Kvantová matematika

Genetická sústava funkčných závislostí.

Alexander JÁRAY

Genetická sústava funkčných závislostí.

Teraz zase veľmi múdro dokážem, že existuje v matematika takzvaná genetická súradnicová sústava, ktorá má tú vlastnosť, že iba v tejto sústave je predmetná funkcia definovateľná, života schopná a ktorú nie je možné pretransformovať do inej súradnicovej sústavy, bez straty zmyslu funkcie.

 • 24. júl 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 403x
 • 110
Ako integrujú "Matematickí feťáci".

Alexander JÁRAY

Ako integrujú "Matematickí feťáci".

Na úvod môjho pojedania o tom, akým spôsobom matematický „feťáci“ integrujú (ako možné tak aj nemožné) zhrniem filozofiu derivácie exponenciálnych funkcií matematických „feťákov“,  teda takých ľudí, ktorý sú otrocky závislí na matematických bludoch, pričom obsah tých bludov im nie je známy, ale keďže im nie je z matematiky nič známe, tak oni sú otrocky závislý aj na matematických bludoch, ktoré falošne vyhlasujú za vedecké poučky. Bez týchto matematických bludov, títo matematickí „feťáci“ by ako matematici nemohli vôbec existovať. Takže strňme filozofiu derivácie matematických „feťákov“.

 • 22. júl 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 012x
Ako derivujú „Matematickí feťáci“!

Alexander JÁRAY

Ako derivujú „Matematickí feťáci“!

Skutočným vedcom nie je ten človek, ktorý pozná všetky múdrosti vedy (takým vedcom sa nikto nemôže stať, už len kvôli krátkosti jeho žitia času, ktorý by mu nestačí ani na to aby on si všetky múdrosti sveta stačil čo i len prečítať).  Skutočným vedcom je ten človek, ktorý na prvý pohľad vie posúdiť, či to ktoré vedecké dielo nie je iba rafinovaným bludom, alebo  komplikovaným podvodom, či proste nejde o praobyčajným ľudským omylom vyhlasovaný za ľudskú múdrosť.

 • 16. júl 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 235x
Štvrtý dialóg s kvantovým chemikom.

Alexander JÁRAY

Štvrtý dialóg s kvantovým chemikom.

No a toto je moja odpoveď a jeho otázku:Súčasná matematika má jeden zásadný problém, nezaujímajú  ju žiadne zákony fyziky a to ani Zákon zachovania hmoty a energie. Súčasná matematika je matematikou o ničom. V prípade, že do matematických rovníc o ničom dosadíme materiálne hodnoty, v tom momente prejaví sa harlekýnsky charakter matematiky. Problém predmetnej otázky  je zhutnený v rovnosti  1 . 2 = 2. Ale my sa opýtajme, že čo tie čísla prezentujú, čoho sú násobkami. Odpoveď je jednoduchá, tieto čísla sú násobkami ničoho teda hodnoty x0.

 • 11. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 683x
JÁRAYova Kvantová matematika 4.

Alexander JÁRAY

JÁRAYova Kvantová matematika 4.

Fyzikálna interpretácia šesťrozmerného priestoru spočíva v tom, že trojrozmerný atóm chemického prvku, okrem vnútorného pohybu jeho častíc (okrem jeho vnútornej energie) koná ešte na viac (+) aj lineárne pohyby vo vesmírnom priestore tromi rôznými smermi naraz. V pochopení obsahu uvedenej vety, je skrytý a je pravý obsah antickej vety: Čo je dovolené Bohovi, to nie je dovolené volovi“. Každá materiálna kocka vytvorená z atómov chemických prvkov je šesťrozmerný materiálny objekt. O konštrukcii viac ako šesťrozmerných materiálnych objektov pomlčím, aby som cteného občana študujúceho moju Kvantovú matematiku neuvádzal do stavu zúfalstva, čiže do komplexu menejcennosti.

 • 9. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 714x
JÁRAYova Kvantová matematika 3B.

Alexander JÁRAY

JÁRAYova Kvantová matematika 3B.

Keďže úlohou JÁRAYovej Kvantovej matematiky, nie je analýza, či syntéza atómov chemických prvkov, (existenciu atómov chemických prvkovo akceptuje ak nemennú a večnú konštantu prírody) JÁRAYová Kvantová matematika rieši iba priestorové zoskupenia atómov chemických prvkov pomocou matematických operácii JÁRAYovej Kvantovej matematiky. To je všetko, nič viac. Zo zorného uhla JÁRAYovej kvantovej matematiky sa súčasná, miechová matematika zdá sa byť znôškou vše objímajúcich nezmyslov, pričom JÁRAYová Kvantová matematika je matematikou iba diferencovanej časti materiálnej prírody a to prírody vybudovanej z atómov chemických prvkov a o nej vypovedá objektívne pravdy, nezlučujúce sa s bludmi vše objímajúcej miechovej matematiky

 • 7. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 652x
JÁRAYova Kvantová matematika 3A.

Alexander JÁRAY

JÁRAYova Kvantová matematika 3A.

Týmto konštatovaním som len zdôraznil to, že JÁRAYova Kvantová matematika nemá univerzálne pole pôsobnosti, ale ona sa zameriava výlučne na matematické vyjadrenie, či opis dokonalej materiálne kvantovej prírody v stave konečne veľkých materiálnych elementov jej výstavby či syntaxu, tvorených atómami chemických prvkov. Takže zdôrazňujem, JÁRAYova Kvantová matematika nie je matematikou všetkého a preto nie je ani matematikou elektromagnetických polí a už v žiadnom prípade nie matematikou kvantovej fyziky. A práve v je diferenčnej platnosti tkvie  jej revolučný prínos do procesu redebilizácie ľudstva zo záplavy bludov miechovej matematiky mono čísel, čiže matematiky všetkého.

 • 6. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 649x
6 JÁRAYova Kvantová matematika 3.

Alexander JÁRAY

6 JÁRAYova Kvantová matematika 3.

*****Súčin materiálnych, binárnych (ale ani nijakých iných) čísel neexistuje, a to je tretí axióm JÁRAYovej Kvantovej matematiky. Ako tretí JÁRAYov axióm ovplyvňuje delenie čísel v miechovej matematike, to bude obsahom JÁRAYovej

 • 5. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 722x
JÁRAYova Kvantová matematika 2.

Alexander JÁRAY

JÁRAYova Kvantová matematika 2.

V článku pod názvom JÁRAYova Kvantová matematika 1, konštatoval som, že matematika patrí formálne do kategórie jazykov a preto aby matematika mohla vyjadrovať nejakú zmysluplnú matematickú myšlienku, musí akceptovať jazykové syntaxi, čiže pravidlá výstavby každého jazyka. Keďže základnú myšlienku v každom jazyku môžeme vyjadriť najúspornejšie iba holou vetou, tak aj matematika túto zákonitosť jazyka musí prísne akceptovať a preto každá základná myšlienka matematiky, čiže každé zmysluplné matematické číslo musí prezentovať holú matematickú vetu a preto musí mať dva vetné členy, čiže dve čísla a to podmetové (nie nula rozmerné) číslo, ako aj prísudkové (nula rozmerné) číslo.

 • 3. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 675x
JÁRAYova Kvantová matematika 1.

Alexander JÁRAY

JÁRAYova Kvantová matematika 1.

Mojou úlohou bude dokázať, že ani (súčasnou) matematikou nedá sa pochopiť filozofia prírody, ale  aj to,  že tak ako Galilei sa vo veci možnosti reálneho opisu materiálnej prírody pomocou matematiky kardinálne mýlil, tak sa mýlia aj dnes všetci prírodovedci sveta.

 • 1. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 087x
Tretí dialóg s kvantovým chemikom.

Alexander JÁRAY

Tretí dialóg s kvantovým chemikom.

No a táto, štátom financovaná, mentálne zaostalá, bodovo matematická háveď, spolu s jej obeťami, relativistickými fyzikmi odvažuje si ma nazvať bláznom, jedine preto, že nemienim rozmýšľať ako oni, ale iba tak ako rozmýšľa materiálna príroda. Malá, ale zásadná pripomienka, overením zmeny hmotnosti telies pri ich pružinovom, či kyvadlovom pohybe, vyvrátili by sa ja Einsteinove bludy o relativite pohybu matérie. Udivuje ma aj tá skutočnosť, že drvivá väčšina diskutérov k mojím vedeckým témam, je viac ako fyzikálne a matematicky, podkutá gramaticky. Usudzujem z toho, že oni majú hlavne výhradu k môjmu pravopisu, nie však k mojím matematicko – fyzikálnym argumentom. A tým končím, tvá Máňa.

 • 23. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 812x
Matematická holá veta.

Alexander JÁRAY

Matematická holá veta.

Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u pastierov dobytka. Pastieri poznali svoj dobytok po mene a tak nebolo potrebné k ich menám pridružiť aj číslovky. Keď sa však z rodovej spoločnosti vytvorila štátna spoločnosť, spolu s povinnosťou odvádzať panovníkovi (vláde) dane, vtedy sa k menám dobytka pridružili aj číslovky, ktoré znamenali počet dobytka, bez udania osobných mien dobytka.

 • 21. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 212x
Einsteinove vedomosti z matematiky. (Zéro)

Alexander JÁRAY

Einsteinove vedomosti z matematiky. (Zéro)

V jednom referáte ospevujúcom ódy na genialitu Alberta Einsteina, našiel som článok v ktorom autor opisuje (svoj osobný dojem) na geniálny odkaz snáď najslávnejšej Einsteinovej rovnice a to rovnice: E = mc2. Z predmetného článku uvádzam krátku časť: „Z teórie vyplývajú viaceré pozoruhodné javy - napríklad, že čas a priestor závisia od rýchlosti pozorovateľa. To znamená, že za istých okolností dochádza k spomaľovaniu času, skracovaniu dĺžok a narastaniu hmotnosti.

 • 18. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 868x
4 ***Sekundárny dialóg s kvantovým chemikom.

Alexander JÁRAY

4 ***Sekundárny dialóg s kvantovým chemikom.

V tomto článku podávam exaktný (vedecký) dôkaz o tom, že matematici nevedia čo znamená delenie čísel a preto oni pri delení čísel ignorujú pravidlá a zákony matematiky, následkom čoho matematici sú nútení vymýšľať si úplne......

 • 15. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 736x
Druhý dialóg s kvantovým chemikom.

Alexander JÁRAY

Druhý dialóg s kvantovým chemikom.

Túto diskusiu o fyzike a jej jazyku, čiže aj o matematike, dávam za vzor všetkým tým, ktorí sa odhodlajú vstupovať do diskusii o vedeckých veciach ktoré sa v súčasnosti považujú vo vedecko akademickej obci za tabu, za nedotknuteľné dogmy. Môj oponent je vysokoškolsky vzdelaný jedinec pôsobiaci ako profesor na jednej slovenskej univerzite. On by ma mohol vysmiať v reakcii na môj prvý diskusný príspevok a po vzore ostatných diskutérov mohol ma poslať na psychiatrické vyšetrenie. On to ale logicky neurobil, ale domáha sa konkrétnych argumentov na ktorých stojí moja (zatiaľ iba poburujúca, či chorobomyseľná) hypotéza kvantovej matematiky. Tak totiž koná každý rozumný človek, či je on laikom, alebo prírodovedným odborníkom.

 • 9. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 923x
9 ***Prvý dialóg s kvantovým chemikom.

Alexander JÁRAY

9 ***Prvý dialóg s kvantovým chemikom.

Na moje veľké potešenie, jeden promovaný kvantový chemik, prejavil záujem o môj blog a požiadal ma o dialóg vo veci mojich kritických argumentov na stav súčasnej vedy, ktorú vehementne kritizujem. Táto skutočnosť ma potešila

 • 4. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 868x
 • 31
***** Matematická schizma. (Rozchod.)

Alexander JÁRAY

***** Matematická schizma. (Rozchod.)

Matematika pri jej zrode, mala možnosť vyvíjať sa buď Demokritovým, logickým, materialistickým smerom, pomocou celých materialistických čísel, pomocou násobkov atómov chemických prvkov, alebo vstúpiť na Pytagorovu cestu vývoja, na cestu abstraktnú, iracionálnu, halucinogénnu, na cestu slobodných, od materialistickej záťaže oslobodených čísel, čiže na cestu nezávislých násobkov myšlienkového elementu zvaného matematický bod, ktorým Pytagoras nahradzoval, kamufloval slovo materiálne nič. Matematici sa rozhodli ignorovať Demokritovú materialistickú cestu vývoja matematiky a priklonili sa k Pytagorovmu smeru vývoja matematiky, k vývoju halucinogénnej matematiky. Preto v súčasnosti platí, že čo matematik, to mechom ovalený, myslenia neschopný jedinec.

 • 1. mar 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 670x
***** Lorentzova transformácia.

Alexander JÁRAY

***** Lorentzova transformácia.

Keďže aj Albert Einstein narábal iba s bodovou matematikou, matematikou prázdnych čísiel (s násobkom núl - ničoho) preto ani jedna jeho teória relativity pohybu, nemôže byť, ale ani nie je kantabilná so zákonmi materiálneho ČASOPRIESTORU. Vyučovanie Einsteinových teóriou relativity, których základom je absolútny pohyb svetla, je trestný čin podvodu. Tento podvod sa neda ospravedlniť ani degenerovaným myslením učiteľov matematiky fyziky na školách a univerzitách SR, ani debilitou matematických fyzikálnych smradov momentalne pobývajúcich v budovách SAV.

 • 23. feb 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 980x
 • 107
***** Kvantový integrál.

Alexander JÁRAY

***** Kvantový integrál.

Keby Leibnic a Newton neboli špekulanti a účeloví podvodníci prvého rangu (stupňa), tak by museli nahlas konštatovať, že ich krkolomné matematické piruety, (limity a diferenciáli) neplatia, nie sú potrebné pri deriv

 • 21. feb 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 009x
 • 14
Princíp Kvantového počítača (QC).

Alexander JÁRAY

Princíp Kvantového počítača (QC).

Ako je všeobecné známe, v takzvaných osobných počítačov PC (Privat Computer) dajú sa naprogramovať temer všetky známe matematické operácie. Niektoré matematické operácie, ktoré by jeden človek počítal jeden rok, počítač dokáže vypočíta za zlomok sekundy, alebo zložitejšie výpočty za pár sekúnd. Ale ak by si niekto myslel, že pomocou PC počítača objaví niečo nového v matematike, či všeobecne v prírodných vedách, tak je na veľkom, ba až kardinálnom omyle. PC počítač ním zadanú úlohu buď dokáže vypočítať, alebo nie a keď nie tak potom počítač vyhodí určitú poznámku, prečo zadanú úlohu nedokáže vypočítať.

 • 18. feb 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 691x
Skryť Zatvoriť reklamu