pôstne zamyslenia

Valetudo

Stanislav Illéš

Valetudo

Uzdravenie. Sme chorí?

 • 31. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 086x
 • 10
Lux

Stanislav Illéš

Lux

Svetlo. Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3,17)

 • 30. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 807x
 • 16
Patientia

Stanislav Illéš

Patientia

Trpezlivosť. Buďte trpezliví až do Pánovho príchodu. (Jak 5,7)

 • 29. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 396x
 • 1
Supplicium

Stanislav Illéš

Supplicium

Skrúšená modlitba.

 • 28. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 493x
 • 1
Quod est primum omnium mandatum?

Stanislav Illéš

Quod est primum omnium mandatum?

Ktoré je prvé prikázanie zo všetkých?

 • 24. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 387x
 • 4
Sinceritas

Stanislav Illéš

Sinceritas

Úprimnosť. V prvom rade k sebe samému.

 • 23. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 321x
 • 0
Percipere

Stanislav Illéš

Percipere

Porozumieť. Pre druhých nestačí mať len vidiace oči a počúvajúce uši. Je potrebné otvorené srdce.

 • 22. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 324x
 • 6
Remissio

Stanislav Illéš

Remissio

Odpustenie. Koľkokrát? Naozaj vždy?

 • 21. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 437x
 • 2
Oboedientia et verecundia

Stanislav Illéš

Oboedientia et verecundia

Poslušnosť a pokora... Poslušnosť z lásky alebo láska z poslušnosti?

 • 20. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 330x
 • 2
Mors

Stanislav Illéš

Mors

Smrť... Dôvodom smrti Ježiša Krista boli hriechy ľudí.

 • 17. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 614x
 • 32
Non potestis Deo servire et mammonae

Stanislav Illéš

Non potestis Deo servire et mammonae

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone... (Mt 6,24) Aký zmysel môže mať náš život, ak nás nevedie k Bohu?

 • 16. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 576x
 • 3
Beneficium...

Stanislav Illéš

Beneficium...

(Priateľská) služba... Slúžim druhým a mojím motívom je viera v Ježiša.

 • 15. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 339x
 • 2
Dicite benefacere

Stanislav Illéš

Dicite benefacere

Učte sa robiť dobro... Ako a od koho sa to naučiť?

 • 14. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 317x
 • 3
Nolite obdurare corda vestra

Stanislav Illéš

Nolite obdurare corda vestra

Nezatvrdzujte svoje srdcia... Ž 95,8 Nakoľko citlivé je naše svedomie? Dokážeme sa oň starať alebo je nám ľahostajný jeho hlas?

 • 13. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 325x
 • 0
Anima, quae peccaverit, ipsa morietur

Stanislav Illéš

Anima, quae peccaverit, ipsa morietur

Ten zomrie, kto zhreší... (Ez 18,20) Boh chce, aby sa hriešnik odvrátil od svojej cesty a žil. (Ez 18,23)

 • 10. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 301x
 • 24
Petite, et dabitur vobis

Stanislav Illéš

Petite, et dabitur vobis

Proste a dostanete... Prosíme, lebo potrebujeme?!

 • 9. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 242x
 • 2
Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies

Stanislav Illéš

Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. A čo keď je naše srdce špinavé?

 • 8. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 320x
 • 4
Angelus est

Stanislav Illéš

Angelus est

Je to anjel... Poznáte svojho anjela strážcu?

 • 7. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 529x
 • 33
Non serviam...

Stanislav Illéš

Non serviam...

Nebudem slúžiť... Diabol jestvuje a pôsobí v ľuďoch i v spoločnosti. Jeho pôsobenie je možno tajomné, ale skutočné a účinné. Diablova moc je však obmedzená!

 • 6. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 675x
 • 56
In laetitia...

Stanislav Illéš

In laetitia...

V radosti. S radosťou. Pôst nie je smutné obdobie.

 • 3. mar 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 426x
 • 11
Skryť Zatvoriť reklamu