Ján Žabka

Ján Žabka

Bloger 
 • Počet článkov:  13
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Učiteľ matematiky, autor učebníc a pracovných zošitov, hráč squashu a občasný bežec, ktorý sa snaží premýšľať nad vecami a ich fungovaním. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Zoznam článkov blogera

O slobode a zodpovednosti v školách

Ján Žabka

O slobode a zodpovednosti v školách

Sú naše školy slobodné a otvorené? Do akej miery? Vychovávajú samostatných žiakov? Majú učitelia možnosť ovplyvňovať profil absolventa ich školy? A ostane im táto možnosť aj v budúcnosti?

 • 20. okt 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 538x
 • 13
Vedia vo vláde počítať percentá?

Ján Žabka

Vedia vo vláde počítať percentá?

Redaktorka: "Vláda argumetuje pri svojich výpočtoch priemerným platom učiteľa, ktorý je 840 eur." Premiér Róbert Fico: "Hovoríme o zvýšení platov učiteľov v regionálnom školstve o 50 až 60 eur mesačne." Ako to teda s tými percentami je?

 • 6. dec 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 060x
 • 42
O dvoch typoch učiteľov (matematiky)

Ján Žabka

O dvoch typoch učiteľov (matematiky)

V septembri 2012 moji kamaráti a súčasne na poli učebníc matematiky moji konkurenti Zuzka a Peťo Berovci spustili stránku http://ratingucebnic.webnode.sk/. Učebnice a pracovné zošity z matematiky pre 1. - 9. ročník ZŠ na nej ohodnotilo už takmer 100 hodnotiteľov (pravdepodobne učiteľov). Hoci tento počet nepredstavuje veľkú vzorku (uvedomujem si, že štatisticky nie úplne významnú), už tieto hodnotenia a komentáre k nim dávajú dosť dôvodov na zamyslenie. Je z nich možné podľa mňa vytušiť niektoré zákonitosti a urobiť zaujímavé závery. Čo z nich teda vyplýva?

 • 10. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 825x
 • 9
Ako deti poznávajú svet?

Ján Žabka

Ako deti poznávajú svet?

Motto: "Keby sme deti učili hovoriť (v škole), nikdy by sa to nenaučili" (William Hull) Deti sú prirodzene zvedavé. Čím sú menšie, tým sú zvedavejšie. Poznávajú svet, učia sa veľa nových vecí a činností. Na základnú školu prichádzajú mnohé z nich lačné po vzdelaní. Postupne sa u mnohých z nich tento „vzdelávací" hlad vytráca. Často je to niekedy medzi 1. a 2. stupňom základnej školy. Čím je to spôsobené? Je to prirodzený jav primeraný veku? Alebo je to dôsledok činnosti školy?

 • 21. okt 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 987x
 • 0
Čo sa učí a čo by sa malo učiť na matematike?

Ján Žabka

Čo sa učí a čo by sa malo učiť na matematike?

Ak sa opýtame, čo sa má učiť na matematike na 2. stupni základnej školy, väčšina ľudí si predstaví percentá, trojčlenku, rovnice a mnohé iné učivá. Okrem samotných učív je však na vyučovaní matematiky dôležité, aby sa pri ňom deti učili myslieť. Túto frázu ste už určite počuli, čo však presne znamená v praxi, nemusí byť jasné. Učí žiaka myslieť riešenie rovníc? Učí ho myslieť, ak upravuje výrazy či písomne násobí desatinné čísla? Čo vlastne je, to „učenie myslieť"?

 • 7. okt 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 554x
 • 55
Sú dnešné deti hlúpejšie? (2. časť)

Ján Žabka

Sú dnešné deti hlúpejšie? (2. časť)

V predchádzajúcom článku som písal o tom, prečo si na rozdiel od mnohých ľudí nemyslím, že študenti na stredných školách - gymnáziách sú dnes hlúpejší ako študenti v minulosti. Ako je to na základných školách? Tie musia absolvovať všetci, takže rozptyl medzi najšikovnejším žiakom v triede a tým najmenej šikovným môže byť obrovský. Tento rozptyl sa štát pokúša riešiť rôznymi opatreniami. V skutočnosti si však myslím, že takýto rozptyl je prirodzený, a že ho nemá riešiť štát, ale celé to má nechať na ľudí.

 • 29. sep 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 795x
 • 14
Sú dnešné deti hlúpejšie?

Ján Žabka

Sú dnešné deti hlúpejšie?

Pri čítaní rôznych článkov a diskusií so školskou tematikou sa často môžeme stretnúť s názorom, že dnešné deti sú hlúpejšie, lenivejšie, či menej vychované, ako boli deti v minulosti. Skutočnosť je taká, že takéto názory môžete počuť nielen dnes, ale bolo ich možné počuť pred 10 rokmi aj pred 20 rokmi (to si priamo pamätám), ale aj pred mnohými storočiami: „Dnešná mládež je nevychovaná. Deti milujú prepych, pohŕdajú autoritami, nevážia si starších. Odporujú rodičom a tyranizujú učiteľov." (Sokrates, cca 400 p.n.l.). Aj učitelia matematiky často konštatujú: „Také testy, ako pred 20 rokmi, by moji dnešní študenti nezvládli". Aj učebnice matematiky v minulosti a tie dnešné sa odlišujú: napríklad na gymnáziách sa kedysi učilo omnoho viac stereometrie, logaritmov, ... ako nájdeme v dnešných učebniciach. Ako to teda s tými deťmi je?

 • 23. sep 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 300x
 • 29
Nové učebnice sú plné chýb

Ján Žabka

Nové učebnice sú plné chýb

V poslednom období ste sa mohli stretnúť s informáciou, že v nových - reformných učebniciach, či pracovných zošitoch z matematiky je veľa chýb. Okrem rôznych učiteľských portálov a diskusií, odkiaľ pochádza aj názov tohto článku, sa k téme po svojom vymenovaní viackrát vyjadril aj minister školstva Dušan Čaplovič. Napr. 29. 4. 2012 v relácii O 5 minút 12 povedal: „Naviac vznikajú napr. v roku 2011 pomocné zošity z matematiky, ktoré majú obrovské chyby, učitelia na ne upozorňujú." alebo 3. 9. 2012 v Slovenskom rozhlase: „Samozrejme, nové učebnice sa pripravujú, ale znovu opakujem, nie som s obsahom týchto učebníc spokojný, nie som spokojný ani s obsahom pracovných zošitov, kde sú vážne chyby, napríklad v matematike pre tretiu triedu základných škôl. ... Urobíme isté nápravné opatrenia a v niektorých prípadoch sa budeme musieť vrátiť k niektorým pôvodným učebniciam. ... Učitelia na školách, aj dnes mi to povedali na základnej škole v Dobšinej, pracujú so staršími učebnicami a sú ďaleko lepšie pripravené aj v rámci tých reformných osnov...". Ako je to naozaj?

 • 8. sep 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 27 480x
 • 157
Ako sa snažím učiť matematiku

Ján Žabka

Ako sa snažím učiť matematiku

V predchádzajúcich článkoch som sa pokúšal sformulovať otázky a občas aj odpovede ohľadom učenia matematiky. Odpovede som ale sľúbil pri všetkých otázkach a sľuby sa patrí plniť. O čo sa teda snažím na hodinách matematiky?

 • 30. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 865x
 • 14
Zákaz používania mobilov

Ján Žabka

Zákaz používania mobilov

Mobilný telefón sa stal veľmi rozšírenou a skutočne praktickou súčasťou nášho života. Má ho veľká väčšina ľudí, uľahčuje komunikáciu a novšie typy telefónov dokážu toho stále viac. Keby niekto prišiel s nápadom, že sa má prijať zákaz používania mobilov, asi by sme si o ňom pomysleli svoje. Tak je to v bežnom živote.

 • 27. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 380x
 • 70
Prečo celebrity nevedia matematiku?

Ján Žabka

Prečo celebrity nevedia matematiku?

Asi ste sa už niekedy stretli s vyjadrením nejakej známej osoby, že „matematika mi nikdy nešla a ani som ju nepotreboval", „nikdy som ju nevedela", „nikdy som jej nerozumel". Aké sú dôvody toho, že neznalosť matematiky je taká rozšírená a dokonca sa ňou niektorí chvália?

 • 24. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 900x
 • 94
Dva rozdielne spôsoby, ako učiť (matematiku)

Ján Žabka

Dva rozdielne spôsoby, ako učiť (matematiku)

V predchádzajúcom blogu som sa pokúsil napísať niečo o dvoch typoch matematiky. Dnes sa pokúsim sformulovať dva diametrálne odlišné spôsoby, ako môžeme matematiku (a nielen tú) učiť.

 • 21. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 366x
 • 23
Dva odlišné typy matematiky - čo učí škola?

Ján Žabka

Dva odlišné typy matematiky - čo učí škola?

Viete, že existujú dva odlišné typy matematiky – „egyptská“ a „grécka“? Egypťania sa zaoberali tým, ako danú vec vypočítať. Teraz by sme „po egyptsky“ povedali, že napr. dva zlomky násobíme tak, že vynásobíme čitateľa s čitateľom (čísla nad zlomkovou čiarou) a vydelíme ich súčinom menovateľov (čísel pod zlomkovou čiarou). Gréci sa snažili odpovedať na otázku, prečo je to tak. Takže „po grécky“ by sme povedali, že zlomky násobíme tak, ako ich násobíme, lebo... Prečo vlastne?

 • 20. aug 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 840x
 • 23
SkryťZatvoriť reklamu