Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Alexander JÁRAY

Alexander JÁRAY

Bloger 
 • Počet článkov:  344
 •  | 
 • Páči sa:  1x

Quod licet JÁRAY - ovi, non licet bovi.„Čo je dovolené JÁRAY - ovi, nie je dovolené volovi.“ Zoznam autorových rubrík:  Kvantová matematikaO zločinoch vedcovKde neplatia zákony fyzikySúkromnéNezaradené

Kde neplatia zákony fyziky

Čas sem, čas tam, nám je to všetko jedno.

Alexander JÁRAY

Čas sem, čas tam, nám je to všetko jedno.

Albert Einstein stal sa geniálnym fyzikom iba vďaka tejto rovnici času od Hendrika Lorentza, (ktorú Lorentz považoval iba za matematickú hračku) ktorej pripísal úplne nový až revolučný zmysel tým, že túto rovnicu času vyhlásil za

 • 23. mar 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 808x
Kvíkanie divých svíň.

Alexander JÁRAY

Kvíkanie divých svíň.

Vážený pán predseda senátu OS KE1, JUDr. Milana Husťák. Aby OS KE1 konečne (po 20. rokoch) mohol ukončil predmetný súdny spor právne čistou formou a tým zastavil trestný čin podvodu páchaný na študujúcich občanoch Slovenskej repub

 • 23. mar 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 496x
Experimentálny dôkaz neplatnosti „Princípu ekvivalencie“.

Alexander JÁRAY

Experimentálny dôkaz neplatnosti „Princípu ekvivalencie“.

Pri všetkej mojej vrodenej bezbrehej skromnosti, ako a pri všetkej mojej vrodenej bezbrehej slušnosti a tolerancii k nízkym v duchu, teda ku blahoslaveným, či chcem, alebo nechcem, musím čo aj s veľkým odporom, ale pritom objektív

 • 21. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 978x
Relativistická fyzika nehovorí pravdu od jej vzniku.

Alexander JÁRAY

Relativistická fyzika nehovorí pravdu od jej vzniku.

Galileo Galilei vyvolal revolúciu vo fyzike tým, že z fyziky odstránil antický spôsob definície absolútneho pohybu telies, iba pomocou logických (slovných) argumentov, čiže iba pomocou „Dialektiky“. Gali

 • 22. okt 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 940x
1.) JÁRAYova definícia hmotnosti látky (m).

Alexander JÁRAY

1.) JÁRAYova definícia hmotnosti látky (m).

Jediným poslaním prírodných vied, je skúmanie javov a zákonitosti hmoty – matérie (m) v časopriestore. Z uvedeného dôvodu definícia hmoty, (ale aj priestoru a času) sú prioritnou záležitosťou prírodných vied. Omyly prírodných vied

 • 3. dec 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 681x
Klamstvo ako vedecká metóda relativistickej fyziky I.

Alexander JÁRAY

Klamstvo ako vedecká metóda relativistickej fyziky I.

G. Bruno : Upáliť neznamená vyvrátiť. Zakladaným pilierom relativistickej vedy je klamstvo o jednote statickej, gravitačnej váhy telies, ktorá sa identifikuje - váži iba na povrchu Zeme v jej gravitačnom poli o intenzite (g) a dynamickej - zrýchlenej, zotrvačnej váhy telies, ktorá sa ešte nikdy meidentifikovala - nezvážila v priamočiarej zrýchlenej sústave (a = g)i keď iba v nej ju môžeme zmerať. Toto principiálne fyzikálne klamstvo vyplýva z nasledujúcich troch klamstiev, ktoré šírili Galileo, Newton, a ktoré v súčasnosti beztrestne šíria učitelia fyziky relativity pohybu materiálnych telies.

 • 6. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 948x
?. Nič netrvá večne, ani relativita absolútneho pohybu matérie.

Alexander JÁRAY

?. Nič netrvá večne, ani relativita absolútneho pohybu matérie.

Upozornenie na súdom nariadenú revíziu relativistickej fyziky. Dňa, 9. 8. 2012, sudca Okresného súdu Košice 1, pán JUDr. Milan Husťák, urobil pre ľudstvo revolučné rozhodnutie. Napriek tomu, že on je fyzikálnym laikom, nariadil zamestnancom Ústavu Experimentálnej Fyziky v Košiciach, aby oni formou súdnoznaleckého posudku, povinne sa vyjadrili k fyzikálnym argumentom pána Alexandra JÁRAYa, ktorými on popiera relativitu pohybu matérie a ktoré oni doteraz úmyselne ignorovali. Toto revolučné rozhodnutie sudca Okresného súdu Košice 1, pán JUDr. Milana Husťáka, radikálne mení, v spoločnosti negatívne zažitý názor na zlé fungovanie súdov Slovenskej republiky a súčasne otvára možnosť spoločnosti nahliadnuť do prehnitého vedeckého systému, ktorý panuje na pracoviskách SAV, ako aj na primitívnu odbornú úroveň jej zamestnancov.

 • 3. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 593x
Vážený(ná) pán(pani) sudca(sudkyňa) Okresného súdu! (2)

Alexander JÁRAY

Vážený(ná) pán(pani) sudca(sudkyňa) Okresného súdu! (2)

O pravde sa nesmie demokraticky hlasovať.  O pravde nesmie byť vypísané referendum. Pravdu je potrebné exaktne experimentálne dokázať – preveriť a to aj v prípade, že to bude požadovať čo len jeden občan SR. Až tak je to jednoduché. Až tak ťažké je to zrealizovať.

 • 11. jún 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 923x
Svätý Izák Newton a jeho zázrak.

Alexander JÁRAY

Svätý Izák Newton a jeho zázrak.

Po vzniku Newtonovho zákona sily, (F = m.a) ako zázrakom, doteraz nehybne ležiace telesá na povrchu Zeme, začali sa zrazu pohybovať zrýchleným pohybom, ale iba v halve Izáka Newtona a jeho zaslepených obdivovateľov, lebo v skutočn

 • 12. máj 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 102x
Alexander JÁRAY, búrač axióm!

Alexander JÁRAY

Alexander JÁRAY, búrač axióm!

Novodobú, teda exaktnú vedu založil Galileo Galilei tým, že do vedy zaviedol povinné uplatňovanie úplne nového inštitútu (nástroja - filtra pravdy) zvaného „ experimentálny dôkaz „. Galileo zadefinoval podmienku vedeckosti (ako aj bludnosti) akéhokoľvek prírodovedného  argumentu v nasledovnom znení: „Iba ten prírodný argument môže byť považovaný za vedecký, (za pravdu o materiálnej prírode) ktorého obsah dá sa hocikedy a hocikde vo vesmíre experimentálne overiť - potvrdiť“. Akýkoľvek argument materiálnej prírody, ktorého obsah nie je experimentálne overiteľný (alebo pri experimentálnej previerke vykazuje iné výsledky než ktoré sú v argumente opísané) je argument nevedecký, teda ide o prírodovedný blud. Za obohatenie vedy o  inštitút experimentálneho overenia  pravdivosti každého vedeckého argumentu, patrí Galileovi neskonala česť a sláva.  Hurá, hrá, hurá.

 • 2. máj 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 817x
Kto sa mýlil viac Aristoteles, alebo Galileo.

Alexander JÁRAY

Kto sa mýlil viac Aristoteles, alebo Galileo.

Medzi málo ľudí na svete, ktorí filozofickú podstatu voľného pádu rôzne ťažkých telies v gravitačnom poli Zeme chápu pravdivo, patrí aj Jeho neskonalá skromnosť, až cudnosť, Jeho podobná vedecká genialita, Jeho vedecká svätos

 • 18. apr 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 100x
Dnešný E-mail.

Alexander JÁRAY

Dnešný E-mail.

Vážený pán Igor Daňo! Som vám veľmi vďačný za Váš úprimný E-mail, lebo veci vo fyzike sa majú presne tak, ako to opisujete. Pokiaľ iba jeden, dvaja ľudia budú vyjadrovať svoje pochybnosti voči záverom relativistickej fyziky, tak ona nehne ani prstom. Keď však počet pochybovačov relativity pohybu prekročí kritickú hranicu, veci sa začnú hýbať v prospech celej ľudskej spoločnosti. Len tak na okraj poznamenávam, že každé trojrozmerní teleso má vždy gravitačnú hmotnosť. Zotrvačná hmotnosť telies, vzniká iba v zrýchlene sústave.

 • 24. jan 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 955x
Za tieto dva objavy, automaticky mi patrí Nobelova cena za fyziku.

Alexander JÁRAY

Za tieto dva objavy, automaticky mi patrí Nobelova cena za fyziku.

Na školách a univerzitách Slovenskej republiky, ale aj USA, ČR, Maďarska......, na príkaz ich akadémií vied a vlád, učitelia fyziky povinne učia, že: „Gravitačné a zotrvačné deje sa od seba nedajú odlíšiť. V zrýchlene

 • 12. júl 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 259x
Experimentálny dôkaz neplatnosti „Princípu ekvivalencie“.

Alexander JÁRAY

Experimentálny dôkaz neplatnosti „Princípu ekvivalencie“.

Vážení žiaci a študenti stredných škôl a univerzít Slovenskej republiky, ako aj ich rodičia.Prichádza koniec školského roka a s nimi aj čas vydávania vysvedčení, ale aj strach zo známok na vysvedčeniach a to hlavne z predmetov mat

 • 4. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 912x
Nový riaditeľ FÚ SAV.

Alexander JÁRAY

Nový riaditeľ FÚ SAV.

Dňa 10. 5. 2011, bol za nového riaditeľa Fyzikálneho Ústavu Slovenskej Akadémie Vied menovaný na štyri roky pán RNDr. Stanislav Hlaváč CSc. Pán RNDr. Stanislav Hlaváč CSc.v roku 1983 na Fyzikálnom ústave SAV obhájil dizertačnú prácu na tému Jadrové reakcie indukované neutrónmi a získal vedeckú hodnosť CSc. Po rigoróznej skúške na Univerzite Komenského v Bratislave v roku1970 bol promovaný za fyzika a získal titul RNDr. V roku 1970 nastúpil do Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. Dones pracuje ako vedúci vedecký pracovník.

 • 27. máj 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 493x
Mojžišov hymnus na Izáka Newtona.

Alexander JÁRAY

Mojžišov hymnus na Izáka Newtona.

Aby aj človek menej zbehlý vo fyzike a v matematike (ale hlavne v matematike) vedel čo inšpirovalo pána Doc. RNDr. Martina Mojžiša, PhD. k napísaniu predmetnej hymny na Izáka Newtona.

 • 22. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 055x
3 Fungovanie GPS, podvod made in USA.

Alexander JÁRAY

3 Fungovanie GPS, podvod made in USA.

Keďže žiadna mylná fyzikálna teória nemôže mať reálny - exaktný dôkaz jej pravdivosti, preto zákonito ani fungovanie GPS systému nemôže byť exaktným dôkazom platnosti Einsteinových omylov zhutnených do jeho dvoch teórii relativity

 • 3. jan 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 532x
2§. Kardinálny omyl fyziky.

Alexander JÁRAY

2§. Kardinálny omyl fyziky.

Plniac si svoju občiansku povinnosť pri ochrane ľudských práv občanov SR, ako aj pri ochrane demokratických princípov a Ústavy SR, touto cestou žiadam o povinné experimentálne preverenie horibilného fyzikálneho bludu, známeho pod

 • 22. nov 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 779x
E - teórie večného života.

Alexander JÁRAY

E - teórie večného života.

Doplerov jav, ktorý dokazuje nehomogénnosť šírenia svetla z pohyblivého materiálneho zdroja svetla, je jeden z exaktných argumentov dokazujúcich absolútny charakter pohybu hmoty vesmírom a tiež exaktným argumentom bludnosti Einsteinových teórii relativity pohybu hmoty vesmírom.

 • 5. júl 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 540x
 • 108
Svet majú v rukách falošní géniovia.

Alexander JÁRAY

Svet majú v rukách falošní géniovia.

Fyzik Gotthard Barth, trefne povedal: "Najväčší problém teoretickéj fyziky nepredstavujú Einsteinove teórie, relativizovaný časopriestor, zakrivenie priestoru a svetla, ani problém s paradoxom dvojčiat, ale to, ako tento diletantský nezmysel mohol dobyť celý svet.“

 • 29. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 879x
SkryťZatvoriť reklamu