Falošní proroci a kristovia

Písmo: A- | A+

Matúš 24:5 Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. 24:23 Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte! 24:24 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.

Obrázok blogu

Viem, že k biblickým veršomjestvujú celé knižnice prác, ktoré rozpitvávajú každé Ježišovo slovo, ktoré hovysvetľujú, potvrdzujú alebo prekrúcajú. Priznám sa – nečítal som nič odEusébia, Hieronyma, Jána Zlatoústeho, Origena, ani od Wicklifa, Husa, Luthera,ani od Jána Pavla II. či Benedikta XVI. Nepamätám sa ani, či som na vyššie citovanéverše počul kázeň v kostole, alebo žeby som ich rozoberal s kamarátmipri pive. Slová o pomýlených a podvedených antikristom mi zišli na umiba nedávno, zrejme v súvislosti s blížiacim sa 150. výročím lurdskýchzjavení (včera), a aj to mi ich musel nájsť v Biblii môj korešpondenčný priateľPavel.

Tieto prorocké slová Ježišnepovedal filozofom, teológom, učeným farizejom alebo saducejom, alejednoduchým nevzdelaným galilejským rybárom, nádenníkom. Preto za nimi netrebahľadať inotaje, alegórie, skryté významy. A preto si nad nimi trúfam pohútať ajja, vychovaný od dieťaťa ako vzorný kresťan-katolík, ktorý v 15-tichrokoch „vlastným rozumom“ prišiel k poznaniu, že Boh neexistuje,a tým istým rozumom po rokoch zasa na to, že Boh existuje. Do polemikyo Božej (ne)existencii tu nechcem prilievať olej, mne je Jeho prítomnosťjasná, a rešpektujem aj opačné presvedčenie ľudí, ktorým ďakujem, žečítali až potiaľto. Ďalej nemusia. Nebudem ich presviedčať o mojej pravde,ich prípadné obrátenie má v pracovnej náplni Svätý Duch – Tešiteľ.

Z prvých citovaných slov jejasné, že Ježiš hovorí o zneužití svojho mena na odvrátenie vyvolených odBoha falošnými kristami – kresťanmi – pomazanými – kráľmi - hodnostármi. Anipri najväčšej fantázii si neviem predstaviť, že sa za Neho majú prezliekaťškaredí, chlpatí čerti s rohami, chvostmi a kopytami. Nikoho byneobalamútili ani v podobe fičúra v lesníckej uniformes čiernymi fúzikmi. Majú robiť veľké divy a znamenia. Aké? Hádzaťdymovnice, síru pekelnú? Buchnúť dračím chvostom o nebeskú klenbu, ažspadne tretina hviezd? Spôsobovať tsunamy, záplavy, suchá, zemetrasenia,požiare? Rozhodne nie. Škodiť ľuďom, spôsobovať im choroby, epidémie? Možno. Aletajne - aby ich vzápätí „zázračne“ vyliečili, zastavili mor, zhubný nádor.A načo ten cirkus? Aby, ako predpovedal Ježiš, mohli robiť divy a zázraky,ako robil On. Prečo? Aby sme si ich pomýlili s Ním, nosili im obete,kvety, pálili sviečky. A to je hriech, keď tak robíme v omyle? Možnonie, ale odkláňame sa od učenia pravého Krista, porušujeme hneď prvé paragrafy DesatoraJeho Otca, a tým strácame možnosť byť medzi vyvolenými, žiť večne v Jehoblízkosti. Presne, ako predpovedal.

Skryť Zatvoriť reklamu