reklama

Časť tretia, za obchodovanie s tvrdými drogami a krádež auta, v Žiline len podmienka !

... od susedského sporu, spojeného s nečinnosťou a šikanovaním políciou, k vážnejšej téme ...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

V prvých dvoch článkoch (prvý a druhý) som Vám predložil nielen dôkazy rôznych schválností a fyzických atakov zo strany brata známeho politika, ale hlavne dlhoročné krytie zo strany štátu, ktoré mohlo prekročiť aj hranicu zneužitia právomocí.  

Na konci blogu sa nachádza odkaz na elektronickú petíciu, ktorou by som chcel na túto roky trvajúcu nespravodlivosť oficiálne upozorniť štát, ktorý nám sľuboval zmenu. Budem Vám veľmi vďačný, keď ju podporíte, čo je možné aj anonymne (trvá to 2 - 3 minúty). V závere v krátkosti tiež spomeniem "novinky" v prípadoch z predošlých dvoch častí.  

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

... poďme na ďalší príbeh ...

Nová zápletka - vyhrážanie, zastrašovanie, ...

  1. Brat známeho politika, sa nielen mne vyhrážal svojimi známosťami a že mi vybaví problémy. 

  2. Doslova ma šokovalo, keď sa mi viackrát chválil a neskôr nepriamo vyhrážal tým, že bol sudcom z ľudu a vie mi spraviť problémy aj na súde. Týmto sa rovnako chválil aj iným "poškodeným", dokonca to neváhal nadiktovať do policajného záznamu, keď bol vyšetrovaný zas pre ďalší trestný čin, spojený s úplne iným poškodeným (samozrejme aj tam malo vyšetrovanie klasický postup - skutok sa nestal).

  3. Najnovšie, po zverejnení prvých dvoch blogov sa mi brat politika vyhrážal zas tým, že ma zažaluje, že ma sledujú policajti a že už aj jeho brat (známy politik) usilovne pracuje na tom, aby ma zničil.

Prvý okruh vyhrážok o známosťami spôsobených problémoch naozaj poctivo dodržal, čo môžem potvrdiť (viď prvé dva články prvý a druhý). O druhom okruhu vyhrážok týkajúcich sa problémov na Okresnom súde, resp. skôr o sudcovi z ľudu a rozsudkoch, bude tento článok. Naplnenie tretieho okruhu vyhrážok (tých po zverejnení článku) som zatiaľ priamo nezaznamenal. 

Vráťme sa pár rokov do minulosti

Píše sa rok 2011 a tento istý brat politika je rovnako trestne stíhaný pre trestný čin výtržníctva spáchaným so zbraňou (podľa uznesenia išlo o nejakú palicu), nakoľko dňa 21.11.2011 sa na verejnosti po predchádzajúcej hádke, ktorú podľa opisu zrejme vyprovokoval opäť brat politika, pobil s iným miestnym obyvateľom obce. Obaja skončili s drobnými poraneniami.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Voči obom bitkárom boli začaté trestné stíhania a podané obvinenia na Okresnom súde Žilina - to znamená, že o vinách oboch aktérov bol dostatočne presvedčený vyšetrovateľ spolu s dozorujúcim prokurátorom.

Hlavné pojednávanie brata politika, bolo na Okresnom súde Žilina naplánované na 14.12.2012, pričom toto pojednávanie bolo šesť krát odročené.

Čo sa dialo medzitým ?

Dňa 22.10.2012 bol na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolený Uznesením č. 101/2012 uvedený trestne stíhaný brat politika za prísediaceho SUDCU na Okresný súd v Žiline ( spomenuté uznesenie ). Áno, vidíte dobre, bol zvolený za sudcu z ľudu na tom istom súde, kde už ležalo voči nemu podané obvinenie za násilný trestný čin

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V tom čase zastával funkciu zástupcu primátora v meste Žilina jeho brat (známy politik), o čom sa môžte dočítať napríklad tu.

V magický dátum, teda dňa 12.12.2012, zložil tento trestne stíhaný brat politika Sľub prísediacich do rúk JUDr. Daniela Béreša, o ktorom sa dosť zaujímavé veci môžte dočítať napríklad aj tu. Čiže sľub prísediaceho zložil len dva dni pred tým, ako bolo naplánované hlavné pojednávanie vo veci jeho obvinenia z násilného trestného činu na tom istom súde ! Údajne na okresnom súde nevedeli, že práve vymenovaný brat politika je trestne stíhaný a obvinenie leží na tom istom súde !

Sľub prísediacich zložený v tom čase trestne stíhaným podozrivým do rúk neskôr trestne stíhaného sudcu.
Sľub prísediacich zložený v tom čase trestne stíhaným podozrivým do rúk neskôr trestne stíhaného sudcu. 

Následne brat politika nevykonával túto funkciu, až do 3.1.2014, nakoľko bol obvinený z násilného trestného činu, teda až do právoplatného rozhodnutia v tejto veci - tak teda vedeli alebo nevedeli o tom na okresnom súde ?

SkryťVypnúť reklamu
reklama
Potvrdenie o nevykonávaní funkcie prísediaceho z dôvodu jeho trestného stíhania.
Potvrdenie o nevykonávaní funkcie prísediaceho z dôvodu jeho trestného stíhania. 

Vráťme sa opäť k tomu obvineniu z násilného trestného činu z roku 2011

Po šiestich odročených pojednávaniach sa na siedmy pokus konečne pojednávalo dňa 24.9.2013, kde na hlavnom pojednávaní aktívny sudca JUDr. Štefan Tomáš, bez zverejneného vecného zdôvodnenia, postúpil celú vec na ďalšie prejednanie a rozhodnutie Obvodnému úradu v Žiline (dnešný Okresný úrad) len ako podozrenie z priestupku.

Neznámy žilinský prokurátor sa voči tomuto nezdôvodnenému uzneseniu neodvolal a to aj napriek tomu, že takmer 2 roky trval s vyšetrovateľom na trestnom stíhaní - nakoniec sa bez zdôvodnenia uspokojil s preklasifikovaním násilného skutku na priestupok ? Rozhodnutie nebolo z neznámeho dôvodu a v rozpore so zákonom, ani zverejnené na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Následne dňa 26.11.2013 bol tento postúpený skutok na Okresnom úrade Žilina opäť odložený úradným záznamom, nakoľko 5 dní pred vydaním tohto úradného rozhodnutia uplynula 2 ročná premlčacia lehota na prejednanie preklasifikovaného priestupku (toho výtržníctva). Samozrejme vec bola okresnému úradu postúpená ešte pred týmto termínom. Pod toto úradné rozhodnutie o odložení veci sa podpísal dnešný prednosta Okresného úradu v Žiline - Mgr. Kamil Ruman.

O vine, či nevine brata politika vo veci výtržníctva nerozhodol pred desiatimi rokmi vôbec nikto, vec bola ukončená bez akéhokoľvek prejednania (postup identický, ako v prvých dvoch blogoch) ! Okresný úrad Žilina odvtedy vydal viacero podobných úradných rozhodnutí v prospech tejto istej osoby (niektoré som zverejnil).

Ako dopadol druhý bitkár, ktorý sa pobil s týmto bratom politika ?

Dňa 19.11.2012 bol uznaný vinným a odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody.

Následne mu v schválenom zmieri prikázal Okresný súd Žilina dňa 6.3.2015 zaplatiť bratovi politika 230,7 Eur za ujmu na zdraví a 2000 Eur citujem z uznesenia žilinského súdu "za nemajetkovú morálnu ujmu spojenú s psychickou traumou, stresom, ako aj znevážením jeho ľudskej dôstojnosti". Bolo mu umožnené splácať danú sumu po 150 eurových splátkach (zrejme s ohľadom na jeho finančnú situáciu).

Z rozprávania miestnych obyvateľov som sa sprostredkovane dozvedel, že dotyčný to ťažko niesol, navyše bol údajne ďalej provokovaný "víťazom" bitky, čo bolo pre neho ťažké. Ten pán mal podmienku - ak by sa zas nechal vyprovokovať, skončil by vo väzení. Čiže predal dom a z obce sa odsťahoval, odvtedy o ňom miestni obyvatelia nepočuli.

Pozrime sa na sudcovanie nášho sudcu z ľudu

Zákonnými podmienkami na výkon funkcie prísediaceho sudcu sú okrem iného aj bezúhonnosť a morálne vlastnosti dávajúce záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať (to bol citát zo zákona). V tomto konkrétnom prípade o násilnom "skutku" tohto konkrétneho prísediaceho v tom čase nerozhodol žiadny orgán, fyzické napadnutie so zbraňou na verejnosti sa odložilo bez prejednania - a to bez ohľadu na preklasifikovanie trestného činu na priestupok. Boli teda splnené podmienky, ktoré sú údajne zárukou dostatočných morálnych vlastností takejto osoby na výkon funkcie prísediaceho ?

Pôvodne bol zverejnený len jeden prípad, kde trestný senát pod vedením aktívnej sudkyne JUDr. Zuzany Pilátovej, s účasťou spomenutého brata politika, rozhodoval o naozaj veľmi zhovievavom návrhu žilinského prokurátora, teda o dohode o vine a treste.

Iný páchateľ bol uznaný vinným z obchodovania a prechovávania 23 až 93 jednorazových dávok tvrdej drogy (pervitín), z krádeže automobilu VW Passat v cene 7655 Eur a z prechovávania kradnutých vecí. Senát, ktorého členom bol aj brat politika, rozhodol o podmienečnom potrestaní páchateľa !!!

Čiže v tomto prípade usvedčený drogový díler a zlodej auta, odišiel zo súdu v podstate slobodný - "len" s podmienkou.

Link na spomenutý rozsudok: ==> TU alebo TU <==

Čo na to štát ?

Okresný súd v Žiline (čiže podozrivý orgán) po upozornení proaktívne vyhodnotil vec ako podozrenie z trestného činu a posunul to Okresnej prokuratúre v Žiline (čiže ďalšiemu podozrivému orgánu v danej veci), ktorá následne spáchaný skutok rozdelila. Vec nakoniec vyšetruje podriadená žilinská polícia, o ktorej kvalitách, či reálnych skúsenostiach, boli prvé dva blogy. Neskôr Krajská prokuratúra v Žiline v rámci "objektivity" presunula jednu oddelenú časť susednej prokuratúre v Ružomberku.

Prvý podozrivý orgán (Okresný súd Žilina) oznamuje, že vec vyhodnotil ako podozrenie z trestného činu a nechal to prešetriť druhým podozrivým orgánom v tejto veci (Okresnej prokuratúre Žilina).
Prvý podozrivý orgán (Okresný súd Žilina) oznamuje, že vec vyhodnotil ako podozrenie z trestného činu a nechal to prešetriť druhým podozrivým orgánom v tejto veci (Okresnej prokuratúre Žilina). 

Nemala by ale podozrenia z možnej korupcie sudcov, prokurátorov, vyšetrovať NAKA a dozorovať Úrad špeciálnej prokuratúry - neprikazuje to priamo zákon ? Alebo podozrenie na aký trestný čin videl v tom konaní okresný súd ? Upozornil som na to oficiálnym podaním aj Úrad špeciálnej prokuratúry, za 5 mesiacov som v danej veci nedostal žiadnu odpoveď.

Podací lístok k doporučenému listu, ktorým som toto podozrenie oznámil Úradu špeciálnej prokuratúry.
Podací lístok k doporučenému listu, ktorým som toto podozrenie oznámil Úradu špeciálnej prokuratúry. 

Prvú oddelenú časť obvinenia (týkalo sa to len vymenovania obžalovaného podozrivého za prísediaceho sudcu) už stihla žilinská polícia (odbor kriminálnej polície) odmietnuť s odôvodnením, že skutok nie je trestným činom, ani priestupkom. Žilinská polícia nevypočula a dokonca sa ani len nepokúsila stotožniť ani jediného podozrivého v tejto oddelenej veci. Postup žilinskej polície, ako už asi správne tušíte, potvrdila Okresná prokuratúra v Žiline (spolupodozrivý orgán v danej veci).

Možno za zmienku stojí aj informácia, že brata politika pri aktuálnom trestnom stíhaní zastupuje prominentná žilinská právnička, blízka príbuzná známeho žilinského sudcu, ktorý sa priznal a bol už odsúdený za korupciu na žilinskom súde.

Poučenie ?

Tento článok bol o trestne stíhanom verejnom činiteľovi, kde štát opatrne spätne tvrdí, že to bolo nesprávne (ale zároveň nešlo o trestný čin, ani priestupok). Štát sa vyhovára, že vtedy o tom nevedel. Poučil sa z toho ale tento náš štát alebo ide zas len o nejaké prázdne frázy ?

Dnes je situácia opäť rovnaká, trestne stíhaný brat poslanca zastáva funkciu člena rybárskej stráže - čiže verejného činiteľa, kde je dôležitá aj pravdovravnosť takejto osoby. Čiže opäť ide o trestne stíhanú osobu za násilný trestný čin spáchaný so zbraňou. Rovnako ide o osobu stíhanú za krivú výpoveď.

Kompetentný Okresný úrad Žilina, ako aj Slovenský rybársky zväz, túto podstatnú informáciu odignorovali (ani len nepozastavili aktuálny výkon funkcie verejného činiteľa). Čiže štát sa preukázateľne nepoučil a história sa opakuje

Preto v ďalšom článku bude príbeh o činnosti tohto brata politika na pozícii člena rybárskej stráže, ako aktuálne teda vykonáva tu svoju právomoc.

Petícia

Týmito blogmi som zrejme vyvolal len opodstatnené verejné pobúrenie. Očakávať ale, že sa v zainteresovaných štátnych zamestnancoch pohne svedomie a začnú sami niečo priaktívne vyšetrovať, by bolo asi naozaj naivné.

Vzhľadom na to, že tento "multi" prípad sa javí ako akési systémové zlyhanie, kde evidentne nefungujú kontrolné mechanizmy štátu, bol na to upozornený aj Úrad vlády SR. Pani Mgr. Miriam Mitašová z Úradu vlády SR odpovedala, že danú vec vyhodnotila ako susedské spory a konflikty, kde nie je Úrad vlády SR oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Na konci uviedla, že Úrad vlády SR vzal uvedené na vedomie a založil ho bez ďalšieho konania do ad acta, čím považuje danú vec z úrovne Úradu vlády SR za vybavenú.

K stanovisku Úradu vlády SR len uvádzam, že tento prípad celkom určite presahuje nejaký "susedský spor" (budú zverejnené aj ďalšie veci), pričom hlavnou témou článkov bolo poukázať na systémové zlyhanie štátu. Jednotlivec, či už policajt, prokurátor, sudca, úradník, môžu zlyhať. Štát má predsa kontrolné mechanizmy, ktoré by mali takéto zlyhania odhaliť a zjednať nápravu. Keď už zlyhá aj viac stupňov kontroly, nie raz, ale opakovane, nie pri jednom poškodenom, ale množstve poškodených - všetko v spojení s tým istým jedným podozrivým (čiže fenomén "nášho človeka"), zrejme už ide o vec, ktorá by mohla zaujímať aj Úrad vlády SR alebo nejaký príslušný Výbor NR SR.

Preto by som chcel vytvoriť ďalší precedens alebo inšpiráciu aj pre iných ľudí a elektronickou petíciou v zmysle Zákona o petičnom práve kompetentných priamo vyzvať, aby začali konať. Ak Vás opodstatnene pobúrili moje blogy, nie je Vám ľahostajná mizivá vymožiteľnosť práva spôsobená žalostným stavom polície, prokuratúry a ďalších úradov na Slovensku, tak Vás chcem poprosiť o podporenie tejto petície, ktorú nájdete ==> tu <==. Petíciu je možné podpísať aj bez zverejnenia Vášho mena, zaberie Vám to 2 - 3 minúty.

Petíciou požadujeme opätovné prešetrenie prípadov spojených s hlavnou postavou nielen v publikovaných príbehoch. Dôvod prešetrenia nie je samotná hlavná postava, ale odhaliť spomenuté systémové zlyhania a hlavne eliminivať "škodnú" v štátnej správe.

Záver

V ďalšom článku bude spomenutý opäť iný príbeh, iného poškodeného a opäť následne zametanie prípadu zo strany štátu (pôjde tam o prípad s trestnou sadzbou 4 až 10 rokov). Časť tohto príbehu už vlastne bola zverejnená pred dvoma rokmi, tu.

Zároveň Vás chcem opäť poprosiť o zdieľanie tohto článku alebo podporenie jeho propagácie aspoň pár centami, v pláne sú ešte minimálne dva články. Týmito blogmi chceme ukázať reálnu stránku spravodlivosti na Slovensku, žiaľ z osobných skúseností.

Finančnú podporu môžte realizovať prostredníctvom transparentného účtu SK6709000000005186578224. Prostriedky z tohto transparentného účtu budú použité len na propagovanie tohto a ďalších článkov na sociálnych sieťach, čo je možné overiť (https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6709000000005186578224). Platby za prvé reklamy by mali byť už viditeľné na účte.

Chcem sa Vám všetkým úprimne poďakovať za doterajšie zdieľanie, finančnú, ale aj morálnu podporu ...

Link na elektronickú petíciu: https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-opatovne-presetrenie-podozrivych-trestnych,-priestupkovych,-ci-inych-spravnych-konani-spojenych-s-jednou-osobou./564b1578-b242-4f07-8b01-8ae6ae465f53

Novinky z predošlých dvoch blogov

Vyšetrovateľ por. JUDr. Stanislav Kobuš z OO PZ Žilina - okolie napriek vyjadreniu súdneho znalca z odboru Zdravotníctvo a farmácia, že pri útoku lopatou (bol som zasiahnutý tesne vedľa oka, viď. prvá časť) by v prípade zásahu do oka, mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu, zotrval na "svojom názore", že tento zásah lopatou do oka bol bezpečný a nehrozilo žiadne vážne zranenie (čiže trestné stíhanie pokračuje len pre "Výtržníctvo"). Videozáznam z útoku nájdete tu.

Prokurátorka Mgr. Jaroslava Michulková  potvrdila rozhodnutie vyšetrovateľa (bývalého suseda podozrivého), teda že vyhrážanie sa zabitím so skalou v rukách obeti predošlého násilného trestného činu, trestne stíhaným podozrivým (viď. druhá časť), malo nepatrnú závažnosť - keďže podľa nej som sa nedostatočne zľakol. Zároveň tam podľa nej nebol žiadny svedok, ktorý tam podľa nej zároveň aj bol, ale bez vypočutia tohto svedka je aj tak toho názoru, že ten svedok nič nevidel a nepočul. Čiže podľa jej názoru nešlo o trestný čin. Sťažnosť voči jej uzneseniu nájdete tu a videozáznam z tohto ďalšieho útoku zas tu.

Žilinskú políciu som požiadal o informáciu týkajúcu sa môjho prípadu "vyosený plot" z predošlej časti, keď ma pred polrokom vyšetrovalo osem policajtov a dodnes neviem žiadny výsledok. Žilinská polícia mi odmietla poskytnúť akékoľvek informácie, lebo chráni súkromie a osobné údaje dotknutej osoby (mňa) - čiže mi neposkytli požadované informácie, lebo som im neposlal súhlas, aby mi tie informácie poskytli !!! Sťažnosť voči tejto "absurdnosti" nájdete tu.

Nie som právnik, čiže ospravedlňte prípadné právne nepresnosti v tých sťažnostiach. Ich zverejnením chcem len poukázať, ako to v Žiline so spravodlivosťou reálne chodí.

Peter Jagnešák

Peter Jagnešák

Bloger 
  • Počet článkov:  3
  •  | 
  • Páči sa:  163x

Som začínajúci bloger, ktorý by sa chcel týmto spôsobom realizovať pri odkrývaní na vlastnej koži zažitých praktík prehnitého systému a povzbudiť aj čo najviac ľudí ,aby sa nekalých praktík štátnych úradov nezľakli a neskláňali sa pred nimi. Práve naopak, aby na ne ešte viac poukazovali, čím viac sa ich bude systém snažiť umlčať. Štátni úradníci sú tu pre nás a ich úradná moc pochádza od nás. My sme tí, ktorí im ju dali do rúk a máme právo im ju aj odňať.... Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu