Mestské noviny v Košiciach - nástroj na informovanie verejnosti či predvolebná propaganda?

Písmo: A- | A+

Mesto Košice, ako posledné krajské mesto, začalo s vydávaním vlastných novín. Ich vznik oznámil primátor Polaček až v čase, keď sa už dotlačilo prvé číslo a začalo sa s ich schránkovaním. Aký prínos majú tieto noviny pre čitateľa?

Mesto Košice doposiaľ nevydávalo žiadne noviny, to sa tento rok zmenilo. Primátor mesta Jaroslav Polaček slávnostne oznámil vznik mestských novín v príspevku na svojom oficiálnom facebookovom profile. Jeho príspevok zaskočil aj mestských poslancov, ktorí o tomto zámere primátora vôbec nevedeli a dočítali sa to iba na internete. Nie je to prvýkrát, keď sa poslanci mesta dozvedajú o zámeroch vedenia iba z médií. Pre vhodný príklad pritom nemusíme chodiť vôbec ďaleko. Spomeňme si na mestský rozpočet, ktorý nemáme ani začiatkom februára schválený a primátor ho poslancom ukázal poslancom iba pár hodín pred publikovaním svojho blogu, kde deklaruje, že sa na ňom intenzívne spolupodieľali a rozpočet: "je dielom mnohých stretnutí a kompromisov s poslancami mesta a so starostami MČ."

Žiaľ, podobný scenár postretol aj mestské noviny. Samospráva má, samozrejme, legitímne právo informovať občanov, k čomu patrí aj možnosť vydávať vlastné noviny. Primátor Polaček hovorí o tom, že jeho cieľom je vydávať nestranné noviny, ktoré sa budú "umiestňovať v rebríčkoch transparentnosti v popredí" a informovať občanov, "ktorí sa nemajú ako dostať k informáciám na internete." Za normálnych okolností by sa najprv o tom rozprúdila spoločenská diskusia, v rámci ktorej by sme si zadefinovali, aká je vízia mestských novín a ako chceme zabezpečiť, aby naše noviny boli nadčasové, skutočne prínosné a najmä objektívne. Samotný zámer je určite pozitívny, jeho prevedenie však už zaostáva za tzv. "best practices". O tom píše mestský poslanec a starosta sídliska KVP Ladislav Lörinc: "Mestské noviny totiž nevznikali ako konsenzus väčšiny volených zástupcov. Vznikali za oponou, bez diskusie, bez participácie, netransparentne v snahe zvrátiť tendenčným obsahom negatívny imidž tohto vedenia mesta."

Keď voláme po transparentnosti, ale sami konáme netransparentne

O tom, že vzniknú mestské noviny sme sa dozvedeli až v dobe, keď sa tlačilo ich prvé (čítaj nulté) číslo. Primátor Polaček sa verejne pochválil, ako odovzdáva prvý výtlačok košickému Fantomasovi Jánovi Harničárovi, ktorý kedysi predával Košický Večer pred bývalým OD Prior na Hlavnej ulici. Bol to krásny marketingový príspevok, ktorý zožal úspech a odvrátil pozornosť od pochybení, ktoré vydanie prvého výtlačku sprevádzali:

  • V tzv. transparentnom a ambicióznom rozpočte o mestských novinách nie je ani zmienka. Rozpočet ešte nebol schválený, ale už veselo tlačíme za mestské peniaze noviny, ktoré nám naservíroval primátorov PR tím z referátu marketingu a styku s verejnosťou. Vzhľadom na to, že sú to v podstate jeho noviny, by bolo vhodné, aby ich aj uhradil z vlastného vrecka.

  • Za vydanie prvého čísla sme zaplatili 6.636€ (konkrétnejšie 1.833,60€ za distribúciu a 4.802,40€ za tlač), ktoré sa platili ktovie z akej rozpočtovej kapitoly doposiaľ neschváleného rozpočtu (hovorca mesta Vladimír Fabián spomenul kapitolu "Komunikácia s verejnosťou", táto položka sa však v nej nenachádza). A okrem toho sme už podpísali aj rámcovú zmluvu na tlač mestských novín so spoločnosťou K A S I C O, a.s. v hodnote 29.616€. Asi sa zopakujem, ale podotýkam bez toho, aby sme vôbec mali schválený rozpočet mesta.

  • Redakčnú radu ideme tvoriť až po vydaní prvého čísla. Hoci práve nezávislá redakčná rada, pokiaľ je zložená z odborníkov z praxe, je aspoň akou takou garanciou, že noviny nebudú iba obyčajná PR propaganda. V prípade mestských novín by bolo vhodné, aby v nej mali zastúpenie tiež aj poslanci naprieč politickým spektrom. Provizórnu redakčnú radu pri vydaní prvého čísla tvorili výlučne zamestnanci Magistrátu mesta Košice.

  • Noviny sme pripravili tak rýchlo, že ešte ani nemajú pridelené ISSN, teda vyhlásené prvé číslo, ktoré je uvedené na titulke, je v podstate "nulté" číslo.

  • V prvom vydaní boli vyspovedaní aj niektorí mestskí poslanci, tí však ale ešte netušili, že sa vyjadrujú pre nové mestské periodikum.

  • Prvý pokus vydávať vlastné noviny sa udial už v lete minulého roku. Vtedy primátor mesta poveril riaditeľa mestského podniku K13 Tomáša Petraška vydaním mestských novín. Ten to však odmietol kvôli tomu, pretože o ich obsahu nič netušil. Práve niekedy v tom čase sa dostal do konfliktu s primátorom mesta, ktorý ho až priam ponižujúcim spôsobom nechal niekoľkokrát odvolávať na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva.

Keď chceme nutne vydávať vlastné noviny, ale nevieme využiť existujúce príležitosti

Drvivá väčšina našich mestských častí už v súčasnosti vydáva v nejakej frekvencii vlastné občasníky. Každé dva mesiace nám tiež distribuujú župné periodikum "Rozhýbaný kraj". Ak by sme veľmi chceli, určite by dalo dohodnúť, aby nám vyčlenili niekoľko strán, v rámci ktorých by sme mohli verejnosť informovať a súčasne zozbierať spätnú väzbu. Určite by od nás nepožadovali komerčné ceny, ako keď ročne platíme desiatky tisíc eur lokálnym médiám, ktorých v našom regióne pôsobí hneď niekoľko, aby o nás písali. Tým lokálnym médiám, ktoré by o nás pravdepodobne písali tak či tak, pretože pri všetkej úcte, obvykle sa tu nedeje nič mimoriadne a radi by siahli aj po našich mediálnych výstupoch, aby mali dostatok obsahu. Samozrejme, napísali by o nás objektívnejšie, ako keď si sami vydáme mestské noviny a tieto články by pochopiteľne mohli obsahovať aj kritiku. Ak by sme naozaj chceli vydať konkrétne posolstvo z odôvodnených príčin s presným znením, tak vtedy by sme mohli siahnuť po novinách mestských častí, resp. by sme si zaplatili PR článok. Nezabúdajme ešte, že mesto ročne dotuje približne 250 tisícami eur vlastnú televíziu telKE, kde primátor Polaček dostáva taktiež nemalý priestor pri drvivej väčšine politických reportáží. 

Namiesto toho sa vydávame cestou vlastných novín. Odhadované náklady na náš nový mesačník sú približne 70 tisíc eur ročne. Zásobovať by sme nimi mali 80 tisíc domácnosti. Vynechali sme však novostavby, pretože tam žijú prevažne mladí ľudia a tí predsa majú prístup na internet. O čom sa v novinách dočítame? Presne o tom istom, čo je už dostupné na internete. Na tom istom internete, ktorý využíva aj veľa seniorov, o ktorých si naopak vedenie mesta myslí, že nemajú prístup k dostatku informácií. Nad kvalitou obsahu mestských novín sa zamýšľal aj aktívny občan Pavol Popovec, ktorý o prvom čísle napísal: "Tento výmysel pána primátora nás bude stáť 70-tisíc ročne. Verím, že si viete predstaviť aj ich lepšie využitie. Obzvlášť v dobe, keď mesto musí šetriť a pritom ešte nemá schválený rozpočet na tento rok."

Nebude to PR, ale budeme objektívni?

Podľa mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko, ktorá robila viacero analýz kvality samosprávnych občasníkov, sú až tri štvrtiny mestských novín skôr propagandou. Zároveň až polovica z nich "neponúkla čitateľom žiaden kritický názor na politiku radnice." V roku 2018, kedy naposledy vykonali hodnotenie indexu benefitov pre čitateľa, dosiahol najlepší výsledok občasník Ružinovské echo, ktorý obdržal ešte relatívne dobré skóre 73,75%, pričom druhý najlepší Prešovský magazín získal iba 66,35%. Ďalšie občasníky v analýze pochodili už len horšie a vo veľa prípadoch aj veľmi výrazne. Ak je našou ambíciou umiestňovať sa medzi najlepšími, v prípade úspechu sa môžeme stať pomyselným jednookým kráľom medzi slepými.

Naopak mestský hovorca Fabián sa pre denník Korzár vyjadril: "Budeme sa to snažiť robiť tak, aby to bolo objektívne informačné médium, žiadne propagandistické PR. Na tieto účely slúži facebookový profil primátora." Posledná veta ma úprimne rozosmiala. Je však zaujímavé, že práve na facebookovom profile primátora Polačeka môžeme nájsť jeho osobné blogy, medzi ktorými nechýba aj jeho ambiciózny blog o piatich unikátnych projektov, ktoré v roku 2021 zmenia Košice. Celý tento blog bol pritom súčasťou prvého čísla novín ako ich príloha. A to napriek tomu, že každému z nás musí byť zrejmé, že mnohé (ak nie aj všetky) projekty sa nepodarí dokončiť tento rok z dôvodu nedostatku času a v prípade napr. Slaneckej cesty budeme veľmi radi, ak to stihneme v roku 2023 a nebudeme musieť vrátiť eurofondy. A to naozaj nie je o tom, že by som primátorovi zámerne nefandil, akurát realizácia týchto projektov nám zaberie viac času, hoci v blogu prezentujeme, že sa snáď majú aj tento rok dokončiť - napr. Mestská krytá plaváreň, rekonštrukcia Angels arény a pod. Z toho dôvodu sa oprávnene obávam, čo sa dočítame v ďalších číslach. V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami bude pokušenie urobiť si menšie či väčšie PR za mestské peniaze oveľa intenzívnejšie. 

Záver

Čo by sme mohli urobiť, aby zámer informovať obyvateľov mesta a získať viac spätnej väzby dopadol lepšie? Nemuseli sme nutne zriadiť mestské noviny. Mohli sme využiť skutočnosť, že väčšina mestských častí už vlastné noviny má a zakúpiť si v nich niekoľko strán, kde by sme informovali verejnosť o dôležitých témach, a zároveň sme tam mohli aj získavať spätnú väzbu od tých obyvateľov mesta, ktorí nemajú k dispozícii pripojenie na internet, a pre ktorých majú byť primárne určené tieto noviny. Zároveň sme tak mohli oveľa efektívnejšie využiť finančné prostriedky na marketing a prehĺbiť spoluprácu mesta a mestských častí, kedy by sme si do ich vlastných novín inzerovali niekoľko stránok pre potreby mesta. Určite by sme to tak vedeli robiť lacnejšie a aj adresnejšie, pretože by sme mohli posielať oveľa viac cielený obsah pre obyvateľov jednotlivých mestských častí. Zároveň sme mohli vynechať nepotrebný obsah a viac zapracovať na obsahu so skutočne pridanou hodnotou pre čitateľa. 

V neposlednom rade sme mohli túto tému najprv odkomunikovať s ostatnými volenými zástupcami, nevznikla by tak situácia, kedy o ničom nevedeli. To by bol dobrý krok, ak chce primátor naozaj spolupracovať s mestským zastupiteľstvom, ako to stále deklaruje, ale v skutočnosti často ho obchádza a hrá sám za seba ako solitér. Smelé plány primátora by nakoniec mohli stroskotať na neochote mestských poslancov podporiť (jeho) mestské noviny.

Aký máte Vy názor na vznik mestských novín? Budem rád, ak ho vyjadríte v diskusii pod článkom alebo v tejto ankete, ktorú som na túto tému vytvoril.

Titulná fotografia: Pavol Popovec

Ak sa Vám môj článok páčil, kliknite na "zvýšte karmu", alebo ho zdieľajte a zvýšite tým jeho čítanosť. Ďakujem pekne!

Skryť Zatvoriť reklamu