10 dôvodov, prečo chce dať učiteľka ZŠ výpoveď kvôli Mikolajovi

10 dôvodov, prečo ako učiteľka 1. ročníka ZŠ zvažujem, že dám výpoveď a 10-krát čo chcem.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (150)
Obrázok blogu
(zdroj: cerncourier.com)

1. Môj najvyšší nadriadený, tedaminister školstva Mikolaj, je nebezpečný. Myslím si to preto, že nasilua neprirodzene rýchlo pretláča reformu, ktorá nie je úplnedotiahnutá a dokončuje sa zabehu. Tým pádom nemôže byť dobrá. Odborníci ho pri ohlásení takéhorýchleho zavedenia reformy varovali, nedal si povedať a ešte stáletvrdí, že všetko je v poriadku. Ako učiteľka 1. stupňa si pripadám akoobeť jeho reformy.

SME: Fyzikálna spoločnosť protestuje proti školskej reforme
SME: Mikolaj s reformou nepočká včas
SME: Reforma pripraví učiteľov o leto
SME: Aktivisti vyzývajú Mikolaja stiahnuť nový školský zákon
SME: Po novom učia, ako vedia
TÝŽDEŇ: Reforma?
TÝŽDEŇ: Na diskusiu o reforme niet času

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2. Môj najvyšší nadriadený nie jez môjho pohľadu človek na správnom mieste. Ani by mi nevadilo, že je to stavbár,ale to, že z jeho postojov a práce je jasné, že netuší, akofungujú základné školy. V tejto oblasti je podľa mňa diletant.

3. Môj najvyšší nadriadený má tímodborníkov, ktorí robia rozhodnutia, ktoré svedčia o tom, že nie súodborníci v školstve. Prečo vlastne tají ich mená? Existujú vôbec? Domyslieťsa dá všeličo. SMK si domýšľa, že Mikolaj dal peniaze "svojej" škole. Ja s tým úplne nesúhlasím, ale som si istá, že minister čistésvedomie nemá. Inak by zoznam zverejnil.

4. Na vykonávanie práce učiteľky musímmať vysokú školu, ale môj plat je nižší ako pláca robotníka bez vzdelania.Som presvedčená, že dobrý učiteľ sa narobí. Popravde, v niektoré dnisa cítim ako po šichte v bani. Učiteľovanie je náročné na prípravu,treba mať vedomosti, vedieť zaujať a motivovať a samozrejme maťpozitívny prístup k deťom. Počas hodín pracujeme na 100%, k tomutreba prirátať mimoriadne stresujúce dozory počas prestávok, suplovania,konzultácie, vypisovanie agendy, komunikácia s rodičmi (ktorá nie jevždy ideálna) a tiež spolupráca s odborníkmi pri riešeníproblémov detí, písanie posudkov, grantov atď. A ešte rôzne činnostinavyše ako napr. školské výlety a exkurzie, kde samozrejme máme zadeti (ako aj v škole) zodpovednosť. KORZÁR: Školské výlety sú pre učiteľov ťažkým orieškom

A aby tohonebolo málo, k tomu všetkému nám teraz pribudli aj kvantá vypisovania a prepisovaniaministrových chybných alebo chýbajúcich tlačív. Naozaj nemám adekvátny platsvojmu výkonu. PRAVDA: O 13. plate učitelia len snívajú

5. Môj najvyšší nadriadený buď nevie, čorobí alebo nevie, čo vlastne chce. PRAVDA: Mikolaj pridá šéfom úradov, ktoré mal zrušiť. Som presvedčená, že toto nie je jeho jediná zmena pôvodnýchplánov. A myslím si, že aj tu môžu byť ukryté zdroje financií prezvýšenie platov učiteľom.

6. Mám veľmi radaprácu učiteľky.Mám rada ale to, čo vlastne mám robiť, teda učenie a prácus deťmi. Pracujem v peknej vynovenej moderne vybavenej škole, kde sariaditeľka zaslúžila o príliv financií a teda dobré materiálnezabezpečenie. Je mi ľúto jej a jej zástupkýň, ktorých prácu si tiežvážim,že sa na ich hlavy sypú sťažnosti učiteľov a rodičov na problémy, zaktoré naozaj nemôžu.A tiež mi je ľúto, že sa tým musia zaoberať. Kvôli zlej reforme.Ja sama sa nechcem zaťažovať a stresovať, že čo zas vymyslia na poslednú chvíľu „odborníci“ a minister im to v nevedomosti schváli. Mám odpor kopakovanému vyplňovaniu úradných dokumentov kvôli zmenáma niekoľkonásobným opravám zmien,nepotrebujem zabíjať čas vypĺňaním tabuliek. Tak si radšej aninepredstavujem,čo tento rok zažíva vedenie každej školy v SR kvôli nekvalitnej prácinaministerstve.

7. Môj najvyšší nadriadený je nedôveryhodnýaj kvôli už spomínanému čudnému deleniu peňazí: Mikolaj dal peniaze "svojej" škole
A veľaobdivu nezískal ani týmto: PRAVDA: Mikolaj núka školám, čo už dávno majú

8. Jeabsurdné, keď si minister školstva myslí, že všetci jeho podriadení každé ráno zapínajústránku Ministerstva školstva, aby sa dozvedeli kľúčové informáciek svojej práci. Predsa vysvedčenie je pre žiaka výsledok polročnej prácea učiteľ si podľa ministra také závažné zmeny má vyhľadávať sám a onnemusí o tom informovať skôr ako 2 týždne pred vysvedčením. PRAVDA: Mikolaj všetkých zaskočil novými vysvedčeniami

9. Kvôli reformechodím nerada do školy. Práca ma predtým bavila, nebol síce ideálny stavškolstva, ale dalo sa. Ja som reformu privítala, aj keď som nie so všetkým súhlasila.Ale to som netušila katastrofické dopady reformy robenej „hurá systémom“. Somhlboko sklamaná tým, že na vyučovaní sa reforma neodzrkadlila, ale naadministratíve neskutočne. Chcem svoj čas a chuť investovať do prípravy navyučovanie, pretože chcem učiť a nie vypisovať, prepisovať a znova tomeniť kvôli niekoho nekvalitnej práci.

SkryťVypnúť reklamu

Pribudlo toľko papierovačiek, vypisovania,vyhodnocovania, ale hlavné, čo ma demotivuje je fakt, že počas školského rokasa menia veľmi podstatné veci, mám na mysli aj klasifikáciu žiakov 1. ročníkana ZŠ. SME: Minister bráni známkovanie prváčikov

Ukážka práce ministerstva a jeho úradníkov:
Rezortné predpisy, na základe ktorých sme sa riadili pri vypisovaní vysvedčení.
(Pre istotu skopírujem aj názvy dokumentov, keby náhodou zo stránkyMinisterstva školstva SR zmizli)

- Metodický pokyn č.1/2009-Rz 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy (zverejnené 13. januára 2009, k tomu sú aj vzory vysvedčenípre 1. a 5. ročník ZŠ, ktoré boli zverejnené22. januára 2009.)
- Oznámenie o oprave chyby vprvej vete v čl. 3 ods. 1 v Metodickom pokyne č. 1/2009-R z 23. decembra 2008na hodnotenie žiakov základnej školy (zverejnené19. januára 2009)
- Oznámenie o ďalšej opravechyby v prílohe č. 1 k Metodickému pokynu č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 nahodnotenie žiakov základnej školy (zverejnené 21. január 2009)

SkryťVypnúť reklamu

Pripomínam,že je to ten dokument, ktorým sme sa 13. 1. 2009 dozvedeli, žeprvákov máme zrazu hodnotiť 4 stupňami slovne (inak, prečo nie rovno 5ako priznámkach, je mi záhada). Neverila som kolegyniam, ktoré prišli s toutosprávou a presviedčala som ich, že takú blbosť nemôžu urobiť. Žiaľ,naši predstavitelia môžu.

a. Bolo to samozrejme bez manuálu, že akoz tých včielok, prasiatok a iných zvieratiek, ktoré sme im pečiatkovali,máme vyrobiť známku.
b. Nebolo tam ani napísané, ako máme vysvetliťrodičom, ktorým sme 12.1.2009, teda deň pred týmto skvelým Metodickým pokynomna rodičku hovorili, že ich deti dostanú motivačnú pochvalu so slovnýmhodnotením.
c. Ako tomu majú zrazu rozumieť prváčikovia? Čo siasi predstavovalo 6-ročné dieťa, keď si na svojom prvom vysvedčenív živote prečítalo niečo z tohto:

SkryťVypnúť reklamu

dosiaholveľmi dobré výsledky, dosiaholdobré výsledky, dosiaholuspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky.

Viem, že by viacrozumel a potešil sa individuálnemu slovnému hodnoteniu alebo konkrétnejznámke.

A pridámmoju odvekú otázku: Na základe čoho mám hodnotiť výchovy? Či má niekto talentna kreslenie? Či dieťa spieva falošne? Či vie urobiť kotrmelec? No a priprvákoch je to úplná fraška, u mňa mali všetci z výchov "dosiahol veľmi dobré výsledky".A veru aj ten, ktorý kreslí úplne priemerne, aj ten, ktorý spieva úplnefalošne a aj ten, ktorý kotrmelec neurobí nikdy v živote. 10. Môj najvyšší nadriadený verejne urážasvojich zamestnancov, teda aj mňa. Absolútne nemám pocit akejkoľvekzodpovednosti za vzniknutý chaos okolo prváckych vysvedčení. Práveže simyslím, že minister by sa mal všetkým učiteľom verejne poďakovať, žespôsobené problémy vyriešili v takej časovej tiesni. Prečo na nászvaľuje svoju neschopnosť?

PRAVDA: Vysvedčenia dorazili do škôl s chybami ( „Rezort školstva z chaosu obviňuje učiteľov.“)

SME: Mikolaj sa vysomáril

Veronika Šutková čitateľov informuje o vyjadreniach politikov v súvislostis polročnými vysvedčeniami pre najmenších žiakov základných škôl v SR. Noproblém podľa mňa je omnoho väčší:

  • 22. mája 2008 - Nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. schválený.

  • 19. júna 2008 - Vzorovéškolské vzdelávacie programy a metodika tvorby ŠkVP schválené nagremiálnej porade ministra školstva SR.

No pozrime sa konkrétnedo Vzorového Školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1. Včasti III./1. sa uvádza.: "Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakovbudeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okremsumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkovžiakov formou hodnotiaceho portfólia.".

Z uvedeného nepriamo vyplýva, že základné školy budú čakať niekoľko týždňovna nové metodické pokyny (ktoré by logicky mali nadobudnúť účinnosť v septembri2008), alebo budú vychádzať z platných Metodických pokynov pod č.2489/1994-211. Takže zvaľovanie viny na učiteľov (že pre hodnotenie žiakov simali naštudovať nový školský zákon) vôbec neobstojí.

  • 23.decembra 2008 - Ministerstvom školstva schválený a vydanýMetodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy.

  • 13. januára 2009 - Metodický pokyn je zverejnený v deň jeho účinnosti. Na základe tohto sa domnievam, že dátum schválenia je antidatovaný.

  • 22.január 2009 - Zo zverejnenia komprimovanej zložky predpisu na ichinternetovej stránke ministerstva vyplýva, že príloha o vzoroch vysvedčení bolazmenená 22.januára 2009 - mesiac po oficiálnom schválení. O nekvalitnej prípravetohto rezortného predpisu svedčí aj to, že už bol dvakrát opravovaný.

A ešte malá spomienka na podobnú situáciu v školskom roku1988/1989 (áno, za socializmu), kedy sa zaviedlo slovné hodnotenie prvákov.Vtedy všetkých vyučujúcich 1. ročníka a vedúcich Metodických komisiíkaždej školy v auguste pred začatím školského roka pozvali na spoločnéinformatívne sedenie ohľadom tohto nového spôsobu hodnotenia, kde o tom podrobne informovali. Teraz sa 2 týždne predvysvedčením dejú zásadné zmeny a nikto nič nevysvetľuje. Keď už nie prečo,tak aspoň ako sa malo povedať.

Škoda, že sanespokojní učitelia nevedia zomknúť a štrajkovať, ale radšej väčšinarezignovane plní hlúpe nariadenia a popri tom sa sťažuje medzi sebouv kabinetoch a nič sa tým nerieši.

CHCEM:

1. Chcem chodiťdo práce rada.

2. Chcem mať takého najvyššieho nadriadeného, ktorý spolupracujes učiteľmi z praxe.

3. Chcem maťtakého najvyššieho nadriadeného, ktorý na konci ministrovania bude mať čisté svedomie.

4. Chcem mať takého najvyššieho nadriadeného, ktorého my učitelia budeme môcť pochváliť za jeho prácu. Za svojej praxe somtakého, žiaľ, nezažila.

5. Chcem vidieťzoznam odborníkov, ktorí pomáhajú ministrovi Mikolajovi.

6. Chcem vidieťlisty od rodičov, ktorí žiadali zmeny v hodnotení prvákov.

7. Chcem vidieťzáznamy z diskusií ministra Mikolaja s učiteľmi základných škôl.

8. Chcem vidieťdôveryhodné prieskumy medzi učiteľmi o reforme.

9. Chcem vedieť,čo robia školské odbory.

10. Chcem, abyminister Mikolaj odstúpil.

Autor textu: AndreaTóthová, učiteľka 1. ročníka ZŠ

Pavol Pálfy

Pavol Pálfy

Bloger 
  • Počet článkov:  50
  •  | 
  • Páči sa:  0x

informatik, športovecobčan.Pálfy.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaITŠportLegislatívaByrokraciaNezaradené

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu