ZELENÝ apríl

Písmo: A- | A+

Keďže apríl je mesiacom lesov a v tomto mesiaci je aj Deň Zeme, chcem počas celého tohto mesiaca podporovať riešenia priateľské k životnému prostrediu (zelené alternatívy).

Aprílová zelená korektorská zľava


MIMORIADNA SADZBA 0,7 € NA NORMOSTRANU

Keďže APRÍL je mesiacom lesov a v tomto mesiaci je aj Deň Zeme, chcem počas celého tohto mesiaca podporovať riešenia priateľské k životnému prostrediu (zelené alternatívy).

Preto POČAS APRÍLA poskytujem mimoriadnu sadzbu 0,7 € na normostranu na korektúry SLOVENSKÝCH (aj preložených) textov zameraných na ekologicky priaznivé činnosti (pestovanie a predaj bioproduktov, vegetariánstvo či vegánstvo, technické postupy zamerané na úspory energie, triedenie a recyklácia odpadov + predchádzanie ich vzniku, ochrana prírody, odstraňovanie ekologických záťaží a podobne).

Či už pôjde o články, diplomové práce, knihy, letáky alebo akékoľvek literárne formy, všetky majú počas apríla (ak mi ich pošlete v tomto mesiaci) u mňa korektorskú zelenú zľavu.

eko
eko (zdroj: Google)


Ja spravím...


Jedna báseň!

Publikačné sny a plány
premeniť na briskné činy
pomôcť som vám prichystaný
– puncom skvelej slovenčiny.

Keď sa užitočný nápad
s primeranou formou snúbi,
čitateľ sa do takých vnád
na prvý pohľad zaľúbi.

K pravopisnej bezchybnosti
pridám správnu gramatiku,
v štýle štylistických cností
uštedrím pôvab jazyku.

Akýkoľvek je váš zámer,
bez rozdielu žánru, štýlu,
keď dokopy hlavy dáme,
výsledok bude mať silu!

Nepohrdnem drobnou formou,
veľká plocha výzvou je mi,
dôverne si tykám s normou,
doma som v invenčnej zemi.

Nech má jazykovú prestíž
aj váš literárny projekt,
s potešením zabezpečí
moja značka: NEOKOREKT

********
 

Moja vizitka
Moja vizitka (zdroj: autor: Pavel Kordoš)

facebook NEOKOREKT

Profesionálne jazykové korektúry v slovenčine


ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÝCH SLUŽIEB

Ponúkam jazykové korektúry slovenských textov, a to po pravopisnej, gramatickej, štylistickej, lexikálnej i typografickej stránke. Optimalizujem ako pôvodné slovenské texty, tak aj preklady z iných jazykov do slovenčiny. Obvykle robievam po prvotnej oprave (editovateľného textu) aj tzv. predtlačovú korektúru – vychytávanie neskorších nedostatkov vzniknutých po zalomení textu do tlače.
V týchto činnostiach mám viacročnú profesionálnu prax.

NAJČASTEJŠIE TYPY ZÁKAZIEK

Popri knižných publikáciách sa venujem aj korektúram jednotlivých článkov, textov webových stránok, ponukových e-mailov, plagátov, kalendárov, diárov, letákov a pod. Príležitostne realizujem opravy študentských záverečných prác, a to nielen po jazykovej stránke, ale aj v zmysle dosahovania ich formálneho súladu s predpísanými akademickými štandardmi.

MOŽNOSTI A ŠPECIFIKÁ PRÍSTUPU

Osobitne spoľahlivo dokážem detegovať bohemizmy (najmä kontextové) v slovenských textoch a nahrádzať ich príslušnými slovenskými spisovnými výrazmi a konštrukciami. V prípade potreby a záujmu klientov a klientok realizujem úpravy štylistiky do podoby rodovo vyváženého alebo rodovo neutrálneho jazyka (mužský a ženský rod), a to viacerými variantnými postupmi. Okrem korekcií jazyka dohliadam aj na obsahovú stránku textov a upozorňujem na prípadné nájdené logické či faktické chyby.

Kladiem dôraz na kvalitu svojich pracovných výstupov a tiež na dodržiavanie dohodnutých termínov. Mám jedinečný prístup ku každému obchodnému partnerovi. Iniciatívne komunikujem v celom procese realizácie korektúr s partnermi o ich špecifických potrebách a ich predstavách o jednotlivých zložkách diela (používaný slovník, štýl, orientácia na cieľové skupiny čitateľov...).
V prípade potreby a záujmu vykonávam aj kvalitné preklady z češtiny do slovenčiny.

SPÔSOB URČOVANIA CIEN

Spodná hranica mojich sadzieb je v súčasnosti 1,2 €/NS (normostranu) zdrojového textu.
Môj spôsob spoplatňovania zákaziek je špecificky odstupňovaný podľa priemernej frekventovanosti potrebných opráv a úprav v texte. To znamená, že jazykovo bezchybnejšie zdrojové texty spracúvam za nižšie sadzby než také, ktoré dostávam s väčším množstvom prvotných nedostatkov. Konkrétnejšie to možno zistiť z môjho aktuálneho sadzobníka, ktorý na požiadanie rád poskytujem. Takto určované ceny považujem za zásluhové a zároveň motivačné vo vzťahu k autorskému prístupu partnerov k príprave podkladov.

ČO VÍTAM

Je pre mňa vítané, ak verní klienti a spokojné klientky avizujú pripravované texty aspoň niekoľko dní vopred, aby som si pre ich zákazky mohol včas vyhradiť kapacitu v mojom časovom pláne. Tak si zabezpečia, že môj začiatok práce na ich zákazkách bude bez potreby prvotného čakania v poradí.

Ak sa rozhodnete zveriť mi svoje texty na ich jazykové vyšperkovanie, vaša objednávka mi bude cťou a potešením z prejavenej dôvery, ktorú sa vynasnažím efektívne zúročiť k obojstrannej spokojnosti.

dohoda
dohoda (zdroj: Webnoviny)


Jozef Neoral – NEOKOREKT (IČO: 31039308)

Skryť Zatvoriť reklamu