Alexander JÁRAY

Alexander JÁRAY

Bloger 
 • Počet článkov:  344
 •  | 
 • Páči sa:  5x

Quod licet JÁRAY - ovi, non licet bovi.„Čo je dovolené JÁRAY - ovi, nie je dovolené volovi.“ Zoznam autorových rubrík:  Kvantová matematikaO zločinoch vedcovKde neplatia zákony fyzikySúkromnéNezaradené

Zoznam článkov blogera

Pestovanie falošného kultu osobnosti Alberta Einsteina vo fyzike.

Alexander JÁRAY

Pestovanie falošného kultu osobnosti Alberta Einsteina vo fyzike.

Einstein sa stal slávny hlavne kvôli tomu, že nikto nerozumel obsahu jeho Všeobecne Teórie Relativity pohybu matérie. To preto lebo sa nenašiel ani jediný vedec, ktorý by sa ozval a povedal, tak už dosť, Einstein sa mýli.

 • 5. mar 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 756x
 • 1
Pestovanie falošného kultu osobnosti Izáka Newtona vo fyzike.

Alexander JÁRAY

Pestovanie falošného kultu osobnosti Izáka Newtona vo fyzike.

Veda v tomto prípade musela odviesť pozornosť ľudskej spoločnosti nie iba od jedného Newtonovho fyzikálneho nezmyslu, ale od štyroch a preto musela z Newtona vyfabrikovať štyrikrát geniálnejšieho fyzika, akým bol Galileo Galilei.

 • 2. mar 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 429x
 • 1
Pestovanie falošného kultu osobnosti Galilea vo fyzike.

Alexander JÁRAY

Pestovanie falošného kultu osobnosti Galilea vo fyzike.

Tú skutočnosť dokazujú aj slová novinárov na argumenty oponentov Einsteinovych nezmyslov  v nasledovnom znení: Keby sa vedci vo veci relativity pohybu matérie mýlili, určite by na ten omyl už dávno prišli.

 • 27. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 349x
 • 0
Hypotheses non fingo. JÁRAY- ov GRAVITAČNÝ ZÁKON.

Alexander JÁRAY

Hypotheses non fingo. JÁRAY- ov GRAVITAČNÝ ZÁKON.

Einstein na otázku čo je to čas (t), odpovedal  nasledovne: Čas je to čo merajú hodiny Z toho plynie aj nasledovná odpoveď na otázku, čo je to sila (F)? Sila je to čo merajú silomery!!!

 • 20. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 564x
 • 0
Ars longa, vita brevis. (Dielo stojí, život uteká.)

Alexander JÁRAY

Ars longa, vita brevis. (Dielo stojí, život uteká.)

Podľa Aristotela, telesá by padali rovnakou rýchlosťou iba vtedy, keby existovalo bez hmotne médium, konkrétne keby existovalo vákuum. Ibaže Aristoteles existenciu absolútne prázdneho priestora (vákua) nepripúšťal.

 • 16. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 355x
 • 1
Čím obohatil fyziku barón Loránd Eötvös.

Alexander JÁRAY

Čím obohatil fyziku barón Loránd Eötvös.

I keď laboratórne merania  Loránd - a Eötvös - a pomocou jeho veľmi citlivých torzných kyvadiel sú málo známe, ale z pohľadu vedy jeho merania jednoty gravitačnej a zotrvačnej hmotnosti materiálnych telies sú veľmi dôležité.

 • 11. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 334x
 • 0
Fingované experimentálne dôkazy relativistickej fyziky.

Alexander JÁRAY

Fingované experimentálne dôkazy relativistickej fyziky.

Aby som bol vecný, musím uviesť aj to, že predmetné Newtonove tvrdenie má vraj potvrdiť tu na povrchu Zeme jedno veľmi citlivé meracie zariadenie, známe pod názvom, ako Ötvöšovo torzné kyvadlo.

 • 9. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 311x
 • 0
Aký je rozdiel medzi váhou a hmotnosťou matérie.

Alexander JÁRAY

Aký je rozdiel medzi váhou a hmotnosťou matérie.

Základnými, čiže elementárnymi atribútmi fyziky, vedy študujúcej javy a zákonitosti prebiehajúce v materiálnej prírode sú: HMOTA, PRIESTOR A ČAS.

 • 5. feb 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 393x
 • 0
Óda na redakciu Veda a technika SME + čo je vedecký extrémizmus.

Alexander JÁRAY

Óda na redakciu Veda a technika SME + čo je vedecký extrémizmus.

Preto mi neostáva nič iného, ako vysloviť veľkú pochvalu administrácii veda.sme.sk, aj touto ódu na jej doterajšiu činnosť.

 • 22. jan 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 294x
 • 0
V denníku SME, dnes 19.1.2020. vyšiel článok pod názvom: Nikto nevie, čo je gravitácia.

Alexander JÁRAY

V denníku SME, dnes 19.1.2020. vyšiel článok pod názvom: Nikto nevie, čo je gravitácia.

Podľa Newtona, je úplne jedno ktorú z tých dvoch sil nazveme silou PRÍČINY, silou AKCIE, alebo silou NÁSLEDKU, silou REAKCIE, lebo pojmy PRÍČINA a NÁSLEDOK, ako aj pojmy AKCIA a REAKCIA sú si navzájom ekvivalentné pojmy.

 • 19. jan 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 281x
 • 0
Tam kde je tlak, tam pôsobí Zákon kauzality, tam je aj zotrvačná hmotnosť matérie.

Alexander JÁRAY

Tam kde je tlak, tam pôsobí Zákon kauzality, tam je aj zotrvačná hmotnosť matérie.

Na priloženom obraze je znázornená pružná deformácia telesa v takej silovej interakcii, v ktorej telesá nevedia odovzdať svoju kinetickú energiu druhému telesu účastnému v ich vzájomnej silovej interakcii.

 • 12. jan 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 310x
 • 0
Neznalosť Zákona kauzality neospravedlňuje ani Einsteina.

Alexander JÁRAY

Neznalosť Zákona kauzality neospravedlňuje ani Einsteina.

Zákon  kauzality, alebo zákon príčinnosti, je kľúčový vedecký zákon, podľa ktorého každá skutočnosť a každá zmena vo svete je niečim zapríčinená. Podľa zákona kauzality každý jav má svoju príčinu.

 • 9. jan 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 229x
 • 0
Jedna z halucinácií relativistických fyzikov.

Alexander JÁRAY

Jedna z halucinácií relativistických fyzikov.

Z uvedeného postulátu plynie taký (nevyslovený) záver, že súčasná fyzika pozná iba jedinú GRAVITAČNÚ a iba jedinú ZOTRVAČNÚ HMOTNOSŤ MATÉRIE.

 • 3. jan 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 233x
 • 0
Experimentálne dôkazy omylov Galilea a Einsteina (3).

Alexander JÁRAY

Experimentálne dôkazy omylov Galilea a Einsteina (3).

Tu opísaný kvadratický experimentálny dôkaz potvrdzuje to, že dá sa jednoducho určiť, kedy na telesá pôsobí gravitačné pole Zeme o intenzite (g = 10m/sec.sec), a kedy zotrvačné zrýchlenie sústavy, rakety (a = g = 10m/sec.sec).

 • 27. dec 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 300x
 • 0
Experimentálne dôkazy omylov Galilea a Einsteina (2).

Alexander JÁRAY

Experimentálne dôkazy omylov Galilea a Einsteina (2).

Úlohou vodcov a aktérov DNNR je prinútiť zamestnancov ÚEF SAV k tomu, aby oni bez odvrávania preverili argumenty tu opísaného experimentálneho dôkazu, ktorý dokazuje bludný obsah Galileiho Princípu relativity pohybu matérie.

 • 23. dec 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 594x
 • 0
Výzva k druhej, nekrvavej nežnej revolúcii.

Alexander JÁRAY

Výzva k druhej, nekrvavej nežnej revolúcii.

Žiadame vrátiť  do súčasnej, výlučne rovnicovej, relativistickej vedy, znej úmyselne odstránený, nie rovnicový:  Zákon kauzality (+F -F)!

 • 18. dec 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 713x
 • 0
Experimentálne dôkazy omylov Galilea a Einsteina.

Alexander JÁRAY

Experimentálne dôkazy omylov Galilea a Einsteina.

Dve antagonistické pravdy sa navzájom vylučujú. Buď platí jedna, alebo druhá, alebo ani jedna. Nikdy nemôžu platiť obidve.

 • 17. dec 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 449x
 • 5
Dnes je medzinárodný deň vedy.

Alexander JÁRAY

Dnes je medzinárodný deň vedy.

Vzhľadom na to, že portál veda.sme.sk  pojednáva o vede, považujem si za povinnosť na tomto portáli uviesť, že dnes (10. 11. 2019) je Svetový deň vedy.

 • 10. nov 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 701x
 • 0
Môj príspevok k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Alexander JÁRAY

Môj príspevok k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Vedecký komunizmus splodili relativistickí fyzici. A tí istí ľudia aj 30 rokov po páde vedeckého komunizmu,  aj naďalej beztrestne vyučujú svoje fyzikálne nezmysly. Pritom ich spoločnosť mylne považuje za prospešných vedcov.

 • 31. okt 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 499x
 • 1
2x10 argumentů proti existenci záhadné temné hmoty.

Alexander JÁRAY

2x10 argumentů proti existenci záhadné temné hmoty.

Na Slovensku obsah týchto prednášok by nechali policajti a prokuratúra posudzovať psychiatrom. V Čechách obsah týchto prednášok posudzujú fyzici a vzdelaní ľudia.

 • 5. okt 2019
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 366x
 • 1
SkryťZatvoriť reklamu