Malá encyklopédia ťahákov - doplnené vydanie

Písmo: A- | A+

Veľký ohlas skúsených užívateľov ťahákov ma donútil doplniť už existujúcu škálu druhov, preto predkladám štúdiachtivej mladi pokračovanie encyklopédie. Nepodarilo sa mi však obstarať kompletnú fotodokumentáciu (za neúspech považujem najmä absenciu ukážky roznožníka sukienkového), ospravedlňte preto neschopného zberateľa (už dva dni si kvôli tomu sypem popol na hlavu).

Z čeľade dlaňovníkov sa vyvinula jednohubka obojstranná (podľa Š.Horta), ktorá má dôležitú vlastnosť - nezanecháva po sebe stopy a v prípade núdze zmizne v tráviacom ústrojenstve užívateľa. Obrazový záznam jednohubky vám radi poskytnú v každej gastroenterologickej ambulancii.

Veľmi inteligentné riešenie uloženia relevantných informácií ponúka aj kalkulačník jednoduchý (pozri obrázok), u príbuzného kalkulačníka programovateľného je výhodou väčší rozsah ponúkaných údajov využiteľných zväčša v matematických disciplínach (autor pes13).

kalkulacnikschovany_res.JPG

Nízkopríjmovým vrstvám obyvateľstva je určená primitívnejšia verzia kalkulačníka pod názvom rulička ceruzková.

rulickaceruzkova_res.JPG

Ďalšia kapitola encyklopédie je venovaná tým, ktorí dokážu používanie podobných pomôcok zdôvodniť nutnosťou uspokojenia základných životných potrieb - teda hladu a smädu. Súčasná moderná škola jednoducho nemôže tieto potreby u dospievajúceho adolescenta obmedzovať a preto máme k dispozícii desiatovku zabalenú,

desiatovkazabalen_res.jpg

ovocníka desiatového (s príchuťami banán, jablko a pomaranč),

ovocnikdesiatovy_res.JPG

či víťaza tejto kategórie tetrapakuľu prelepenú (autor tanja20 vyhráva mesačný pobyt v ľubovoľnom nápravno-výchovnom zariadení pre mladistvých).

tetrapakulaprelepena_res.JPG

Už spomínaný roznožník sukienkový (autor paroledhonneur) je predstaviteľom ťahákov, ktoré útočia na pud sebazáchovy - v prípade nebezpečentva obranný reflex zabezpečí, že nohy sa jednoduchým pohybom prisunú k sebe a renomé študenta (resp. študentky) je zachránené. Na obrázku možno vidieť jeho príbuzný druh a to roznožníka stoličkového (autor Griever).

roznoznikstolickovy_res.JPG

Odhalenia sa nemusia obávať ani priaznivci alergií a senných nádch. Šnuptychelník záchranný (V.U.Boza, prsk) je pomerne bezpečný a má niekoľko "levelov" určených na zápis.

snuptychelnikzachranny_res.JPG

Ak napriek tomu hrozí nebezpečenstvo odhalenia zo strany učiteľa, veľmi rýchlo sa môže jednoduchým utretím zahlieneného nosa zmeniť na šnuptycheľník prirodzený a je po probléme (z pochopiteľných estetických dôvodov si obsah vreckovky len v duchu predstavíme, však?)

snuptychelnikprirodzeny_res.JPG

Priaznivci módy sa už určite stretli s modelmi ťahákov usporiadaných prehľadne vo vzorovaných šatkách ladne uviazaných okolo krku (istý R.D.Baranek uprednostňuje najmä verziu pásikovca námorníckeho). Malou, avšak zanedbateľnou nevýhodou je zvýšená trvanlivosť záznamu, ktorý sa dá odstrániť len za cenu dodatočných nákladov na pracie prášky. Textílie možno využiť aj v prípade štítkovca prišitého, ide však o jednorazový núdzový ťahák. Ak však predmetný štítok na odeve nepoužijeme priamo na popis, ale ako miesto pre uloženie dát, možno tento úkon opakovať až do odtrhnutia štítka - štítkovec našitý (námet: rorie).

stitkovkalepiva_res.JPG

Z pera tohto priaznivca ťahákov vyšiel aj windowsovník obrusový (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra odporúča vhodnejší názov vindousovník). Niektoré školy totiž trvajú na dôslednej ochrane inventáru až do takej miery, že nútia žiakov schovávať prírodný drevený materiál, z ktorého je vyhotovená lavica, pod nevkusný obrus, ktorý môže dokonca obsahovať aj ftaláty. Tvorivý tím študentov istej nemenovanej školy sa svojej alma mater pomstil tým, že stoly pokryl obrusom vhodne vzorovaným a do motívu ukryl vystrihnuté okienko (z angl. window). Spôsob použitia je zrejmý z fotodokumentácie:

windowsikobrusovy_res.JPG

V tejto chvíli by som sa chcela pozastaviť nad skupinou užívateľov, ktorým viditeľne chýba vápnik. Pri pochôdzke slovenskými triedami (konkrétne v Prievidzi) som narazila na tento exemplár ťaháku:

omietnicekvyryty_res.JPG

Nazvala som ho omietniček vyrytý. Chce sa mi veriť, že mladý človek, ktorý v zúfalstve riešil nedostatok stopových prvkov v organizme takýmto spôsobom, prežil písomný test z chémie bez ujmy na zdraví. Rytie rôznych motívov do vlastných pomôcok je určite menej škodlivé a preto odporúčam používať ako podklad namiesto steny pravítko, kalkulačku, ceruzku alebo iné pomôcky. Jedinou podmienkou je, aby nešlo o príliš tvrdý materiál (napr. diamant, topás alebo korund).

Toto je ukážka ťaháku, ktorý si zaslúži mimoriadne ocenenie:

podfukpolkruhovy_res.JPG

Autor prsk uvádza, že podfuk polkruhový má jednoduchý, ale zato geniálny princíp - je uchytený zospodu lavice pripináčikom a otáčavým pohybom ho možno celý ukryť pod lavicou.

Takisto rozum do vrecka vyžaduje predprípravu v domácich podmienkach, no stojí za povšimnutie:

rozumdovrecka_res.JPG

Veľmi tvorivý prispievateľ crtk mal okrem neho ešte viac nápadov, napríklad zvitok od Mŕtveho mora (pás papiera z oboch strán ukončených drevenými špajlami a zvinutý do kotúčikov proti sebe gumičkou - stačí ho vraj dlaňou potláčať jedným či druhým smerom), či cenovku lepivú (možné nalepiť kdekoľvek, nevhodné sú však "svietiace" farby). Jeho námety sú v štádiu skúmania a budem o ich testovaní verejnosť informovať.

Občas sa stane, že nepozorný a nepredvídavý učiteľ zadá tú istú písomku v paralelných triedach. To je živná pôda pre kopírovník indigový (Prievidzanka). Vtedy dobre platený agent na prvej vyučovacej hodine píše text cez indigo alebo podobný rozmnožovací nástroj. Je vhodné pred testom skontrolovať správne uloženie indiga, aby sa nestalo, že prepísané informácie skončia tam, kde nemali, teda na spodnej strane originálu.

kopirnikindigovy_res.JPG

Špecifické podmienky si vyžaduje zošitovec dvojjedinný (M.Marušic). Ak sa písomka píše do osobitného zošita, obstaráme si dva zošity rovnakého dizajnu, jeden používame na previerky a druhý na písanie poznámok. Počas testovania ich vymieňame medzi sebou tak, aby učiteľ nerozpoznal, ktorý máme práve na lavici. Dôležité - odovzdáva sa zásadne zošit písomkový!

Teraz sa pozrieme na kódovacie ťaháky. Šifrovník ultrafialový vznikol pravdepodobne v dobe, keď sa začali na bankovkách používať rôzne ochranné prvky zistiteľné pod UV lampou. Nie je jasné, kto prvý použil túto metódu v školstve (spor o primát vedú romanl a common sense), podstatné je, že UV perá sú v ponuke našich papiernictiev bežne.

sifrovnik_res.JPG

Šifrovník azbukový (autor wanrouter) možno použiť pri učiteľovi vekovej kategórie do 30 rokov. Podmienkou je, že študent pozná azbuku (znalosť samotného ruského jazyka nie je podmienkou), pomocou ktorej prepíše učivo iného predmetu - v ukážke vidíte ťahák na chémiu. Na lavici ledabolo položený papier spolu s učebnicou ruštiny je pomerne nenápadný.

azbukacchemicky_res.JPG

Vrcholom invencie je šifrovník azbukový použitý na hodine iného cudzieho jazyka. Niet nad anglické slovíčka prepísané do azbuky - rozkošné, však?

azbukacanglicky_res.JPG

Priaznivci rôznych tajných spolkov a sci-fi literatúry majú určite vytvorenú svoju tajnú abecedu. Veľmi obľúbený je napríklad runovník zakódovaný (podľa ohmika) alebo abecedník posunutý (stačí posunúť písmená o jednu pozíciu a zo slova NOVINY vznikne OPXJOZ). Kódy v skratkovníku pripojenom sa tvoria zložením k sebe patriacich slov do jedného novotvaru (Horov napísal Defilé - vytvoríme hordef).

V závere encyklopédie chcem poďakovať všetkým priaznivcom za tvorivé nápady a želám si len jedno - aby všetkým študentom padli tieto riadky na úžitok. Škole zdar a ťahákom zvlášť.

Skryť Zatvoriť reklamu