Malá encyklopédia ťahákov

Písmo: A- | A+

Zaiste uznáte, že v tomto odbore je v našej, ba i svetovej literatúre veľká čierna diera. Keďže plne chápem rozhodujúci význam kategorizácie danej problematiky pre istú skupinu populácie, pokúsim sa túto dieru aspoň sčasti zaplniť.

Začnem teda historickým vývojom. Za našich mladých čias neboli technické vymoženosti na takej úrovni ako dnes, napriek tomu sme sa k zostavovaniu a ukladaniu ťahákov postavili zodpovedne a invenčne. Najstarší a doteraz hojne používaný typ sa nazýva dlaňovník upotený (viď dokumentačné foto):

Dlaňovník upotený

Je jednoduchý a hlavne rýchly v prípade neohláseného testu. Disponuje však príliš nízkou kapacitou a krátkou trvanlivosťou v stresovej situácii. Tento nedostatok prekonáva najmä obľúbený dlaňovník papierový.

dlanovnik2.JPG

Kapacitne postačuje na bežný rozsah preverovania vedomostí a jeho nespornou výhodou je, že ak si študent (cieľová skupina tejto encyklopédie) ťahák sám vyhotoví, niečo sa predsa len naučí a testovanie prebehne s úspešným výsledkom aj v prípade existencie mimoriadne pozorného učiteľa.
V súčasnej škole prevažuje najmä jeho vydarená odnož - dlaňovník kopírovaný, kde sa výrazne znižuje prácnosť vyhotovenia, avšak na úkor výhody popísanej vyššie.

Z rady dlaňovníkov vyšli aj ďalšie typy ťahákov s podobným významom a spôsobom použitia, a to:

- rukávnik papierový (nevhodný pre letné mesiace, vyžaduje špeciálny odev)

rukavnik.JPG

- vreckovník prsný (náročný na pozornosť a manipuláciu):

vreckovnik.JPG

- podsukník pripevnený a podprdník dvojhrbý (vyskytujúci sa prevažne u ženského pohlavia a veľmi cenený v kruhoch mužskej učiteľskej verejnosti, nespornou výhodou je, že výrazne odpútava pozornosť profesora od zvyšku triedy).

Šikovný model ťaháku nesie názov peračníkovec nenápadný.

peracnikovec.JPG

Ide o sofistikovaný typ, nakoľko študent, ktorý ho používa, vyzerá navonok veľmi aktívne, často si vymieňa ceruzky a perá, gumuje a píše odpovede v rôznych farbách. Naopak pre extra lenivých užívateľov je vhodná zošitovka podlavicová a učebnička otvorená.

zositovka.JPG

Informácie sa čerpajú priamo zo zdroja a bez prípravy. Hrozí však vysoké riziko neotvorenia správnej strany, čo môže prekážať pri hodnotení písomky, pretože na otázku "Kde sa narodil Hviezdoslav?" odpoviete "Mor ho!". Čo sa týka odpovedníka pripraveného, vyžaduje si dlhú domácu prípravu a vopred známe otázky (na základe reakcií doplnený údaj - ľudovo nazývaný "bomba"):

odpovednik.JPG

Používa sa pri skúšaní veľkého množstva učiva a žrebovaní tém. Použitie je naozaj jednoduché - po zadaní otázky učiteľom vyberiete z tašky vypracovanú odpoveď a odovzdáte ju skúšajúcemu. Je však vhodné istú dobu predstierať písanie odpovedí.

Podobné korene má aj priesvitka podložená - ide o čistý tenký papier uložený na vypracovanej téme, ktorá sa prepisuje pri vhodnom osvetlení pracovnej plochy. Ak nie je k dispozícii priesvitka, postačí aj obyčajný kancelársky papier, avšak text budete musieť vysúvať na pár sekúnd von tak, ako je to na priloženej fotodokumentácii.

pospisomkovnik.JPG

Ak sa testovanie koná v učebni so starším nábytkom, vyhotovuje sa ťahák ceruzou na lavicu. Ide o lavicovku popísanú.

lavicovka.JPG

Text sa stratí v množstve iných irelevantných odkazoch typu "Anča, si koza rohatá" alebo "Tu som sedel, nič som nevedel". Učiteľ však nesmie presádzať žiakov pre písomkou (niektorí to naozaj robia), pretože potom váš ťahák použije niekto iný.

Do tejto kategórie patrí aj stenovka bočná:

stenovka.JPG

ďalej stoličkovec popísaný:

stolickovec.JPG

a mimoriadne invenčná harmonika prilepená de luxe:

harmonika.JPG

Zvlášť zákerná je však kuleha chrbátová. Je mimoriadne vzácna a cenená zberateľmi (bohužiaľ, nepodarilo sa mi ju vo voľnej prírode zachytiť). Ťahák sa pripevní na chrbát učiteľovi, ktorý sa nič nevšimnúc prechádza pomedzi lavice. Nedoceneným benefitom kulehy je to, že ak odpovede pozná len jediný študent, veľmi efektívne ich poskytne celému triednemu kolektívu naraz. Jeho nízky výskyt, ba až vymretie sa dá celkom pochopiť.

V praxi sa však vyskytujú aj rôzne nepraktické varianty ťahákov, napríklad tabuľovník zábudlivý (predpokladá veľmi roztržitého učiteľa, ktorý si nevšimne"náhodne" nezmazanú tabuľu s podstatnými vedomosťami):

tabulovnik.JPG

Podobne sú na tom aj nástenka špendlíková (vyžaduje orlí zrak študenta):

nastenka.JPG

či stenovka veľká (stretla som sa s prípadom, keď sa nachádzala v zadnej časti triedy a bola totálne nepoužiteľná):

stenovka2.JPG

Z novších praktických modelov spomeniem najmä technicky vyspelého mobilníčka esemeskového:

mobilnicek.JPG

Predpokladá existenciu komplica v kolektíve či domácnosti, ktorý požadovanú vedomosť vie odoslať späť. Bohužiaľ, naše školy zahájili sústredený útok na mobilníčka, takže nie je všade použiteľný. Budúcnosť vidím v trhových novinkách, o ktorých stále častejšie počuť. Najmä empétrojka nahratá vykazuje nové možnosti pre našu štúdiachtivú omladinu. Keďže vývoj ide príliš rýchlo, netrúfam si odhadnúť jeho smerovanie.

V tejto malej encyklopédii si nenárokujem na úplnosť faktov. Verím však, že moja práca vyprovokuje aj ďalších odborníkov ťahákofilov, aby doplnili chýbajúce údaje o ťahákoch tejto doby.

Pokračovanie článku tuto.

Skryť Zatvoriť reklamu