „Sexuálna výchova“

Čo to je tá sexuálna výchova? Je to vlastne len slovo, „terminus technikus", ktorý v sebe, ako odborný „strešný" termín združuje viacero tém. Je to súbor tém, ktoré sa týkajú sexuálneho vývinu človeka, jeho reprodukčného a sexuálneho zdravia, rovnako ako vývinu jeho zdravej osobnosti. Sexuálna výchova by v zdravej spoločnosti mala byť súčasťou výchovy dieťaťa v rodine a tiež v škole. Majú sa vzájomne dopĺňať. Preto príručky k sexuálnej výchove, ktoré sú dnes k dispozícii, sú určené niektoré rodičom dieťaťa, iné učiteľkám a učiteľom. Sexuálna výchova väčšinou nie je konkrétny predmet tak, ako je matematika, alebo výtvarná výchova, ktorý by sa volal „sexuálna výchova", je to súbor odporúčaných tém, ktoré majú byť začlenené do ostatných predmetov vo výchovnovzdelávacom procese, ktoré s touto témou súvisia a sú prepojené. Najčastejšie je to biológia, psychológia, náuka o spoločnosti, etická výchova (alebo náboženstvo) a iné predmety. Mala by byť súčasťou výchovy už v predškolských zariadeniach. Ak sa pýtate, prečo, možno vám vašu otázku zodpovie už základný prehľad tém sexuálnej výchovy. Tie témy sú nastavené podľa veku približne nasledovne:

 • 14. mar 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2,755x
 • 48
Zmilujte sa, pán zubár (a nezabite ma)!

Dušan Veselovský

Zmilujte sa, pán zubár (a nezabite ma)!

Približne pred štyrmi mesiacmi ma poprosil jeden môj dobrý kamarát, či by som mu vedel zohnať zubára, keďže v podstate pracujem v zdravotníctve a mám kontakty na rôznych lekárov. Obrátil sa na mňa preto, lebo jeho zubár, ku ktorému chodil doteraz, ho odmietol viac ošetrovať. Tento môj kamarát v lete 2013 po pravidelnom približne polročnom testovaní zistil, že je HIV pozitívny. To bol ten dôvod, pre ktorý ho jeho doterajší zubár odmietol.

 • 21. feb 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3,075x
 • 30
Prosím, trollov nekŕmiť

Dušan Veselovský

Prosím, trollov nekŕmiť

O manipulácii som písal už v predošlom blogu. Preto som sa rozhodol teraz napísať pár riadkov o novej forme virtuálnej a mediálnej manipulácie, o internetovom trollingu. Nedávno som si založil blog a teraz niektoré večery trávim tak, že blogujem. Sú ale večery, kedy blogy nepíšem, no naťukám si do klávesnice ostošesť. Reagujem, vysvetľujem, obhajujem, definujem a modelujem na príkladoch a analógiách, odpovedaním na diskutérov pod mojimi článkami, čo som chcel mojim textom povedať.  A zrazu som sa prebral. Kŕmim trollov. Uf. Toľko času som im venoval (zase nie až tak veľa, lebo náhľad mám celkom dobrý a mnohé tie diskusie boli, sú a budú plodné).

 • 23. jan 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1,703x
 • 66
Bránime homosexuálne cítiacich – manipulácie a klamstvá

Dušan Veselovský

Bránime homosexuálne cítiacich – manipulácie a klamstvá

Odpoveď na reakciu Tomáša Kováčika. Vážený pán Kováčik, Váš predchádzajúci blog vo mne vzbudil nádej. Teraz som dočítal váš blog, druhú časť reakcie na moju prosbu adresovanú ľuďom, čo úprimne veria v Boha a jeho lásku a čo chcú pomôcť. Po prečítaní vášho textu som zistil, že tá nádej bola márna. Verím, že k tomu, že nás budú nakladať do dobytčákov nedôjde, ale ak by sa predsa len niečo také udialo, za seba vám vravím, že konkrétne o vašu pomoc nestojím. Radšej nech ma naložia a idem preč odtiaľto, ako žiť smutný život v krajine medzi spoluobčanmi s názormi, aké v sebe máte vy. Hoci vám konkrétne verím, že to nie je so zlým úmyslom, len dôverou v nesprávnych ľudí.

 • 20. jan 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4,578x
 • 206
Prosím pomôžte, ak máte Boha pri sebe

Dušan Veselovský

Prosím pomôžte, ak máte Boha pri sebe

Výzva určená skutočným kresťanom, ktorí nezabudli, čo je božia láska Včera som tu na SME čítal komentár Ondreja Prostredníka, evanjelického teológa a šéfredaktora mesačníka Cirkevné listy. Článok sa volá Kam smeruje pokus o ústavnú definíciu manželstva? Tento text so mnou silno pohol. Inšpiroval ma k týmto riadkom a k tejto výzve a prosbe o pomoc. Okrem iného sa tam píše: „Kresťania sa vždy stavali na ochranu menšín a ich práv. To, že sa za slovenského štátu viacerí, bez ohľadu na svoje vierovyznanie, postavili na obranu Židov napriek antisemitskej hystérii, neznamená, že vyjadrili súhlas so židovským náboženstvom. Ale keď išlo o základné práva Židov v slovenskej spoločnosti, zachovali sa mnohí kresťania ako odvážni a tolerantní humanisti. Mali by to vedieť urobiť aj v tejto téme." Myslím tým tému ľudských práv a práv LGBT komunity.

 • 18. jan 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6,058x
 • 191
Otvorený list pre Evu Sirackú, predstaviteľku Ligy proti rakovine

Dušan Veselovský

Otvorený list pre Evu Sirackú, predstaviteľku Ligy proti rakovine

Vážená pani Eva Siracká, Rozhodol som sa napísať Vám a publikovať tento otvorený list, lebo som dnes v médiách zachytil správu, že ste Vy, tvár Ligy proti rakovine, podporili na tlačovej konferencii KDH snahu týchto politikov doplniť do Ústavy SR nasledujúcu vetu: „Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru."

 • 14. jan 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 15,334x
 • 415
Zabíjačka po česky, alebo Sexistické prasátečko

Dušan Veselovský

Zabíjačka po česky, alebo Sexistické prasátečko

V Čechách sa opäť Konala jedna populárna anti-súťaž  menom Sexistické prasátečko 2013. Víťazi anti-ceny boli vyhlásení 28.11.2013 v Brne. Túto súťaž bratom a sestrám z ČR úprimne závidím. Myslím si, že aj naši slovenskí poloamatérski reklamní mágovia by si zaslúžili takéto zrkadlo, ktoré by im jasne ukázalo, kto z nich je veľké, kto ešte väčšie, a kto najväčšie sexistické prasa v danom roku. Páčilo by sa mi, keby sa nehodnotí len reklama, ale celkové pôsobenie v médiách ako takých. Slovenské súčasné reálie sú plné podnetov, ktoré by sme mohli nominovať a konkurencia by bola určite tvrdá. Keďže v angličtine má slovo sex viac významov, aj súťaž má viac, konkrétne tri kategórie rozdelené podľa rôznych významov slova sexizmus.

 • 8. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1,891x
 • 17
Kultúra smrti, alebo poďte sa s nami hrať

Dušan Veselovský

Kultúra smrti, alebo poďte sa s nami hrať

Mnohé a mnohých z nás urazil alebo pobúril pastiersky list, ktorý čítalo stovky kňazov v mnohých kostoloch na prvú adventnú nedeľu. Všetkých nás, čo sme za rovnosť mužov a žien v zamestnaní, v súkromnom i verejnom živote, všetkých aktivistov a aktivistky za práva menšín, zvlášť práva LGBT minorít a všetkých ľudí, ktorí chcú chrániť deti pred násilím, zanedbávaním a sexuálnym obťažovaním, všetkých nás v kostoloch nazvali predstaviteľmi „Kultúry smrti". Naše snahy a našu prácu zas pomenovali "sodomským paškvilom".

 • 6. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2,540x
 • 40
Pastiersky list trochu inak

Dušan Veselovský

Pastiersky list trochu inak

Prepracovaná verzia v duchu Božej lásky. Milé sestry a bratia ! Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky niektorým z nás pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti človeku, nastolí kult smrti a utrpenia. Mimoriadna Božia starostlivosť je zameraná na každého človeka. Skôr než ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide alebo o nešťastie, alebo o zlyhanie spoločnosti a štátu. Zlý je štát, ktorý ľúbiacim sa ľuďom, ktorí chcú spolu dôstojne žiť, namiesto pomoci, hádže polená pod nohy. A to len na základe tmárstva a predsudkov.

 • 2. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4,404x
 • 26