Pán Krajský prokurátor v Košiciach!

Vec: Žiadosť o vyšetrenie zdravotného stavu prokurátora KP KE, pána JUDr. Pavla Zeleňáka, za spôsob akým on vyhodnotil moju sťažnosť vznesenú proti nezákonnému postupu prokuratúry a polície pri vyšetrovaní predmetu môjho relevantného trestného oznámenia. (Duševne zdravý človek také sprostosti nemôže splodiť.)

Písmo: A- | A+
Obrázok blogu

Alexander JÁRAY.

jaray.alexander@centrum.sk    

Adresát:

Občan Krajský prokurátor v Košiciach.

Vec:

Žiadosť o vyšetrenie zdravotného stavu prokurátora KP KE, pána JUDr. Pavla Zeleňáka, za spôsob akým on vyhodnotil moju sťažnosť vznesenú proti nezákonnému postupu prokuratúry a polície pri vyšetrovaní predmetu môjho relevantného trestného oznámenia.

(Duševne zdravý človek také sprostosti nemôže splodiť.) 

Zdôvodnenie. 

Ja som Okresnej prokuratúre Košice 1, podal trestné oznámenie vo veci štátom (SR) organizovaného podvodu, ktorý sa v rozpore s ústavou a zákonov SR, pácha na študujúcich občanoch, na školách a univerzitách SR, vyučovaním nepravdivého výroku:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

„Že gravitačná hmotnosť telies je rovnako veľká ich zotrvačnej hmotnosti.“

Pre lepšiu zrozumiteľnosť uvádzam, že podľa tohto výroku, váha železného kilovca (1kg) ležiaceho nehybne na povrchu Zeme, (s gravitačnou intenzitou g = 9,81m/sec2) bude (musí)vážiť (1kg) aj vtedy, keď ten železný kilovec bude nehybne ležať na podlahe rakety, ktorá sa bude pohybovať zrýchleným pohybom (a = g) vo vesmírnom priestore.

Uvedený výrok tvorí existenčný pilier súčasnej relativistickej fyziky, známy ako

 „Princíp ekvivalencie“.

Toto trestné oznámenie podal som OP KE 1 po tom, čo som si nepravdivosť uvedeného výroku experimentálne preveril, ale hlavne po tom, čo som po jalovej konzultácii s renomovanými fyzikmi zistil, že žiadny fyzik na svete dosiaľ pravdivosť tohto existenčného výroku fyziky nikdy experimentálne nepreveril v zrýchlenej sústave, že tento výrok prezentuje iba osobný, ničím nepodložený dojem, skôr iba zbožné želanie fyzikov.  

SkryťVypnúť reklamu

Keby na OP KE 1 bol zamestnaný čo iba jeden duševne zdravý prokurátor, tak by neopodstatnenosť môjho trestné oznámenia opieral iba o relevantné argumenty potvrdzujúce nepravdivosť môjho tvrdenia o tom, že výrok:

„Že gravitačná hmotnosť telies je rovnako veľká ich zotrvačnej hmotnosti.“

je podvod a nie pravda.!!!

Tak by postupoval duševne zdravý prokurátor, ale aj napríklad prípadný automat nahradzujúci činnosť prokuratúry. Prokurátori OP KE1 svojou veľmi nízkou mentálnou úrovňou k takému reálnemu a pritom aj zákonnému postupu vyšetrenia môjho trestného oznámenia nemohli sa dopracovať a tak boli nútení trepať iba samé právne i fyzikálné sprostosti, ekvivalentné sprostostiam, aké trepe pán JUDr. Pavol Zeleňák vo svojom zamietnutí mojej sťažnosti.  

SkryťVypnúť reklamu

Podľa mňa, na výkon funkcie prokurátora mentálne nespôsobilý prokurátor JUDr. Pavol Zeleňák, vo svojom zamietnutí mojej sťažnosti, ani slovom nespomenul predmet môjho trestného oznámenia, iba plynulo trepe samé abstraktné sprostosti, ktoré z predmetom mojej sťažnosti vôbec nesúvisia. 

Odvolávajúc sa na skutočnosť, že moje exaktne doložené a pritom celospoločensky závažné trestné oznámenie, prokuratúra v Košiciach nielen nezákonným, ale aj nenormálnym spôsobom ignoruje, žiadam o prešetrenie duševného stavu JUDr. Pavla Zeleňáka, lebo on sa s tým, rozum postrádajúcím a preto aj protizákonným vyčíňaním prokuratúry a polície v Košiciach stotožňuje. On tých bláznov zamestnaných na prokuratúre a polícii chráni, v rozpore s ústavou a zákonmi SR a hlavne na veľkú škodu študujúcich občanov SR.

SkryťVypnúť reklamu

Dodatok.

Následkom priam idiotského postupu prokuratúry v Košiciach, vo veci vyšetrenia objektívnosti mojich trestných oznámení, Krajský súd v Košiciach bol nútený v danej veci nariadiť OS KE-1 už druhýkrát nové vyšetrenie prípadu, v ktorom zjavne duševne degenerovaní prokurátori v Košiciach, žalujú ma z trestných činov vo veci, ktorej vôbec nerozumejú a ktoré nezákonne odmietajú nechať exaktne - odborne vyšetriť u fyzikálnych degenerátov..

Prokuratúra v Košiciach, nezákonne ignorujúc obsah mojich trestných oznámení v predmetnej veci, šesťkrát za sebou (1+1+1+1+1+1 = 6) zariadila za štátné peniaze moje dehonestujúce a zbytočné, povinné psychiatrické vyšetrenia, ktoré sa vždy skončili s tým, že zaplatení psychiatri nevedeli súdu vysvetliť v čom sú bludné moje vedecké argumenty, ktorými ja dokazujem klamnosť výroku:

 „Že gravitačná hmotnosť telies je rovnako veľká ich zotrvačnej hmotnosti.“

Takže moja požiadavka na vyšetrenie duševného stavu aspoň jedného prokurátora v Košiciach, menovite JUDr. Pavla Zeleňáka je plne oprávnená a posledným rozhodnutím Krajského súdu aj potvrdená.

Malá otázka? Čo bráni prokuratúre v Košiciach, vo veci vyšetrovania pravdivosti môjho tvrdenia, že vyučovaním výroku:

„Že gravitačná hmotnosť telies je rovnako veľká ich zotrvačnej hmotnosti.“

učitelia fyziky páchajú trestný čin podvodu,

predvolať si ako svedka jedného teoretického fyzika z ÚEF SAV v Košiciach, aby on potvrdil, kedy, kde a kto experimentálne preveril pravdivosť uvedeného výroku v zrýchlenej sústave (a = g). 

Čo núti prokurátorov v Košiciach robiť zo seba za každú cenu somárov. Ak je to ich duševná choroba, tak ja požadujem to, aby k vyšetreniu mojich trestných oznámení bili pripustení iba duševne zdraví prokurátori a nie prokurátori somári!!!

Dvacať rokov pudového vyčíňania prokurátorov, korunovaných somárov, v tejto kauze, už hádam stačilo.

Alexander JÁRAY. 

Heslo tejto kauzy znie nasledovne: Merať a nekecať pudové sprostosti. 

 Táto prvá a preto historická experimentálna previerka neplatnosti „Princípu ekvivalencie“, mala by sa overiť na nasledujúcom zariadení, (nachádzajúcom sa v inventári SAV) ktoré vie zaznamenať iba veľkosť zrýchleného pohybu telies, ale nedokáže zmerať ich zrýchlenú - zotrvačnú hmotnosť.

Po mojej jemnej úprave (vložením tenzometra do zrýchlenej sústavy) už sa dá zmerať aj zrýchlená (zotrvačná) hmotnosť telies.

Podrobnosti k danej téme nachádzajú sa na adrese:

Blog- Alexander JÁRAY (blog.sme.sk)  

Alexander JÁRAY

Alexander JÁRAY

Bloger 
  • Počet článkov:  344
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Quod licet JÁRAY - ovi, non licet bovi.„Čo je dovolené JÁRAY - ovi, nie je dovolené volovi.“ Zoznam autorových rubrík:  Kvantová matematikaO zločinoch vedcovKde neplatia zákony fyzikySúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu