Bakalárska práca

K "rómskej otázke" I. - Mýtus kočovníka

Jozef Vycpálek

K "rómskej otázke" I. - Mýtus kočovníka

Čierna je farbou temnoty, špiny, zločinu a poddanosti. Nie nadarmo existujú spojenia ako „čierny obchod, „práca na čierno, „cestovanie na čierno. Nie nadarmo sa ľudia zbierajúci mŕtvoly počas morovej epidémie volali „havrani. Heinrich Grellman v roku 1807 napísal, že Rómovia svojim výzorom museli „pohoršiť nejedného Európana, ktorý na takéto zjavy nie je zvyknutý. A slovo ţigan bolo v oblastiach dnešného Rumunska používané v právnych dokumentoch ako synonymum otroka.

 • 1. sep 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 870x
 • 3
Rasa, trieda a identita III. - Rasa ako identita

Jozef Vycpálek

Rasa, trieda a identita III. - Rasa ako identita

Aj keď „rasa je konštrukt, dočasne ustálený sociálnymi praktikami, Barker (2006, s. 167) upozorňuje, že „rasa sa naozaj zdá byť jedným z trvalejších ‚uzlových bodov identity v moderných spoločnostiach, čo potvrdzuje koncept „rasalizácie z prostredia kultúrnych štúdií, ktorý hovorí o význame biologických charakteristík rasy v sociálnych vzťahoch. Ak historická formácia a formulácia rás bola ustanovená mocou, potom sa táto moc prejavuje represiou a koncept rasy je proces závislý od moci a subordinácie. Avšak to neznamená, že rasa je príčinou alebo pôvodcom útlaku; Foucaultov (2000) obrátený diskurz ukazuje, že rasa je jeho znakom a účinkom. Byť rasovo určený znamená byť rasovo označený a podriadený súboru sociálnych obmedzení, ktoré predstavujú režim, ktorý tieto obmedzenia určuje. Mýtus „černocha/-šky neexistoval skôr, ako rasový útlak; rasový mýtus je len materiálnym dôsledkom na „čenoršské telá a ich odcudzené alebo privlastnené vedomie. Ako konštatuje Butler (2003), tie „fyzické črty, to „bezprostredne dané, čo „vnímame zmyslami, sú len mýtickými konštrukciami a imaginárnymi fantáziami, ktoré sa stávajú arbirt

 • 7. aug 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 249x
 • 0
Rasa, trieda a identita II. - Rasa ako forma triednej príslušnosti

Jozef Vycpálek

Rasa, trieda a identita II. - Rasa ako forma triednej príslušnosti

Existuje teda „rasový teror“, ktorý, ako tvrdí McRobbie (2006, s. 58), „tvorí zásadnú zložku pokroku, rozumu a racionality“ alebo ako tvrdí Gilroy (1993, s. 38), ktorý sa „so západným uvažovaním nie len znáša, ale dokonca sa na ňom ochotne podieľa?“ Ak má rasa svoje miesto v signifikačnom systéme vo forme rasových klasifikácií, znamená to, že súčasťou politického systému je rasová biopolitika, ktorej diferenciácia má nevyhnutný dopad na inštitucionalizovaných jednotlicov a ich komunity. Biopolitika je konceptom a dôsledkom rasovej klasifikácie, ktorá vedie k systémovému (rasovému) poriadku, ktorý signifikačná prax reguluje prostredníctvom diskruzov konštitujúcich sociálny priestor tela.

 • 31. júl 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 374x
 • 3
Rasa, trieda a identita I. - Rasa ako (politická) kategória

Jozef Vycpálek

Rasa, trieda a identita I. - Rasa ako (politická) kategória

Kategória rasy je aj napriek mnohým kritickým postojom pevne ukotvená v etablovanom signifikačnom systéme, podobne ako iná, na základe označujúcich kritérií príbuzná, „fyziologická“, „biologická“ kategória pohlavia/rodu; okrem otvorene rasistických pojmov používa postmoderný jazykový signifikačný systém aj z prostredia antirasistických a černošských intelektuálov a aktivistov zdanlivo neutrálne klasifikácie typu „černoch“ či „beloch“. Keďže, ako tvrdí Judith Butler (2003, s. 158), „odvolávať sa na časť systému znamená odvolávať sa na systém ako celok a zároveň ho aj potvrdzovať“, je len logickým dôsledkom, že rasová klasifikácia vedie k otvorenému a zároveň aj latentnému rasizmu.

 • 30. júl 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 289x
 • 3
Skryť Zatvoriť reklamu