Pravda o vakcínach Pfizer/BioNTech a AstraZeneca/Oxford. Tu sú prvé výsledky. STOP Hoaxom

Je neuveriteľné, koľko hoaxov sa je možné dočítať v online priestore o účinnosti vakcín Pfizer-BioNTech a AstraZeneca.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (10)

Je neuveriteľné, koľko hoaxov sa je možné dočítať v online priestore o účinnosti vakcín Pfizer-BioNTech a Oxford/AstraZeneca. V tomto blogu Vám zosumarizujem preto súčasné dôkazy z monitoringu ich použitia a ich účinnosti.

Obrázok blogu

Vakcína vyvinutá spoločnosťami Pfizer a BioNTech bola prvou vakcínou, ktorá bola schválená a uvedená do života v Spojenom kráľovstve (Veľká Británia) v decembri. Čoskoro potom nasledovala aj vakcína britskej firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity.

Výsledky monitoringu z ich použitia na území Veľkej Británie zverejnila v následnej správe a štúdii z nej vyplývajúcej pod názvom PHE monitoring of the early impact and effectiveness of COVID-19 vaccination in England. Najvýznamnejší dôkaz účinnosti vakcín je v nasledovnom grafe, ktorý sa nachádza v monitorovacej správe pod názvom "trendy v týždennej miere hospitalizácií pre COVID podľa vekových skupín December 2020 - február 2021 (zdroj - SARI-Watch)". 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Čo nám ukazujú napr. výsledky vakcinácie zo Škótska?

Výsledky ukazujú pokles úmrtí v kategórii nad 85 rokov, ktorí boli očkovaní ako prvý. Očkovať sa začali 8. decembra a z grafu je zrejmé, že úmrtia na Covid klesajú najrýchlejšie práve v tejto vekovej skupine.

Podiel úmrtí podľa veku (Škótsko)

Obrázok blogu

Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku sa podrobne zaoberal v rámci svojho monitoringu očkovania na svojom území aj tým, ako efektívna bola doteraz vakcína Pfizer-BioNTech pri ochrane pred symptomatickým priebehom ochorenia na COVID19. Výsledkom je, že už prvá dávka má 57% účinnosť pri ochrane pred symptomatickým priebehom choroby Covid-19 u osôb starších ako 80 rokov (po 28 dňoch od podania). 

SkryťVypnúť reklamu

Účinnosť očkovacej látky sa počíta pomocou matematického pomeru, úplné údaje a metodiku si môžete po kliknutí pozrieť tu

Obrázok blogu

Úrad verejného zdravotníctva v Škótsku v rámci svojho monitoringu očkovacej kampane na svojom území zhromaždil údaje aj o vakcíne AstraZeneca-Oxford. Údaje zhromažďoval od 8. decembra do 15. februára. Počas tohto obdobia sa podalo 1,14 milióna vakcín, čo znamená, že 21 percent škótskej populácie dostalo prvú dávku. Vedci porovnali výsledky tých, ktorí dostali prvú dávku, s tými, ktorí nedostali.

Výsledky monitoringu podaných vakcín a následná štúdia z nej vyplývajúca ukazuje, že na štvrtý týždeň po podaní prvej dávky vakcíny Pfizer-BioNTech a AstraZeneca-Oxford sa preukázateľne znižujú riziko hospitalizácie na Covid-19 a to až o 85 percent, respektíve 94 percent. Medzi osobami vo veku 80 rokov a viac, čo je jedna z najrizikovejších skupín, bolo zaočkovanie spojené so znížením rizika hospitalizácie o 81% vo štvrtom týždni, keď sa skombinovali výsledky oboch vakcín. Celú štúdiu so Škótska si môžete prečítať tu.

SkryťVypnúť reklamu

1. marca Public Health England (PHE) vypracovalo štúdiu (otvoríte ju po kliknutí), ktorá zdôraznila účinnosť už prvej dávky vakcín Pfizer-BioNTech a Oxford/AstraZeneca pri prevencii na ochorenie COVID-19, ako aj ich vplyv na zníženie rizika hospitalizácie a úmrtia rizikových skupín (dôchodcov) vo Veľkej Británii. 

Výsledky musia byť ešte recenzované, ale predstavujú prvé reálne údaje "z praxe" o tom, ako by vakcíny mohli pomôcť ukončiť pandémiu.

Čo sú najdôležitejšie posolstvá z tejto správy o vakcinácii proti COVID 19?

V oblasti prevencie ochorenia COVID-19

Ukázalo sa, že už prvá dávka Pfizer-BioNTech má účinnosť pri prevencii symptomatického priebehu ochorenia COVID-19 po 28-34 dní od podania u osôb starších ako 80 rokov okolo 70%14 dní po podaní druhej dávky sa účinnosť v tejto skupine zvýšila na 89%.

SkryťVypnúť reklamu

Štúdia tiež ukázala, že vo veku nad 70 rokov dosahovala už prvá dávka vakcíny Oxford/AstraZeneca 60% účinnosť (28 do 34 dní po očkovaní), čo sa zvýšilo na 73% od 35. dňa po očkovaní. Štúdia o druhej dávke a jej účinnosti, vzhľadom na neskorší štart očkovania touto vakcínou, ešte nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu. 

Medzitým štúdia z údajov z testov medzi zdravotníckymi pracovníkmi vo Veľkej Británii, ktoré sú súčasťou štúdie SIRS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation (SIREN, tiež ešte neboli recenzované a sú predmetom kontroly) odhaduje, že vakcína Pfizer-BioNTech zabezpečuje 72% účinnosť po 21 dní po prvej dávke a 86% účinnosť po siedmych dňoch po druhej dávke pri prevencii symptomatickej aj asymptomatickej infekcie.

Vedci tvrdia, že štúdia priniesla

presvedčivé dôkazy o tom, že očkovanie dospelých v produktívnom veku podstatne zníži asymptomatickú a symptomatickú infekciu SARS-CoV-2, a tým zníži prenos infekcie v populácii.

V oblasti hospitalizácie a ťažkého priebehu ochorenia

Posledná štúdia PHE ukázala, že už jedna dávka vakcíny Pfizer-BioNTech alebo AstraZeneca/Oxford je až 80% účinná pri prevencii hospitalizácie v nemocnici viac ako 80. ročných pacientov a to tri až štyri týždne po podaní prvej dávky a jedna dávka vakcíny Pfizer bola až 85% účinná pri predchádzaní úmrtia pacienta v porovnaní s osobami, ktoré neboli očkované.

Vedci zatiaľ nemajú dostatočné údaje na vyhodnotenie vplyvu vakcíny AstraZeneca/Oxford na prevenciu úmrtia, pretože sa v Anglicku s ňou začalo očkovať podstatne neskôr ako s vakcínou od Pfizeru.

V prípade vakcíny Pfizer-BioNTech štúdia tiež zistila, že

očkované osoby, u ktorých nastal symptomatický priebeh ochorenia, mali o 44% nižšie riziko hospitalizácie a o 51% nižšie riziko úmrtia v porovnaní s neočkovanými prípadmi.

Posledné údaje zo štúdie EAVE II v Škótsku, ktorá sleduje rôzne aspekty pandémie, medzitým naznačujú, že obe vakcíny

viedli k podstatnému zníženiu rizika hospitalizácie súvisiacej s COVID-19.

Údaje naznačujú, že riziko hospitalizácie sa znížilo až o 85% po jednej dávke vakcíny Pfizer-BioNTech a až o 94% pri vakcíne AstraZeneca/Oxford a to 28-34 dní po očkovaní. Pri tejto štúdii práve prebieha jej recenzia. 

Údaje z Izraela naznačujú, že vakcína Pfizer/BioNTech je 94% účinná pri prevencii symptomatického priebehu ochorenia COVID-19 a 92% účinná pri prevencii závažného priebehu ochorenia od siedmich dní po druhej dávke. Celú štúdiu si môžete pozrieť tu. 

Prípadová kontrolná štúdia, ktorá bola recenzovaná a publikovaná v New England Journal of Medicine, porovnávala 596 618 ľudí, ktorí boli zaočkovaní v Izraeli, a porovnali ich s neočkovanými pacientami. Podľa údajov Clalitovho inštitútu pre výskum (Izrael) dve dávky mRNA vakcíny znížili symptomatické prípady o 94% a potrebu hospitalizácie o 87% . Celú kontrolnú štúdiu si môžete pozrieť tu. 

Čo k tomu dodať? Na Slovensku je to tak...

Nedokážeme zastaviť šírenie nepravdivých alebo „zdeformovaných“ správ o vakcinácii a použití vakcín v boji proti ochoreniu COVID 19.

Na Slovensku podľa prieskumov stúpa len pomaly počet tých, čo sa chcú dať zaočkovať, a ešte stále je tu vysoké percento občanov, ktorí sa očkovať nechcú, alebo majú nedostatok informácii o pozitívnych výsledkov vakcinácie v realite.

Veľká Británia a Izrael patria v súčasnosti medzi lídrov v očkovaní svojho obyvateľstva a majú už aj prvé priebežné výsledky pozitívneho vplyvu vakcinácie na zvládanie priebehu pandémie COVID 19 na svojom území.

Treba podotknúť, že pri údajoch, ktoré tieto krajiny zverejňujú sa nejedná v niektorých prípadoch o vedecké štúdie, ale priamo o monitorovacie správy z priebehu očkovacej kampane a priamo o jej merateľné dopady na dva významné faktory tejto pandémie a to pokles hospitalizácii pacientov a pokles v úmrtnosti v rizikových skupinách. 

Je zvláštne, že aj táto "náročná" téma sa na Slovensku zneužíva v politickom boji.

Zo súčasného lockdownu som - tak ako už asi každý - unavený, už až príliš mnoho známych má viac a viac problémov v podnikaní, v zamestnaní, už až príliš veľa ľudí v mojom okolí má alebo malo COVID a nie vždy s ľahkým priebehom.

Niektorí slovenskí politici namiesto upokojovania v tejto historicky ťažkej situácie, povzbudzovania občanov a ukazovania dobrých, vhodných a nasledovaniahodných príkladov sa neustále škriepia a neprejde pomaly deň, aby nevznikol nový a nový problém, ktorý traumatizuje spoločnosť a namiesto pokoja vnáša do príbytkov občanov "zlobu" a nepokoj. 

Aj v otázke vakcinácie sa niektorí vysoko postavení politici nevedia jednoznačne vyjadriť v prospech vakcinácie a aj tu rozohrávajú „svoju hru“.

Áno, otázka vakcinácie je veľmi „ťažká“ téma. Chápem a akceptujem aj názor odporcov vakcinácie, žiaľ priebežné dáta z Anglicka a Izraela jasne ukazujú fakty, ktoré hovoria v neprospech odporcov vakcinácie.

Nedá sa do nekonečna bojovať o "lúbivé" politické body na pandémii a problémoch s ňou súvisiacich.

Je čas povedať jasne a svorne, bez rozdielu svojho politického trička občanom Slovenska, aj na základe faktov z iných krajín, že jedinou cestou von z tohto "Covidového marazmu" je vakcinácia, inak sa budeme "motať v začarovanom" kruhu pandémie a z nej vyplývajúcich obmedzení v bežnom živote. 

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...

Zdroje: https://khub.net/documents/135939561/430986542/Early+effectiveness+of+COVID+vaccines.pdf/ffd7161c-b255-8e88-c2dc-88979fc2cc1b?t=1614617945615, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2101765, prípadová štúdia Izrael: Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med2021. doi:10.1056/NEJMoa2101765. pmid:33626250

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  65
  •  | 
  • Páči sa:  494x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

735 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu