Svedkovia Covidovi a iné aktuálne slovné novotvary

Písmo: A- | A+

Pod vplyvom pandémie COVID-19 sa medzi ustálenými slovnými zvratmi začali rýchlo objavovať aj také, ktorých pochopenie by pred vznikom tohto ochorenia bolo prakticky nemožné – vzhľadom k vtedy ešte neznámym spoločenským javom.

V Česku majú tradične predstih

Hoci výraz „Svedkovia Covidovi“ prenikol aj do slovenskej publicistiky, udomácňuje sa v našom jazykovom priestore zatiaľ oveľa „nesmelšie“ ako u susedov v Česku. Azda mi preto čitateľky a čitatelia nebudú vyčítať, ak v tomto prípade – pre moju tvorbu výnimočnom – uprednostním český literárny kontext pred slovenským. Robím tak v záujme toho, aby som mal čím relevantným podložiť a najmä vysvetliť svoje aktuálne postrehy na poli frazeológie, ktorá je v súvislosti s covidom principiálne veľmi podobná v oboch krajinách, avšak v českom jazyku dnes už citeľne rozvinutejšia a frekventovanejšia.
Ak by mal náhodou ktokoľvek problém s významovou zrozumiteľnosťou češtiny, veľmi rád nejasné veci objasním.


Najskôr štipka teórie

Na novodobých frazeologizmoch z posledných rokov a mesiacov v praxi zreteľne pozorujem to, čomu sa odborne vraví frazeologická kontaminácia. O čo ide? Peter Ďurčo vo svojom diele Frazeologická terminológia z roku 1995 definuje frazeologickú kontamináciu ako „Jeden z aktualizačných zásahov do frazémy, ktorý spočíva v skrížení formálnej alebo významovej výstavby frazémy s inou frazémou alebo s voľným kontextom.
Tento princíp sa dá názorne ilustrovať aj na aktuálnom slovnom spojení „Svědkové Covidovi“, v ktorom badať ironickú narážku na názov známeho náboženského združenia (cirkvi) „Svědkové Jehovovi“, ktorý je invenčne aktualizovaný (= kontaminovaný) názvom súčasnej pandémie covidu-19.
V tomto aktualizovanom slovnom spojení sa s istou dávkou sarkazmu i dôvtipu využíva paralela medzi ideologickou podstatou menovaného združenia a tým, čo do spoločenskej klímy vniesla aktuálne prebiehajúca pandémia a spôsob jej medializácie. Je to zároveň karikaturizovaná aktualizácia názvu známeho združenia v duchu toho, čo momentálne toto zoskupenie zneužíva ako zdroj svojej ideologickej kampane.


Čím sú „Jehovisti“ blízki „Covidistom“?

Svedkovia Jehovovi ako predstavitelia šírenia kataklizmatickej ideológie (opakované predpovede „konca dní“) sa vo svojom pôsobení na ľudí vyznačujú vyvolávaním pocitu neistoty a všeobecného ohrozenia, čo dosahujú vysvetľovaním rôznych pozemských pohrôm ako aktuálnych znamení blížiacej sa katastrofy ľudstva v duchu istých biblických predpovedí. Používajú výrazy ako „posledné dni posledných dní“ a pohotovo citujú starostlivo vytipované citáty z Biblie na túto tému, čím sa snažia (pomerne úspešne) o manipulatívny vplyv na ustráchaných, neistých ľudí. Pritom v dlhodobejšom časovom horizonte a pri patričnom nadhľade je zrejmé, že o „posledných dňoch“ sa vravievalo už mnohokrát, ale dané „proroctvo“ sa (napriek emotívnosti a presvedčivosti psychických manipulátorov) opakovane nenapĺňa. A predsa počet stúpencov tohto hnutia stále nie je zanedbateľný...
Podobne „Covidisti“ pevne (často až nekriticky) veria tomu, že ochorenie COVID-19 je ohrozením ľudstva globálneho rozsahu a je nevyhnutné dodržiavať všetky možné opatrenia na odvrátenie hroziacej humánnej katastrofy, ktorá z pandémie podľa niektorých vodcov vyplýva.

Ideové prepojenie pri frazeologickej kontaminácii

V slovnom spojení „Svědkové Covidovi“ sa ideovo prepája náboženský symbol ohrozenia – znamenia z biblických proroctiev – so situačným symbolom ohrozenia – s novým ochorením.

Toto umné prepojenie má okrem spoločnej ideovej podstaty aj viaceré podobné vonkajšie znaky, ktoré sú s tradičným českým zmyslom pre humor vystihnuté napr. v jednom z českých ľudových internetových slovníkov – Čeština 2.0 (Slovník, který tvoříte vy).
Citujem:
svědek covidův [kovidův]
= osoba nekriticky věřící všemu, co se tvrdí o nebezpečnosti koronavirové infekce covid-19, a striktně dodržující veškerá nařízení
Příklad: „Svědci covidovi se připravili na zpřísnění restrikcí a slepili si pláštěnky z PVC pytlů na odpad.”


Video s autentickým svedectvom

Na túto tému ma výrazne zaujalo aj video, v ktorom jeden z bývalých členov menovaného združenia opisuje svoje autentické skúsenosti so správaním sa jeho známych v súčasnosti. A svoje vnímanie spája s optimistickou víziou.
Ja osobne sa tu nechcem prikláňať ani k súhlasným, ani ku kritickým stanoviskám k tejto veci. Chcem iba poukázať na to, ako súvislosť medzi „Jehovistami“ a koronavírusovým ošiaľom súčasnosti vidí niekto, kto má bohaté osobné skúsenosti s oboma menovanými fenoménmi.
Video „Jak svědkové Jehovovi zneužívají pandemie koronaviru?“ si možno pozrieť a vypočuť tu:
Svedkovia a pandémia


Rouškariáni a bezrouškariáni

Pojem „rouškariáni“, už udomácnený v českom hovorom štýle, je tiež silno ironizujúci, spájajúci symbol rúška s odkazom na uctievanie niečoho, čo je všeobecne považované za extrémne – prostredníctvom prípony-riáni (napr.: rastafariáni – nepožívajú alkohol ani mäso, bretariáni – vraj vôbec nejedia a sú vyživovaní nehmotným spôsobom).
V tomto zmysle sa „rouškariáni“ vyznačujú tendenciou zahaľovať si tvár rúškom aj tam, kde to aktuálne nie je povinné. A „bezrouškariáni“ zas úplne naopak.
Vyššie spomínaný český slovník, prirodzene, definuje aj dvojicu protikladných pojmov „rouškarián“ a „bezrouškarián“:
rouškarián = člověk, který bezmezně věří v prospěšnost roušek proti šíření koronaviru, a proto roušku nosí neustále; opakem je bezrouškarián
bezrouškarián = člověk, který bezmezně věří v neúčinnost roušek proti šíření koronaviru, a proto roušku nenosí ani tam, kde je povinná; opakem je rouškarián
V slovníku sú zahrnuté aj také doplnkové dvojice pojmov ako:
rouškař – bezrouškař, roušek – bezroušek.


Novotvary – otázka fantázie

Slovných novotvarov reflektujúcich súčasnú realitu si možno navymýšľať toľko, koľko komu fantázia a dôvtip umožnia. Len časový odstup však spoľahlivo ukáže, ktoré z nich boli len krátkodobými módnymi výstrelkami (rýchle upadajúcimi do zabudnutia) a ktoré sa v ľudovom jazyku ujali natoľko, že sa pri spomienkach na príslušnú dobu hneď vynoria v povedomí pamätníkov a možno pretrvajú aj dlhšie.
Jedným takým autorským novotvarom prispejem aj ja:
respirát“ = človek nelegálne (pirátsky) porušujúci aktuálnu povinnosť nosiť respirátor na určených miestach.

Skryť Zatvoriť reklamu