Igor Matovič sa pokúša opäť voliť skratku...

Minister Financií vyrukoval s návrhom, ako pomôcť slovenským rodinám. Zverejnil ho na svojom Facebooku. Igor Matovič doslovne hovorí: na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Podľa Matoviča sa však zvýšená sadzba dane mnohonásobne vyplatí všetkým, ktorí už deti majú, alebo ich mať plánujú. Odporcom svojho návrhu odkazuje, že „ide do boja“. 

Aký dopad by malo zvýšenie DPH však na iné skupiny obyvateľstva napr. na dôchodcov? Zvýšenie DPH pre dôchodcov automaticky znamená zdražovanie. Ako by zvýhodnil Igor Matovič dôchodcov v prípade zvýšenia DPH?

Medzitým predstavitelia 2 koaličných strán prehlásili, že zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 na 25 percent nepodporia. Po strane SaS prípadné zvyšovanie neplánuje podporiť ani strana Za ľudí. V relácii televízie TA3 V Politike to povedala predsedníčka strany Veronika Remišová.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo je problém podpory rodiny potrebné riešiť systematicky? Aká je situácia v Európe a na Slovensku?

Proces populačného starnutia predstavuje v posledných rokoch jednu z najdiskutovanejších demografických“ tém v odbornej i laickej verejnosti. Podľa aktuálnych prognóz Európskej komisie stúpne podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac na počte ľudí vo veku 15-64 rokov z 20 % v roku 2016 na 60 % v roku 2060. To vytvorí finančný tlak na dôchodkový systém, zdravotníctvo aj systém dlhodobej starostlivosti o starších a nevládnych ľudí.

Teda nejde len o krátkodobú potrebu podpory rodiny. Je potrebné riešiť celý nepriaznivý demografický vývoj. A na to neexistujú skratky a "ľúbivé" marketingové triky.

Zo štatistík Eurostatu vyplýva, že kým v súčasnosti v EÚ na jedného seniora 65+ pripadajú približne traja obyvatelia v produktívnom veku 15 až 64 rokov, v roku 2042 to budú už len dvaja.

SkryťVypnúť reklamu

Aj keď Slovensko momentálne ešte patrí skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia v podobe charakteru vekovej štruktúry ho predurčuje k dynamickému starnutiu v horizonte najbližších 10 – 15 rokov. Slovensko by sa tak mohlo dostať do pozície jednej z najstarších populácií (Páleník a kol., 2014, s. 81-82).

Obrázok blogu
(zdroj: Branislav Šprocha, Pavol Ďurček:Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore, str.23)

Starnutie obyvateľstva významne ovplyvňuje početnosť a štruktúru pracovnej sily. Národný program aktívneho starnutia (2014, s. 24) konštatuje, že zatiaľ čo Európskej únii bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15% pracovnej sily, na Slovensku to bude až 21% pracovnej sily.

SkryťVypnúť reklamu

V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t. j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa bude meniť pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku.

Index starnutia sa od roku 2001 postupne zvyšuje a v roku 2017 dosiahol hodnotu 99,43 (takmer 100 obyvateľov v poproduktívnom veku 65+ pripadalo na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov). 

Čo je potrebné urobiť pre zmenu tohto trendu? Dá sa situácia ešte stabilizovať?

Žiaľ, minister financií Igor Matovič znova namiesto dlhej analytickej diskusie a na prvý pohľad bez vzájomnej dohody v rámci koalícii pokračuje pravdepodobne vo svojej „sólo jazde“, pričom vo svojom "facebook" statuse, žiaľ opäť napadá „iluzorných nepriateľov“. Prečo sa v takej vážnej otázke ako je podpora rodiny nesnaží o "širokospektrálnu podporu". Ide o Slovensko a jeho budúcnosť. Tu sa nehrá na stranícke tričká.

SkryťVypnúť reklamu

Tu reálne hrozí, pokiaľ sa nezačnú robiť štrukturálne reformy, že vo vzdialenej budúcnosti môžeme mať na Slovensku pomer: 1 zamestnanec v súkromnom sektore vs jeden zamestnanec vo verejnom sektore vs 1 dôchodca. Aké dôchodky potom budeme mať? Je potrebná celospoločenská diskusia a zhoda v riešení tejto téme. Štrukturálne zmeny vo výdavkoch a reformy podporujúce zmiernenie "starnutia" Slovenska sú potrebné aj preto, lebo keď niečo chcem podporiť a nechcem dvíhať dane, niekde musím aj ubrať. 

Štát a minister financií by sa mal zamyslieť nielen nad krátkodobou podporou rodín, ale nad celkovou stratégiou na zmiernenie nepriaznivých demografických ukazovateľov, ktoré by mali byť prevedené následne do štátnych politík naprieč jednotlivými ministerstvami. Základné oblasti takejto podpory by mali byť definované v nasledovných oblastiach:

 • podpora rozhodnutia založiť si rodinu,

 • zlepšenie vnútornej stability rodín,

 • zníženie príjmovej nerovnosti rodín,

 • zvýšenie sociálnej stability rodín,

 • podpora rodín pri zakladaní domácnosti.

Táto podpora by mala nadväzovať na všeobecný systém nástrojov podpory rodinnej politiky. Táto politika by mala viesť aj k zvýšeniu motivácie mladých ľudí zostať na Slovensku pracovať a mala by sa strategicky skladať zo štyroch pilierov:

 • rodinné prídavky a prídavky na výchovu detí,

 • príspevky na starostlivosť o deti,

 • daňové zvýhodnenia pre rodiny,

 • dotácie na bývanie a založenie domácnosti.

Ak chce minister zmierniť nepriaznivé demografické ukazovatele nemusí chodiť po rady ďaleko. Stačí sa inšpirovať niektorými úspešnými programami, ktoré na určitý čas stabilizovali demografický vývoj v niektorých zo štátoch EU, ako napr.:

 • ďalšie navýšenie daňového bonusu pre rodiny,

 • predstavenie programu rozšírenia služieb jaslí a dostavba dostatočného počtu materských škôlok,

 • pridelenie finančných zdrojov na rozšírenie služieb umelého oplodnenia,

 • rozšírenie okruhu oprávnených osôb na bezplatné stravovanie v školských zariadeniach,

 • oslobodenie od platenia dane z príjmov pre pracujúce matky, ktoré vychovali aspoň 4 deti,

 • štátne náborové programy - zjednodušenie "pracovného práva pre zahraničných žiadateľov" pre vybrané profesie napr. zdravotné sestry, lekáry a podobne, v našom prípade predovšetkým z Ukrajiny, Srbska a Bieloruska,

 • štátnu finančnú pomoc na založenie domácnosti v menších obciach, v rámci rozvoja vidieka majú rodiny možnosť požiadať o nenávratnú finančnú pomoc v obciach pod 5000 obyvateľov. Cieľom tohto typu finančnej pomoci je nabádať rodiny ku kúpe nehnuteľností v menších usadlostiach a k renovácií takých, ktoré vo svojom pôvodnom stave nie sú vhodné na bývanie (bez kanalizácie, pitnej vody, pripojenia na plyn, elektrinu, a pod.)

 • 3 príklady z Maďarska:

  • štátna finančná pomoc na založenie domácnosti tak, aby sa financie mohli použiť aj na kúpu nehnuteľnosti, štát po narodení druhého dieťaťa prispieva rodinám, ktoré splácajú hypotekárny úver 3 055,95 EUR na jej splatenie, 4 mil. HUF (12 223,82 EUR) pri narodení druhého dieťaťa a ďalší milión pri ďalších narodených deťoch,
  • príspevok na auto pre rodiny s oboma pracujúcimi rodičmi s troma a viacerými deťmi, po ktorých poberajú rodinný prídavok - nárok na kúpu 7-miestneho auta majú štátnu podporu vo výške 2,5 mil. HUF (7 639,89 EUR)
  • mladomanželské pôžičky – v Maďarsku najobľúbenejšia forma podpory - mladomanželia (explicitne sa však vyžaduje vek manželky od 18 do 40 rokov) majú nárok na úver do 10 mil. HUF (30 559,55 EUR) pri mesačnej splátke do 50.000 HUF (152,8 EUR) so splatnosťou 20 rokov bez úrokov. Po narodení prvého dieťaťa do piatich rokov od poskytnutia úveru je manželskému páru poskytnutý odklad v splácaní úveru po dobu troch rokov, po druhom dieťati ďalšie tri roky, pričom zaniká potreba splatiť 30% zo zvyšku úveru, pri treťom dieťati zaniká povinnosť splatiť celý zvyšok úveru. Ak je manželka v dobe požiadania poskytnutia úveru už tehotná a do troch rokov od poskytnutia úveru sa im narodí druhé a v priebehu ďalších troch rokov tretie dieťa, manželskému páru zanikne povinnosť splatiť úver v celej svojej výške.

Obrázok blogu

Záverom

Proces populačného starnutia na Slovensku je nezvratným a v súčasnosti pomerne dynamicky sa prehlbujúcim fenoménom. Starnutie obyvateľstva na Slovensku má dopad na trh práce a systém dlhodobej starostlivosti. Pri tejto príležitosti si treba uvedomiť, že nejde len o potrebu stabilizovať proces starnutia Slovenska, ale zároveň investovať aj do systému dlhodobej starostlivosti o "starých". 

Dnešný systém dlhodobej starostlivosti nie je postačujúci na riešenie dôsledkov starnutia obyvateľstva. Je potrebné posilniť starostlivosť v domácom prostredí a ambulantnú starostlivosť, posilniť kapacity zariadení sociálnych služieb a zvýšiť platy opatrovateľského personálu. Dôležité je tiež zlepšiť koordináciu sociálneho a zdravotníckeho systému.

Dobrým príkladom by bolo aj podpora komunitného bývania v rámci existujúcich domov sociálnych služieb.

Plne súhlasím, že problém, ktorý nastolil Igor Matovič je viac ako aktuálny a je potrebné tento problém riešiť. Ale problém je potrebné riešiť komplexne a je možné sa inšpirovať aj príkladmi dobrej praxe v zahraničí, najmä v oblasti motivácie "zakladania si spoločnej rodinnej domácnosti" a motivácie k zvýšeniu pôrodnosti na Slovensku.

Ak niekto vyčíta Sulíkovi, že sa riadi tabuľkami, potom aká je to daňová reforma, ktorá ma ambíciu riešiť podporu rodiny a zlý demografický vývoj na úkor zvýšenia DPH. Aký vplyv by malo zvýšenie DPH na dôchodcov? Predložená „skratkovitá cesta“ s dlhodobého hľadiska nie je trvalo udržateľná a pravdepodobne nemá šancu na dlhodobé prežitie.

 OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...- 

Zdroje: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Starnutie.pdf, DUDÁS, Á. Mindent a CSOK-ról. In család.hu. [online] 22.72019. [cit. 2019-07-28]. Dostupné na: http://csalad.hu/cikk/csok 34 DUDÁS, Á. Mindent a falusi CSOK-ról. In család.hu. [online] 30.7.2019. [cit. 2019-07-28], Mgr. Krisztina Csillag, Odbor Parlamentný inštitút, RODINNÁ POLITIKA V MAĎARSKU, Branislav Šprocha, Pavol Ďurček:Starnutie populácie Slovenska v čase a priestore,

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  64
 •  | 
 • Páči sa:  495x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

740 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu