Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Alexander JÁRAY

Alexander JÁRAY

Bloger 
 • Počet článkov:  344
 •  | 
 • Páči sa:  1x

Quod licet JÁRAY - ovi, non licet bovi.„Čo je dovolené JÁRAY - ovi, nie je dovolené volovi.“ Zoznam autorových rubrík:  Kvantová matematikaO zločinoch vedcovKde neplatia zákony fyzikySúkromnéNezaradené

Súkromné

Veritas vincit (Pravda víťazí.)

Alexander JÁRAY

Veritas vincit (Pravda víťazí.)

Oponenti Einstenovych teórii relativity pohybu, svoje argumenty odvodzujú okrem iného aj z veľmi pochybných ba až antagonistických Einsteinové záverov v spojitosti s „Paradoxom dvojčiat“, teda v spojitosti so spomalením plynutia času iba v jednej (iba v Einsteinom určenej) inerciálnej – zotrvačnej sústave, ale aj v spojitosti so zakrivením priestoru a času, teda so zakrivením takých filozofických kategórií, ktoré veda zatiaľ nie je schopná ani len približne zadefinovať, nie to ešte ohýbať a naťahovať, či stláčať.

 • 4. máj 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 690x
Óda na blbých.

Alexander JÁRAY

Óda na blbých.

Žijeme dobu, ktorá sa vyznačuje veľmi hlúpymi rozhodnutiami vzdelaných ľudí, ktorých za ich hlúpe rozhodnutia nie je možné trestať, lebo oni presadzujú iba to čo ich učili v školách a na univerzitách.

 • 27. okt 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 106x
***Dôkazový materiál 1.

Alexander JÁRAY

***Dôkazový materiál 1.

Medzi slušnými ľuďmi sa diskutuje o veci preto, aby sa našiel jede spoločný záver a nie preto aby jeden z diskutérov vyzrel nad druhým. Váš príspevok si vysoko cením, ale nakoľko na diskusnej stránke nie je možné uvádzať

 • 10. okt 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 719x
& Proletári všetkých krajín spojte sa !

Alexander JÁRAY

& Proletári všetkých krajín spojte sa !

Mám na pracovisku jedného českého priateľa Láďu, ktorý na súčasnom demokratickom, presnejšie povedané na súčasnom buržoázne demokratickom zriadení, nevidí nič dobrého a želal by si návrat socializmu, ako aj vedúcej úlohy komunistov v spoločnosti. Láďa Je nespokojný s tým, že za svoju odbornú prácu dostáva iba 11 tisíc českých korún mesačne, pri osem hodinovom pracovnom čase. Ja ho preto pri stretnutí vždy podpichujem rôznymi komunistickými heslami, aby som mu urobil radosť v tom, že nie iba on sám nenávidí súčasný buržoázne demokratický kapitalizmus v Čechách

 • 6. sep 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 769x
 • 1
****Nebojte sa zubára.

Alexander JÁRAY

****Nebojte sa zubára.

Na Popolcovú stredu som konečne sa odvážil odísť k zubej lekárke, ktorú my doporučila moja žena, lebo chcem mať chrup v poriadku na promócii mojej dcéry.Ja sa priznám, že od zubára sa bojím oveľa viacej ako od smťky, lebo som presvedčený, že smťka nemučí čolveka tak bolestne, ako zubný lekár.Posledé ťahanie zubu prežil som ako vojak v Prešove roku 1963. Vtedy prvú a nie malú bolesť som pocítil po tom, čo mi vojenský lekár vpichol do ďasna hrubú injekciu. Ale pri vyťahovaní zalomeného koreňa, som videl všetky hviezdy na nebi v sprievode s bolesťou, ktorú cíti maliar, keď si rebríkom pricvikne svoje varlatá (gule).

 • 7. mar 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 923x
*Zákon sily. (Druhý Newtonov zákon pohybu.)

Alexander JÁRAY

*Zákon sily. (Druhý Newtonov zákon pohybu.)

Izák Newton po tom čo si svojvoľne privlastnil, pôvodne relativistický, Galileiho "Zákon zotrvačnosti", upravil ho v zmysle obsahu jeho, práve vtedy objavného, zákona pohybu "Zákona sily".

 • 24. okt 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 918x
1& Zákon zotrvačnosti. (Pohybu hmoty.)

Alexander JÁRAY

1& Zákon zotrvačnosti. (Pohybu hmoty.)

Keby ľudstvo vôbec myslelo, muselo by dôjsť k záveru, že ak základné zákony prírody, že ak základné zákony fyziky, sú pravdivé, tak oni sú súčasne aj základnými Božími zákonmi a tak tieto zákony by museli tvoriť základy o ktoré by

 • 22. okt 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 194x
***** Ajhľa Božia matematika.

Alexander JÁRAY

***** Ajhľa Božia matematika.

Boh na počiatku sveta robil si matematické výpočty budúceho vesmíru pomocou svojej, teda pomocou Božej matematiky, konkrétne pomocou matematiky celých čísel. Z toho plynie, že celý vesmír sa riadi iba Božou matematikou, teda Matematikou celých čísel. Opis vesmíru pomocou iných než celých čísel, je bludný opis Božieho vesmíru.

 • 9. okt 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 084x
**** Absolútny tlak.

Alexander JÁRAY

**** Absolútny tlak.

Ako je všeobecne známe, tok elektrickej energie je definovaný vo fyzike relatívneho pohybu, tromi parametrami a to intenzitou I, napätím U, a odporom R, v matematickom vzťahu, ktorý vyjadruje takzvaný Ohmov zákon matematickou rovnicou I = U/R. Pri toku elektrickej energie vieme pomocou prístrojov (avometov) namerať všetky uvedené parametre toku elektrickej energia a to naraz v jedom čase. Pri toku elektrickej energie vo vodiči vzniká rôzne veľký odpor, ktorého hodnotu prezentuje hodnota, ktorá môže byť nulová, keď ide u supravodiče, ale tiež nekonečne, absolútne veľká ak ide o izolanty. Keď k toku elektrickej energie nemôže dôjsť. Tu sa vynára otázka či pri prenose kinetickej energie z jedného telesa na druhé, pri kontaktných silových interakciách nevzniká za rôznych okolností rôzne veľký tlak, a či aj pri silových interakciách existuje konečný absolútny tlak.

 • 9. aug 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 999x
***Kauza občan Alexander Járay - versus Slovenská republika

Alexander JÁRAY

***Kauza občan Alexander Járay - versus Slovenská republika

Opis pojednávania Ústavného súdu SR,  vo veci porušovania ústavných a ľudských práv občanov SR, Ministerstvom školstva SR,  ktoré je naplnené tým, že na školách a univerzitách SR,  vyučujú sa exaktne dokázateľné klamstvá o pohybe hmoty.

 • 6. aug 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 692x
**Ja klamem, ty klameš, on, ona, oni sa navzájom klamú na 99,999 %.

Alexander JÁRAY

**Ja klamem, ty klameš, on, ona, oni sa navzájom klamú na 99,999 %.

Pytagorova veta je základná teoréma euklidovskej geometrie. Popisuje vzťah, ktorý platí medzi dĺžkami strán pravouhlého trojuholníka v rovine. Umožňuje jednoducho vypočítať dĺžku tretej strany trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných strán. Slovne sa veta dá formulovať takto: "Obsah štvorca zostrojeného nad preponou (najdlhšou stranou) pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami."

 • 23. jún 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 645x
***Ako rieši diferencialnu rovnicu pastier oviec z Kokšov Bakše.

Alexander JÁRAY

***Ako rieši diferencialnu rovnicu pastier oviec z Kokšov Bakše.

V rázovitej dedinke na východe Slovenska, menom Kokšov Bakša, našiel svoje posledné útočisko absolvent Vysokej Školy Pastierskej v Nitre, pán Pešta Komanický, ako pastier oviec u jedného farmára. Pán Pešta Komanický, má veľmi veľa času na rozmýšľanie o všeličom, teda aj o matematických veciach pri pasení oviec, lebo má jedného, veľmi dobre vycvičeného psa, typu oriešok, menom bobík, ktorý za neho urobí všetku prácu pri zháňaní oviec.

 • 29. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 687x
Ako myslí nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Robert Feynman

Alexander JÁRAY

Ako myslí nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Robert Feynman

Profesor Robert Feynman (nar. 1918) je (podľa autora slovenského prekladu jeho knihy Feynmanové prednášky) jednou z najvýznamenjších osobností súčasnej fyziky. Za jeho teoretické práce o základoch kvantovej elektrodynamiky, bola mu udelená roku 1965 Nobelová cena za fyziku. Keďže pochopenie obsahu jeho teoretických prác, vyjadrených vo Feynmanových diagramoch, či Feynmanových integráloch pozdlžných trajektórii, nestači doba počas ktorej fyzikálny laik dokáže stáť na jednej nohe, rohodol som sa svojou vlastnou, substitučnou metódou, odhaliť cteným čitateľom mojích blogových stránok apoň spôsob myslenia tohto nositeľa Nobelovej ceny za Fyziku.

 • 28. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 197x
Pri telefóne Izák Newton.

Alexander JÁRAY

Pri telefóne Izák Newton.

Cililing + cililing + cililing  + cililing. Tu Járay, kto volá prosím? Hlas v telefóne: Haló, tu Izák Newton zo šiestej dimenzie. JÁRAY: Hovorte kľukne, počúvam vás.

 • 23. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 763x
Haló, tu Albert Einstein zo šiestej dimenzie.

Alexander JÁRAY

Haló, tu Albert Einstein zo šiestej dimenzie.

Cililing........cililing........cililing......cililing. Pri telefóne Járay Alexander, kto volá prosím?  Hlas v telefóne: Haló, tu Albert Einstein zo šiestej dimenzie.  JÁRAY: Hovorte kľukne, počúvam vás. Einstein: Pán Járay, my tu v nebi, v šiestej dimenzii, máme možnosť čítať vaše články na portály www.jaray.blog.sme.sk  a považujeme ich za veľmi dobré, ba čo viac, za konštruktívne kritické.

 • 22. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 433x
***** Dialóg s prof. Ing. RNDr. Pongrácom Hakapesom Dr.Sc.

Alexander JÁRAY

***** Dialóg s prof. Ing. RNDr. Pongrácom Hakapesom Dr.Sc.

Svetovo uznávaný matematik v oblasti diferenciálneho počtu, prof. Ing. RNDr. Pongrác Hakapes Dr.Sc. člen matematického ústavu Akadémie Vied, prijal pozvanie Jeho Magnificencie, Generalissima Reálnych Vied, predsedu Akadémie Reálnych Vied Cassoviensis, autora "Kvantovej Matematiky" ako aj autora "Fyziky absolútneho pohybu hmoty", GRSc. Alexandra Jozefa JÁRAYa, na dialóg o úlohe, zmyslu a obsahu "Limity postupnosti" v diferenciálnej matematike. Obsah tohto dialógu so súhlasom pána profesora Pongáca Hakapesa, môže byť zverejnený na internetovom portály: www.jaray.bigbloger.cz v prospech občanov Slovenskej republiky, ktorých koníčkom je matematika a ktorí nemajú možnosť stretávať sa s matematickými odborníkmi a vypočuť si ich fundovaný výklad definície definície limity postupnosti. Tajomník Akadémie Cassoviensis, ARSc. Jozef Ďurko.

 • 20. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 761x
****Je krajina, kde aj úsečka je trojuholníkom.

Alexander JÁRAY

****Je krajina, kde aj úsečka je trojuholníkom.

Existuje na svete krajina, v ktorej učitelia matematiky, presnejšie učitelia geometrie, učia svojich žiakov a študentov o tom, že úsečka je aj trojuholníkom. Meno tejto krajiny na začiatku mojej úvahy úmyselne neprezradím. Ctený čitateľ má za úlohu túto krajinu odhaliť sám. V tej nemenovanej krajine, žiaci a študujúca mládež učia sa to, že vzťahy medzi stranami a uhlami pravouhlého trojuholníka, majú konštantné hodnoty pre konkrétne uhly pravouhlého trojuholníka. Pod pojmom pravouhlý trojuholník, učitelia matematiky (nemenovanej krajiny) považujú za geometrický útvar, teda za nekonečne veľkú množinu bezrozmerných (neexistujúcich) matematických bodov, ohraničený tromi stranami (tromi bodovými úsečkami) ktoré sa navzájom pretínajú v troch bodoch A; B; C; v troch uhloch, z ktorých jeden má 90°, pričom súčet všetkých uhlov pravouhlého trojuholníka musí mať konštantných 180°.

 • 13. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 657x
*****JÁRAYov "Detektor matematických klamstiev".

Alexander JÁRAY

*****JÁRAYov "Detektor matematických klamstiev".

Keď som na svojej E-mail ovej adrese dostal odkaz od neznámeho pána, v ktorom mi písal, že on by rád so mnou viedol polemiku o obsahu kategórii nula a nekonečno, potešil som sa a na oplátku som ho požiadal, aby on nezaujato, konštruktívnou kritikou, posúdil moje články na blogu.sme.sk. Pán sa mi obratom ozval a napísal toto: O čo sa vy usilujete, to slušnou formou robí pán xy na uvedenej web. adrese. Ja som si tú doporučenú web adresu vyhľadal a zistil som, že uvedený pán už 26 rokov prezentuje svoju myšlienku, ktorá má poprieť relativitu pohybu hmoty, síce veľmi slušnou formou, ale bez zjavného náznaku akéhokoľvek úspechu. Predmetný pán (iba inžinier) na 26. stránkách formátu A4 opisuje svoju myšlienku pomocou nim substituvaným, novým matematickým aparátom, ako aj pomocou 16 dimenziálnej teórie strún.

 • 12. máj 2007
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 916x
SkryťZatvoriť reklamu