Nezaradené

From the collective garden in Tirana, Albania

ADRA Slovensko

From the collective garden in Tirana, Albania

Arancha is the EU Aid Volunteer in Albania and this is already her 2nd deployment at organisation NCCS in Tirana. She has shared some updates on how her activities are proceeding.

 • 15. jún
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 28x
 • 0
Z komunitnej záhrady v Tirane

ADRA Slovensko

Z komunitnej záhrady v Tirane

Arancha, naša EU Aid dobrovoľníčka v Albánsku, je momentálne už na svojom druhom vyslaní v organizácii NCCS. Po dvoch mesiacoch sa nám opäť hlási s novými skúsenosťami z jej aktivít v Tirane.

 • 14. jún
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 243x
 • 0
Reagovanie na potreby vysídlenej sýrskej komunity, nielen počas pandémie COVID-19

ADRA Slovensko

Reagovanie na potreby vysídlenej sýrskej komunity, nielen počas pandémie COVID-19

Martin je EUAV dobrovoľník pracujúci s vysídlenými rodinami v Istanbule, kde pomáha ich integrácii do tureckej spoločnosti. V článku opisuje svoje skúsenosti s prácou v rôznorodom tíme a jeho pohľad na migráciu a dobrovoľníctvo.

 • 26. mar
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 182x
 • 0
Responding to the needs of the displaced Syrian community not only during the pandemic

ADRA Slovensko

Responding to the needs of the displaced Syrian community not only during the pandemic

Martin is an EU Aid Volunteer in Istanbul helping displaced families to integrate into Turkish society. In this article, he describes his experience with work in a diverse team and his view on migration and volunteering.

 • 26. mar
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 62x
 • 0
Arancha a jej druhý rok dobrovoľníctva v Tirane

ADRA Slovensko

Arancha a jej druhý rok dobrovoľníctva v Tirane

Arancha je EU Aid dobrovoľníčka v Albánsku a momentálne je na svojom druhom vyslaní v organizácii NCCS v Tirane. Teraz, v polovici svojho projektu, sa s nami podelí o novú skúsenosť. Líši sa od tej predchádzajúcej?

 • 15. mar
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 201x
 • 0
Arancha and her second year of volunteering for patients in Tirana

ADRA Slovensko

Arancha and her second year of volunteering for patients in Tirana

Arancha is the EU Aid Volunteer in Albania and this is already her 2nd deployment at organisation NCCS in Tirana. Now, in the middle of her project, she is sharing her story. How does it differ from previous one?

 • 15. mar
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 150x
 • 0
Dobrovoľníctvo cez EU Aid Volunteers je cestou ako získať pracovné skúseností

ADRA Slovensko

Dobrovoľníctvo cez EU Aid Volunteers je cestou ako získať pracovné skúseností

Laura Naw bola od septembra 2019 dobrovoľníčkou v Albánsku v rámci programu EU Aid Volunteers. Laura vypomáhala s projektovým manažmentom v tíme Adra Albánsko viac ako rok.

 • 17. feb
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 156x
 • 0
Volunteering through EU Aid Volunteers is another step for acquiring on-the-job profession

ADRA Slovensko

Volunteering through EU Aid Volunteers is another step for acquiring on-the-job profession

Laura Naw was EU Aid Volunteer in Albania between September 2019 - November 2020. Laura joined the national office of ADRA to assist with project management.

 • 17. feb
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 71x
 • 0
O dobrovoľníctve v rozvojových krajinách: "Urobil by som to zas a znova."

ADRA Slovensko

O dobrovoľníctve v rozvojových krajinách: "Urobil by som to zas a znova."

Naberám skúsenosti a stimuly, ktoré nezískam ani za päť, desať rokov práce vo firme. Nové kultúry, ktoré ma prinútia naučiť sa iný jazyk, inú abecedu...

 • 27. okt 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 159x
 • 0
Dobrovoľníctvo v Gruzínsku, kde čas plynie akosi pomalšie

ADRA Slovensko

Dobrovoľníctvo v Gruzínsku, kde čas plynie akosi pomalšie

Na percepciu času sa mi zvykalo najťažšie. U nás má všetko stanovený presný čas, napríklad odchody autobusov. V Gruzínsku autobus odíde vtedy, keď sa naplní...

 • 22. okt 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 225x
 • 0
Bez domova počas COVID-19 v Belehrade

ADRA Slovensko

Bez domova počas COVID-19 v Belehrade

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Srbsko a podporou SlovakAid spustili v júni spoločný projekt pomoci ľuďom bez domova s cieľom chrániť ich pred nákazou koronavírusom.

 • 21. sep 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 225x
 • 0
Najúžasnejšie pre mňa bolo vidieť ich ako dokážu robiť veci, o ktorých netušili

ADRA Slovensko

Najúžasnejšie pre mňa bolo vidieť ich ako dokážu robiť veci, o ktorých netušili

Arancha Ferrer de la Cruz strávila rok v Albánsku ako tzv. EU Aid Volunteer, teda expertný dobrovoľník vyslaný v rámci programu EÚ.

 • 31. aug 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 144x
 • 0
The most touching thing was seeing them do things they didn't know they were able to do

ADRA Slovensko

The most touching thing was seeing them do things they didn't know they were able to do

Arancha Ferrer de la Cruz spent one year in Albania as an EU Aid volunteer. In other words she held the role of expert volunteer under the EU humanitarian programme.

 • 31. aug 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 145x
 • 0
Bejrút 2020. Nočná mora, ktorá sa stala každodennou realitou

ADRA Slovensko

Bejrút 2020. Nočná mora, ktorá sa stala každodennou realitou

Od námestí plných revolučnej eufórie, cez ľudoprázdne ulice počas pandémie, po kompletne zdevastované mesto ako následok tragickej explózie. Rok 2020 je pre Bejrút obzvlášť turbulentný. Prinášame pohľad humanitárnych pracovníkov.

 • 13. aug 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 330x
 • 0
On the way out of second-class citizens role. Meet Tani from Egyptian minority in Albania

ADRA Slovensko

On the way out of second-class citizens role. Meet Tani from Egyptian minority in Albania

Laura je dobrovoľníčkou v Albánsku, kde vypomáha s projektovým manažmentom v Adra Albánsko venujúcej sa marginalizovaným komunitám Rómov a Egypťanov v Tirane. Člena jedného z nich, Taniho, Laura požiadala o osobné svedectvo.

 • 15. júl 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 95x
 • 0
Roma and Egyptians: The most vulnerable groups in Albania

ADRA Slovensko

Roma and Egyptians: The most vulnerable groups in Albania

Laura je dobrovoľníčkou v Albánsku, kde vypomáha s projektovým manažmentom v tíme Adra Albánsko. Laura v texte predstaví misiu Adry pomáhať miestnym marginalizovaným komunitám Rómov a Egypťanov v Albánsku.

 • 21. máj 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 60x
 • 0
Humanitarian aid in times of the pandemic, a snapshot from Albania

ADRA Slovensko

Humanitarian aid in times of the pandemic, a snapshot from Albania

Ako poznačil koronavírus vyslanie našich dobrovoľníkov v Albánsku? Dva mesiace v korone opisuje Laura, Cyriakus a Arantxa. Pre zachovanie autenticity výpovede dobrovoľníkov ponechávame text v pôvodnej, anglickej verzii.

 • 21. máj 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 254x
 • 0
What have I learnt from the coronavirus pandemic? Everybody needs good neighbours.

ADRA Slovensko

What have I learnt from the coronavirus pandemic? Everybody needs good neighbours.

Laura je dobrovoľníčkou v Albánsku, kde vypomáha s projektovým manažmentom miestnej Adre. Aj jej pandémia znemožnila každodennú pracovnú rutinu. Avšak, vďaka nej znovuobjavila hodnoty vytlačené do úzadia rýchlym životným štýlom.

 • 4. máj 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 163x
 • 0
Volunteer in Albania about coronavirus: "We can't close our eyes to the inequality."

ADRA Slovensko

Volunteer in Albania about coronavirus: "We can't close our eyes to the inequality."

Arantxa je dobrovoľníčka-fyzioterapeutka v Albánsku. V práci prichádza do kontaktu práve s tými najzraniteľnejšími. Navyše Aranxa je zo Španielska, jednej z krajín najviac dotknutých COVID-om. Ako ju osobne zasiahla táto situácia?

 • 27. apr 2020
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 370x
 • 0
Skryť Zatvoriť reklamu