Jaroslav Kultan

Jaroslav Kultan

Bloger 
 • Počet článkov:  18
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Pedagóg Ekonomickej univerzity v Bratislave, spolupracovník STU v Bratislave. Špecializuje sa na ekonomické, ekologické a energetické zariadenia , hlavneobnoviteľné zdroje energie, návrh a realizácia malých energetických zdrojov. V oblasti vzdelávania na zavádzanie IT do vyučovania, metodické, didaktické, psychologické aspekty daného procesu. V svojej práci využíva dobré kontakty nielen v EU ale aj v Ruskej federácii, Kazachstane, Ukrajine. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáEkologické zdroje energieSúkromné

Zoznam článkov blogera

Je to naozaj také potrebné?

Jaroslav Kultan

Je to naozaj také potrebné?

Svätopluk – áno alebo nie  Svätopluk bol historickou osobou, ktorá zohrala v našom regióne významnú úlohu

 • 5. aug 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 256x
 • 25
Malá energetika - realita alebo mýtus?

Jaroslav Kultan

Malá energetika - realita alebo mýtus?

V posledom čase som často krát počul rozhovory o možnostiach riešenia energetickej otázky zo strany malých a stredných podnikateľov. Ako by bolo možné znížiť cenu energie, ako ušetriť, ako zvýšiť efektivitu podniku? Je vôbec možné znížiť cenu energie?

 • 2. jún 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 369x
 • 5
kríza – kto zlyhal?

Jaroslav Kultan

kríza – kto zlyhal?

V energetických ale aj vo všetkých ekonomických vzťahov platí, že celkový systém výroby je rozdelený na viacero etáp: -  výroba -  tranzit -  distribúcia -  spotreba

 • 20. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 748x
 • 4
plynová kríza – skutočnosť alebo mýtus?

Jaroslav Kultan

plynová kríza – skutočnosť alebo mýtus?

Plynová situácia, ktorá vznikla na začiatku tohto roku mala určite iné pozadie ako je prezentované našimi vládnymi a odbornými kruhmi. Viacerí odborníci sa nechali počuť, že tranzit plynu je vecou Ukrajiny a všetkým je jasné, že Rusko plyn dodávalo do Európy, veď inak by nešiel plyn ani ostatným európskym štátom. Tak teda prečo sme nemali? ozaj sme nemali? dostatok plynu. A čo sa vlastne stalo?

 • 20. jan 2009
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 280x
 • 17
starostovia - energia na vidieku

Jaroslav Kultan

starostovia - energia na vidieku

Dosť často počujeme v našich médiách o podpore malých podnikateľov a to hlavne v regiónoch oddialených od Bratislavy. Preto by som rád aj ja pridal nejaký svoj názor, ktorý samozrejme nemusí byť správny. Vonkoncom nehovorím že je geniálny. Ale posúďte sami.

 • 5. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 369x
 • 12
Ako kúriť v zime

Jaroslav Kultan

Ako kúriť v zime

Ako vyrobiť energeticky nezávislý rodinný dom Každoročne s príchodom zimy sa začína každý obzerať ako by mohol ušetriť na vykurovaní, ako by ľahšie prežil zimu, ako znížiť náklady na vykurovanie pri stále sa zvyšujúcich cenách za energiu. Samozrejme, že táto myšlienka nedáva spať ani mne. Hoci by možno nápadov bolo dosť a možno aj také, ktoré by boli realizovateľné, predsa na ich realizáciu sú potrebné nejaké prostriedky a aj značná miera šikovnosti. A vzniká aj otázka - dá sa to?

 • 4. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 231x
 • 17
cestovanie na slovensku

Jaroslav Kultan

cestovanie na slovensku

Ako rýchlo zbohatnúť? Cestoval som v nedeľu z viedenského letiska do Bratislavy. Aký bol môj údiv, keď mi vodič autobusu na otázku: Koľko stojí lístok do Bratislavy? odpovedal, že 9 Eur. Na moju otázku, či môžem platiť v korunách, mi odpovedal znovu 9 eur.

 • 3. nov 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 573x
 • 20
Išlo mi o iné

Jaroslav Kultan

Išlo mi o iné

Išlo mi o inéNechcel som rozprúdiť diskusiu o tom, či je tá alebo iná škola dobrá, ktoré odbory sú zbytočné, alebo kto za čo dostal diplom. Chcel som sa dozvedieť, že či študenti /súčasní alebo budúci/ vedia aký je rozdiel medzi prezenčným a dištančným štúdiom, akú formu by si radi vybrali.

 • 16. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 072x
 • 1
externé vzdelávanie - dištančne alebo prezenčne

Jaroslav Kultan

externé vzdelávanie - dištančne alebo prezenčne

počas cesty v sobotu v autobuse som si vypočul jeden zaujímavý rozhovor. Necitujem ho celý, vybral som len niečo z neho, nakoľko tam tých dôvodov bolo viac, aj polemika bola dosť dlhá. Škoda, že už nie som študent. Ale čo budem mať z takého štúdia? Ale veď študentský život je krásny a nemôžu ani externisti prísť o jeho pekné stránky. externé vzdelávanie - dištančne alebo prezenčne Keď som sa zadal touto otázkou, tak mi jednoznačne vyšlo, že asi dištančne. Veď kto by nechcel sa vzdelávať popri zamestnaní, tým skôr, že dištančnou formou je

 • 15. okt 2008
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 318x
 • 19
Slnečné kolektory - zdroj energie- aktívna izolácia

Jaroslav Kultan

Slnečné kolektory - zdroj energie- aktívna izolácia

Realizácia malých obkladových kolektorov je určitou formou aktívnej izolácie budov a môže slúžiť ako alternatíva súčasným izolačným materiálom, ktoré plnia izolačnú funkciu. Tieto materiály majú síce dobré izolačné vlastnosti, ale ich inštaláciou dokážeme ušetriť maximálne 30% nákladov na vykurovanie. Avšak použitím aktívnych izolačných materiálov získavame zdroj energie, ale zároveň nielen zachováva izolačné vlastnosti, t.j. zabraňuje úniku tepla, ale izolačné vlastnosti sú podstatne lepšie, nakoľko povrch týchto materiálov je teplejší ako samotné okolie ba aj stena budovy.

 • 21. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 872x
 • 8
MVE v katastri obce Terchová v časti Bukovina

Jaroslav Kultan

MVE v katastri obce Terchová v časti Bukovina

Ďalšia lokalita, ktorá je vhodná na výstavbu MVE je na pravom prítoku rieky Varínka v časti Bukovina. Predpokladané miesto umiestnenia MVE je na hati, ktorá sa nachádza pri autobusovej zástavke, a neďaleko nej sa nachádza aj stĺp s transformátorom a vedenie 3x380V. Táto lokalita je veľmi vhodná pre umiestnenie malej elektrárne aj preto, že hrádza je už postavená, ale už dlhé roky nebola čistená a koryto je veľmi zarastané vnútorná časť nádrže je zanesená nánosmi, pokrytá kríkmi a drobnými stromami. V prípade umiestnenia MVE je potrebné koryto vyčistiť, upraviť a čiastočne prehĺbiť s cieľom vytvorenia vhodného priestoru pre danú MVE. Práve povolenie na umiestnenie tejto MVE zabezpečí, že lokalita bude neustále udržiavaná a stane sa lákadlo pre turistov.

 • 18. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 466x
 • 2
Príklad umiestnenia malej vodnej elektrárne v obci Omšene

Jaroslav Kultan

Príklad umiestnenia malej vodnej elektrárne v obci Omšene

Daný príspevok vznikol ako ukážka možného využívania nízkopotenciálnych vodných tokov na území celého Slovenska. Na základe údajov o MVE, vodných mlynov a iných vodných diel na území Slovenska, je možné nájsť viac ako 2000 lokalít vhodných pre umiestnenie malých energetických zdrojov. Tieto lokality mnohokrát nie sú známe ani miestnym obyvateľom nakoľko oni si nevedia predstaviť a vypočítať, aké množstvo energie je možné získať z danej lokality. Predpokladané miesto umiestnenia MVE je nad prepadom, ktorý sa nachádza na vodnom toku Teplička pri začiatku parku v Trenčianskych Tepliciach - stará hať (obr.1). na hranici katastra obce Omšenie a Trenčianske Teplice. Uvedená lokalita je vhodná na inštaláciu takejto elektrárne. Aj v minulosti toto zariadenie slúžilo na odvod vody pre vodnú elektráreň.

 • 17. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 884x
 • 10
Malá bioelektráreň - rozpočet a efektivita

Jaroslav Kultan

Malá bioelektráreň - rozpočet a efektivita

Ekologicky, alebo ekonomicky. Tak znie hlavná otázka pri rozhodovaní o tom, či využívať, alebo nie, alternatíve zdroje energie v domácnosti. Cieľom daného článku je poukázať na možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie v podmienkach domácností s možnosťami získavania biologického materiálu. Ekologické - musí byť aj ekonomické!  V opačnom prípade niekde musí byť chyba, alebo daná technológia nie je správna

 • 12. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 377x
 • 12
Výroba bioplynu - zdroj energie v domácnosti

Jaroslav Kultan

Výroba bioplynu - zdroj energie v domácnosti

kľúčové slová: bioplyn, zelená hmota, odpad, bioreaktor, plyn, kogenerácia, plynojem, elektrická energia, tepelná energia V danom článku sa zameriavame na poskytnutie základnej informácie o možnosti výroby a využívania bioplynu a následne elektrickej energie v domácnosti. Malé množstvá bioplynu umožnia riešiť energetickú náročnosť, skladovanie odpadu v domácnosti, zvýšenie úrodnosti a tým i efektivitu malých a väčších hospodárstv.

 • 12. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 759x
 • 5
Organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (časť 3)

Jaroslav Kultan

Organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (časť 3)

Bioplyn  vzniká prevážne v živočíšnej výrobe, ale i v komunálnych čističkách odpadových vôd, z organického domového odpadu, odpadov z bitúnkov, cukrovarov a pod. Celkove teda ide o produkt spracovania biomasy, ktorý vzniká v dôsledku jej rozkladu anaerobnými baktériami.

 • 11. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 103x
 • 0
Organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (časť 2)

Jaroslav Kultan

Organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (časť 2)

Bioplyn vzniká prevážne v živočíšnej výrobe, ale i v komunálnych čističkách odpadových vôd, z organického domového odpadu, odpadov z bitúnkov, cukrovarov a pod. Celkove teda ide o produkt spracovania biomasy, ktorý vzniká v dôsledku jej rozkladu anaerobnými baktériami.

 • 10. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 568x
 • 1
Organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (časť 1)

Jaroslav Kultan

Organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (časť 1)

Bioplyn vzniká prevážne v živočíšnej výrobe, ale i v komunálnych čističkách odpadových vôd, z organického domového odpadu, odpadov z bitúnkov, cukrovarov a pod. Celkove teda ide o produkt spracovania biomasy, ktorý vzniká v dôsledku jej rozkladu anaerobnými baktériami. K získavaniu bioplynu je však potrebné (nutné) inštalovať bioplynovú stanicu, ktorá zaisťuje optimálne prostredie pre činnosť anaerobných baktérií, čistenie a skladovanie bioplynu a úpravu kalov ostávajúcich po oddelení bioplynu. Takáto stanica pozostáva z vyhnívacej nádrže, absorbéru, plynojemu, zahusťovacej nádrže a odstredivky. Produkuje bioplyn, fermentovaný (vyhnitý) materiál a kalovú vodu. Fermentovaný materiál i kalovú vodu možno použiť priamo na hnojenie – ide o veľmi hodnotné a prakticky nezapáchajúce organické hnojivo s vysokým obsahom fosforu a dusíku (pomer C : N : P je okolo 2,6 : 1 : 0,8). Výrobou bioplynu – spracovaním odpadu nie je len otázkou ochrany životného prostredia (t. j. odstránenie zápachových emisií pri skladovaní a yvážaní, zabránenie kontaminácii výrobkov, zvierat a ľudí choroboplodnými zárodkami, zabránenie preťaženiu pôdy, vody a vegetácie škodlivými látkami) ale aj zí

 • 10. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 288x
 • 2
Energetická-ekologická-ekonomická zóna

Jaroslav Kultan

Energetická-ekologická-ekonomická zóna

V súčasnosti je veľký rozvoj hnutí a technológií zameraných na zlepšenie životného prostredia a zníženie energetickej náročnosti technológií. V mnohých prípadoch využívanie druhotných, alebo obnoviteľných zdrojov energie nie je z ekonomického hľadiska zaujímavou oblasťou. Predkladaný článok je úvodnou štúdiou k vytvoreniu takého pohľadu na ekologické aspekty aby bolo vidieť že ekologické je aj ekonomické.  Navrhujeme vytvoriť zónu komplexného využívania druhotných, obnoviteľných zdrojov energie a energeticky úsporných technológií, ktoré viacnásobne využívajú každý druh energie a tým vytvoríme ekonomicky zaujímavý projekt.

 • 8. sep 2006
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 644x
 • 1
Skryť Zatvoriť reklamu