Chceli by ste takýto výhľad z bytu? Vallo a úradníci tlačia výstavbu parkovacieho domu vo vnútrobloku proti vôli obyvateľov. Bratislavčania pozor!!!

Ako magistrát obhajuje záujmy vlastných obyvateľov? Aká je reakcia na petíciu proti výstavbe parkovacieho domu?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (16)

Magistrát mesta Bratislava vs OBČANIA– obyvatelia dotknutého územia Československých parašutistov ( Hostinského sídlisko, Bratislava Nové mesto)

Počas letných dovoleniek sa obyvatelia (podľa ich vyjadrení) zo sociálnych sietí dozvedeli o zámere primátora Valla (s podporou Team Vallo a Progresívne Slovensko) postaviť parkovací dom vo vnútrobloku na ulici Československých parašutistov.

Existujúce parkovisko vo vnútrobloku na Československých parašutistov, Bratislava -Nové Mesto, na ktorom chce magistrát postaviť nový parkovací dom
Existujúce parkovisko vo vnútrobloku na Československých parašutistov, Bratislava -Nové Mesto, na ktorom chce magistrát postaviť nový parkovací dom (zdroj: MIB)

Hlavné mesto Bratislava ako povinná osoba oznámila obyvateľom na ulici Československých parašutistov odpoveď k ich petícii, z ktorého vyberám pre občanov to najdôležitejšie: Obavy občanov z možného ovplyvnenia a zmeny života resp. celkovej kvality života v danej lokalite ako aj obavy zo zásahu do súkromia považuje mesto v súčasnosti za neopodstatnené a predčasné.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Navrhované miesto výstavby parkovacieho domu (červená prerušovaná čiara)
Navrhované miesto výstavby parkovacieho domu (červená prerušovaná čiara) (zdroj: MIB)

O čo vlastne ide?

Podľa názoru magistrátu situácia na Hostinského sídlisku je z hľadiska parkovania zlá, prieskumy magistrátu ukázali vysokú obsadenosť počas dňa ale najmä vysokú obsadenosť v noci. Suma všetkých parkovacích miest na sídlisku je podľa magistrátu 241. Podľa magistrátu v lokalite v noci parkujú obyvatelia na 63 nelegálnych miestach, zväčša zo záberom časti chodníkov.

Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (zdroj: MIB)

Ako riešenie lokálneho problému navrhuje mesto postaviť vo vnútrobloku pri ulici Československých parašutistov parkovací dom, ktorý by aj vzhľadom k tomu, že v budúcnosti bude oblasť súčasťou regulovanej zóny, rozšíril parkovacie kapacity.

SkryťVypnúť reklamu
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (červenou farbou zakreslený pôdorys nového parkovacieho domu medzi 4 bytovými domami, niekoľko metrov (všimnite si vyznačené vzdialenosti) od okien jednotlivých bytov v bytových domov
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (červenou farbou zakreslený pôdorys nového parkovacieho domu medzi 4 bytovými domami, niekoľko metrov (všimnite si vyznačené vzdialenosti) od okien jednotlivých bytov v bytových domov  (zdroj: MIB)

Po prezentácii tohto záberu sa okamžite strhla búrka nevôle medzi významnou časťou obyvateľov dotknutého územia, ktoré sú v okolí budúceho parkovacieho domu. Obyvatelia dotknutého územia spísali petíciu.

Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (zdroj: MIB)

Predmetom petície, ktorej zber podpisov trval 2 týždne bol nesúhlas významnej časti obyvateľov predmetnej lokality s výstavbou parkovacieho domu vo vnútrobloku na ulici Čsl. parašutistov v mestskej časti Bratislava Nové Mesto z dôvodu obáv zo zníženej kvality života vyvolanej samotnou výstavbou a jeho následnou prevádzkou, pričom citujem z ich stanoviska:

„...výstavba parkovacieho domu hrubo naruší komfort obyvateľov okolitých bytových domov

1. Parkujúce autá budú vyfukovať exhaláty priamo do spálni a obytných miestností okolitých bytov

2. Reflektory parkujúcich áut počas nočných hodín narušia nočný pokoj, pričom hrozí nezvratné poškodenie spánkového režimu dotknutých obyvateľov

2. Hluk z parkujúcich áut na vyššom nadzemí parkovacieho domu sa bude negatívne šíriť po celom okolí, čím zvýši už tak silnú hlukovú záťaž, ktorú obyvatelia znášajú (hluk z Kukučínovej ulice, zo železnice a z výrobnej fabriky Mondelez“.

Zároveň občania dotknutého územia podpísaní pod touto petíciou navrhujú statickú dopravu riešiť aj naďalej využívaním súčasného systému, t. j. využívať formu rezidentského parkovania, ktorý podľa ich názoru dostatočné pokrýva potreby miestnych obyvateľov. 

SkryťVypnúť reklamu
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Bratislava - Nové Mesto - všimnite si prosím vzdialenosť medzi stenou parkovacieho domu vpravo a bytového domu napravo...
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Bratislava - Nové Mesto - všimnite si prosím vzdialenosť medzi stenou parkovacieho domu vpravo a bytového domu napravo... (zdroj: MIB)

Aká je reakcia magistrátu na petíciu obyvateľov zo zasiahnutého územia?

Magistrát zaujal k petícii obyvateľov stanovisko z ktorého vyberám:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa pri riešení problémov statickej dopravy opiera o dopravné prieskumy a analýzy, ktoré identifikovali ako jeden z najväčších deficitov parkovacích kapacít práve sídlisko Hostinského, t. j. lokalitu v okolí zámeru výstavby rezidenčného parkovacieho domu.

Predmetná lokalita bola vytipovaná na podnet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.

Finálna podoba zamýšľanej investičnej výstavby rezidenčného parkovacieho domu bude ešte predmetnom verejnej diskusie, v rámci ktorej ponúkne mesto komplexný názor na tento projekt nielen z hľadiska statickej dopravy, ale aj z pohľadu dopadu na samotnú lokalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu súkromného majetku.

a pokračuje vo svojom stanovisku

Aktuálne súbežne prebieha participačný proces v réžii Metropolitného inštitútu Bratislava.

Obavy občanov z možného ovplyvnenia a zmeny života resp. celkovej kvality života v danej lokalite ako aj obavy zo zásahu do súkromia považuje mesto v súčasnosti neopodstatnené a predčasné.

Bližšie informácie ohľadom participačných stretnutí budú obyvateľom lokality komunikované prostredníctvom webových stránok resp. letákovou formou.

Milí Bratislavčania,

toto je reakcia úradníkov, ktorí sú platení z našich daní a majú obhajovať záujmy občanov. Koho záujmy touto odpoveďou teraz obhajujú? Významná časť obyvateľov predmetného územia nesúhlasí s výstavbou parkovacieho domu vo vnútrobloku a to sa podpisy pod petíciu zbierali len dva týždne – pár metrov od okien svojich bytov a Milí pán primátor Vallo (s podporou Team Vallo a Progresívne Slovensko) a jeho mašinéria s prehľadom obyvateľom vnútrobloku odpovedá - znova citujem:

Obavy občanov z možného ovplyvnenia a zmeny života resp. celkovej kvality života v danej lokalite ako aj obavy zo zásahu do súkromia považuje mesto v súčasnosti za neopodstatnené a predčasné.

Prosím obyvatelia, nech ste s ktorejkoľvek štvrti Bratislavy, pozrite si ešte raz túto fotku:

SkryťVypnúť reklamu
Medzi týmito 4 bytovými domami na chce primátor Vallo a jeho úradníci postaviť proti vôli obyvateľov tejto lokalite parkovací dom. Parkovací dom pre nich...Paradox? Nie...Vallo a jeho úradníci...
Medzi týmito 4 bytovými domami na chce primátor Vallo a jeho úradníci postaviť proti vôli obyvateľov tejto lokalite parkovací dom. Parkovací dom pre nich...Paradox? Nie...Vallo a jeho úradníci... 

Predstavte si, že žijete v niektorom z týchto bytových domov. Predstavte si, že v ňom žijete roky. Predstavte si, že máte byt na prvom alebo druhom podlaží.

A teraz si predstavte, že jedného dňa Vám nejaký úradník z magistrátu, ktorí je platený z Vašich daní oznámi, že pár metrov od Vašich okien Vám idú postaviť parkovací dom. Parkovací dom na ktorý budete mať každý deň výhľad. Pozrite si prosím ešte raz všetky fotky.

Prosím uvedomte si, že to nie súkromný developer, ktorý chce stavať parkovací dom vo vnútrobloku. To mesto Bratislava, To magistrát pod vedením primátora Valla (s podporou Team Vallo a Progresívne Slovensko), chce napriek nesúhlasu obyvateľov zmieneného územia, vzhľadom na to, že pozemok pod existujúcim parkoviskom je v majetku mesta Bratislava, stavať parkovací dom a to pár metrov od okien bytoviek na Hostinského sídlisku.

Mesto stihlo zverejniť už aj harmonogram výstavby parkovacieho domu.

Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto
Riešenie parkovania Československých parašutistov, Nové Mesto (zdroj: MIB)

Zároveň magistrát pod vedením primátora Valla hovorí:

Aktuálne súbežne prebieha participačný proces v réžii Metropolitného inštitútu Bratislava. Bližšie informácie ohľadom participačných stretnutí budú obyvateľom lokality komunikované prostredníctvom webových stránok resp. letákovou formou.

O čom chce magistrát komunikovať? Obyvatelia zasiahnutého územia niektoré svoje obavy už predniesli a čo je ich výsledkom? Akú dostali od magistrátu a jeho úradníkov odpoveď?

Mesto ich obavy považuje podľa svojho stanoviska za neopodstatnené.

Celé stanovisko magistrátu si môžete prečítať tu v časti Petícia občanov proti výstavbe parkovacieho domu na ulici Československých parašutistov.

Obraciam sa na Vás obyvatelia Bratislavy - zamyslite sa. Dnes je to parkovací dom na Hostiveckého sídlisku, čo bude zajtra? Kto sa zastane obyvateľov – občanov bývajúcich okolo navrhovaného parkovacie domu, keď už teraz v prípravnej fáze magistrát mesta pokladá názor občanov a ich obavy za neopodstatnené?

Občania Bratislavy, ak pôjdete náhodou okolo zmieneného územia - prosím obetujte chvíľu svojho voľného času a osobne sa presvedčte, kde primátor Vallo, jeho Metropolitný inštitút a jeho podporovatelia chcú postaviť parkovací dom, aby ste pochopili - čoho je schopný jeden úradník, ktorí rozhoduje od stola a stanovisko vo forme petície obyvateľov dotknutého územia je pre neho neopodstatnené.

Prečo mlčí starosta Bratislavy - Nové Mesto Kusý? Prečo magistrát neponúka iné riešenie a presadzuje len výstavbu parkovacieho domu?

Na záver snáď, viem si predstaviť nekritické reakcie podporovateľov Valla, ktorých tu je veľa a z článkov ktoré sa dotýkajú Bratislavy, nech sú dobré alebo zlé okamžite šíria jeho podporu: Aké dobro pre obyvateľov dotknutého územia on chce, ako je jednoduché ho kritizovať atď...pre nich však musím zopakovať znovu otázku:

Chceli by ste sa aj vy po otvorení okna na svojom byte pozerať do útrob parkovacieho domu? Predstavte si, že pár metrov od Vašich okien bytu, v ktorom žijete roky - 10 či 15 metrov by mala vyrásť takáto betónovo-drevenná "opacha". A to podotýkam bez Vášho súhlasu resp. ak chceme byť korektný - aspoň súhlasu väčšiny dotknutých obyvateľov bytových domov.

Ako sa dotkne výstavba parkovacieho domu "pod oknami" napr. aj cien bytov na prvom a druhom podlaží v zmienenej lokalite? a zároveň na zamyslenie a do pozornosti dávam fakt: Samotní obyvatelia dotknutého územia toto riešenie v súčasnosti odmietajú...tak pre koho je toto riešenie? Pre koho pracuje magistrát pod vedením Valla?

Áno, Bratislava má nedostatok parkovacích miest. Je však riešením výstavba parkovacieho domu pre obyvateľov dotknutého územia, ktorí ho tam sami nechcú a sú ochotní podľa ich vyjadrení radšej akceptovať súčasné status quo? Nie je v danej lokalite aj iné riešenie spočívajúce v rozšírení existujúcich parkovacích miest bez výstavby parkovacieho domu, ktoré by obyvatelia dotknutého územia akceptovali?

A na záver, prečo mlčí v tejto situácii starosta Bratislava Nové mesto Kusý?

Som Martin Greguš - zakladajúci člen občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách a regiónoch, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska.

OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...

Zelenespravy.sk - vieme, kto ma rád prírodu...

demokrat.sk - časopis bez cenzúry

Zdroje článku: Časopis Hlas-Nového Mesta číslo 11-november/2021 str.11: Ľudia z Hostinského sídliska nechcú parkovací dom vo vnútrobloku, web stránka Bratislava - hlavné mesto - výsledky vybavenia petícii - https://bratislava.sk/sk/vysledky-vybavenia-peticii

 

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  65
  •  | 
  • Páči sa:  495x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu