Teória viazaného verša pre laikov - KataSTROFA

Písmo: A- | A+

Dosť bolo „hnidopišných“ príspevkov o hľadaní kazov na slovách zrkadliacich city! Nastáva čas hľadania staronových spôsobov tvorby strof.

Strofa... O nej som zatiaľ cudne mlčal, pretože som akosi automaticky predpokladal, že každý vie, čo to je. Všakže netreba pripomínať, že strofa je tvorená rôznym počtom veršov (riadkov) a tvorí určitý významový, rytmický a rýmovaný celok? Takisto nemusím obzvlášť zdôrazňovať, že ak sa významovo neuzavrie, pokračuje načatá idea v ďalšej strofe a nazýva sa to presah. Príklad strofy:

Ja som bača,

horou kráčam.

Presah:

Mením verše na činy,

ubzikol som z otčiny

rovno do Ukrajiny.

Mierim ďalej, do Číny.

Verše nie sú o žiadnom bývalom premiérovi našej malej podtatranskej zeme, podstatné je si uvedomiť, že prvé tri verše z druhej ukážky sú síce akoby jedna veta, ale kvôli forme dvojveršovej strofy sú rozložené v dvoch po sebe idúcich strofách. Dajú sa s tým robiť čary, o tom však inokedy.

Keďže viazaný verš je z podstaty družný, strofa je tvorená minimálne dvomi veršami. Akiste namietnete, že predsa bežne vidno aj jednoveršové oddelené „strofy“ v básňach. Áno, vidno, ale ťažko to nazvať "viazaným" veršom. V klasických strofách sa bavíme vždy minimálne o dvoch veršoch (horná hranica nie je určená).

Keď už likvidujeme slovníkové definície, ono aj ten rým je občas problematický. Existuje viacero klasických foriem strof a veršovaní, ktoré sa nerýmujú. Blankvers, sestína... Nechám si ich nabudúce.

Rýmy sú v strofách usporiadané rôzne, tu sú príklady základných možností:


združený rým AABB

Prečo, plačeš, milá moja?

Manžel chrápe v kope hnoja.

V krčme hodlal na môj veru

konzumovať na sekeru.

Obkročný rým ABBA

Vidím v okne dnešnú jeseň,

ukladá sa na spánok,

ktovie, či sa nadránom

v mene zimy neodnesie.

Prerývaný rým ABCB

Vianoce, vianoce,

prečo ste do roka

iba raz zrodené

a v mene proroka?

Striedavý rým ABAB 
 

Nuž, šťastné a veselé,

nech má láska radosť,

do ustlanej postele

vábi neporiadok.

Postupný rým ABCABC

Všakovaké dary

rovno od Ježiška

ležia pod stromčekom.

Vari sa mi marí,

čítam slová zblízka:

Benjamín a Škreko

Skryť Zatvoriť reklamu