Primátora Dunajskej Stredy zapojili do vraždy gangu sátorovcov

Písmo: A- | A+

Súd ustanovil primátora Dunajskej Stredy Zoltána Hájosa za opatrovníka zavraždenému. Jeho totožnosť nie je známa. Nie je tak známy ani jeho príbuzný, ktorý by si mohol uplatňoval svoje práva. Primátor sa bránil, nepomohlo.

Zsolt Nagy alias Čonty bol pravou rukou mafiánskeho bossa Ľudovíta Sátora. Od mája 2016 bol na úteku, zatkli ho po pár mesiacoch. Stalo sa tak v auguste v lesnom poraste medzi obcami Ohrady a Horné Mýta v okrese Dunajská Streda. Odvtedy je vo väzbe.

Čelí obvineniu zo založenia zločineckej skupiny, viacerých vrážd, falšovania dokladov aj v prípade nelegálnej výroby cigariet. (Viac si môžete o prípade prečítať tu.)

Sudca Špecializovaného trestného súdu na základe návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry 8. novembra 2016 rozhodol o ustanovení Zoltána Hájosa, primátora Dunajskej Stredy na výkon práv opatrovníka pre doposiaľ nestotožnenú osobu mužského pohlavia.

Ide o obeť sátorovského gangu, ku ktorému patril aj Čonty. Kostrové pozostatky zatiaľ neznámeho muža boli nájdené v neoznačenom hrobe v areáli bývalého družstva – slepačej farmy Čótfe pri Dunajskej Strede.

Rozhodnutie sudca odôvodnil tým, že v danej veci poškodený, respektíve nástupca poškodeného nemôže uplatňovať svoje práva, pretože nie je známa jeho identita.

Práva poškodeného

Poškodený, respektíve pri vražde jeho nástupca - manžel, manželka, matka, otec, syn, dcéra, súrodenec a podobne má právo sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, nazerať do spisu a oboznamovať sa so spisom, zúčastňovať sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky.

Primátor Dunajskej Stredy podal proti tomu sťažnosť. Uviedol, že nesúhlasí s ustanovením za opatrovník. Podľa jeho názoru by mala byť za opatrovníka ustanovená osoba, ktorá je spôsobilá objektívne chrániť záujmy účastníka a zároveň mať snahu postupovať v jeho záujme.

Myslí si, že mal byť vyžiadaný jeho súhlas, pretože inak by to bolo v rozpore so záujmami účastníka, ktorému bol za opatrovníka ustanovený.

Vyjadril tiež názor, že výkon funkcie primátora mesta je časovo náročná práca, ktorá nie je časovo limitovaná. Navrhol, aby Najvyšší súd uznesenie zrušil.

Vyplýva to z uznesenia Najvyššieho súdu, ktoré mám k dispozícii.

Primátor je autorita

Senát Najvyššieho súdu v zložení z predsedu Pavla Farkaša a sudcov Martina Piovartsyho a Petra Szaba skonštatoval, že sudca Špecializovaného trestného súdu rozhodol správne, keď na základe návrhu prokurátora ustanovil opatrovníka poškodenému, ktorého identita nebola doposiaľ zistená.

Uviedol, že primátor Dunajskej Stredy je osobou, ktorá bude v priebehu trestného konania dostatočne a objektívne garantovať výkon práv poškodeného, respektíve práv jeho právneho nástupcu a to až do času zistenia jeho identity.

„Námietky Zoltána Hájosa nie sú akceptovateľné. Niet žiadneho racionálneho dôvodu, pre ktorý by bolo možné dôvodne predpokladať, že menovaný nebude v procesnom postavení opatrovníka neidentifikovaného poškodeného dôsledne a objektívne hájiť a vykonávať jeho práva. Naopak primátor mesta je verejne činnou autoritou, od ktorej možno očakávať zodpovedný a nezaujatý postoj k výkonu povinností opatrovníka,“ konštatoval senát Najvyššeho súdu.

Dáva však primátorovi za pravdu, že výkon jeho funkcie je spojený s vysokými osobnostnými aj časovými nárokmi, no ani táto námietka neobstojí.

Sťažnosť tak zamietli ako nedôvodnú.

Skryť Zatvoriť reklamu