K záporom i kladom dnešnej frázy SKLADOM

Písmo: A- | A+

Tovar je na 99,9 %* skladom u nás na predajni... – Je takáto formulácia správna? Nuž, záleží na tom, čo kto považuje za správne. Máme slobodu slova...

Čo je to „správne“???

To je filozofická, ale tiež praktická otázka. Mňa ako jazykového korektora v prvom rade zaujíma, či sú výrazy, slovné spojenia a vety spisovné.

V tomto prípade je vec jasná ako facka: Spojenie tovar je skladom, ktoré sa často objavuje v ponukových listoch predajcov, nie je spisovné.

Aké to má ZÁPORY?

Ak určité slovo alebo viacslovný výraz nie je spisovný, znamená to, že nie je súčasťou kodifikovanej celospoločenskej normy národného jazyka. Ak sa nespisovné vyjadrenia vyskytujú v textoch či nahrávkach, ktoré majú reprezentovať istý subjekt (napr. obchodný), svedčí to o nekultúrnosti toho, kto sa takto navonok oficiálne prezentuje. A to bez ohľadu na pohnútky či úroveň znalostí, ktoré k tomu dotyčný subjekt vedú. Pokiaľ to niekomu takto vyhovuje a zákon mu neukladá niečo iné, nech sa páči – máme slobodu slova...


Aké to má KLADY?

Spisovné varianty vyjadrenia príslušného významu sú: na sklade, v sklade.
Z toho vyplýva:

  • Kto používa skladom v písomnej forme, ušetrí v texte niekoľko milimetrov miesta oproti spisovnému variantu. Za priestor na inzerciu sa predsa väčšinou platí. Centík k centíku úspory – a môže z toho byť napr. cena exotickej dovolenky...

  • Kto používa skladom v ústnej forme, ušetrí v reči obvykle asi pol sekundy výslovnosti oproti spisovnému variantu. Čas sú predsa peniaze a hlasivky sa používaním opotrebúvajú. Platí sa predsa aj za časovú dĺžku reklamy, teda priority „šetrnej“ firmy sú jasné. Úsporou elektriny sa šetrí aj životné prostredie, ktoré predsa šetriť treba!

  • Kto používa skladom v ľubovoľnej forme so zámerom byť IN – držať krok s frazeologickou módou – zaiste vie, čo robí a prečo to robí. Hlavné je poznať svoje priority a prejavovať svoju originalitu...A čo na to Jazyková poradňa?

Napríklad toto:
„V spisovnej slovenčine sa v danom význame ustálene používa spojenie tovar je na sklade, v ktorom sa k miestnemu významu pripája aj účelový význam (spojením na sklade sa okrem miesta, kde sa tovar nachádza, vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že tovar je poruke, pripravený na odber). Správne je aj spojenie s predložkou v s čisto miestnym významom tovar je v sklade, t. j. nachádza sa v sklade.


Kde sa výraz TOVAR SKLADOM v súčasnej nespisovnej slovenčine vzal?

(Rečnícka to otázka – príležitosť na diskusné vysvetlenia podľa osobného vkusu.)

Skryť Zatvoriť reklamu